Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5878. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice, stran 16719.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Brežice
Volilna komisija občine Brežice je v skladu s 107. členom in prvim odstavkom 90. člena zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) po pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Brežice, na volitvah 10. novembra 2002 ugotovila:
I
Na volitvah 10. novembra 2002 je imelo pravico voliti skupaj 19.988 volivcev.
– po imeniku je glasovalo skupaj 13.731 volivcev,
– s potrdilom je glasoval 1 volivec,
– skupaj je glasovalo 13.732 volivcev, kar je 68,70%.
II
Za volitve župana Občine Brežice je bilo oddanih 13.731 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 210 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 13.521. Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. mag. Andrej Vizjak 8.905 glasov ali 65,86%,
2. Vladislav Deržič 1.880 glasov ali 13,90%,
3. Rok Kržan 593 glasov ali 4,39%,
4. Milenka Jesenko 1.296 glasov ali 9,59%,
5. Jože Augustinčić 425 glasov ali 3,14%,
6. Stanko Radanovič 422 glasov ali 3,12%.
III
Občinska volilna komisija občine Brežice je na podlagi 85. člena in prvega odstavka 107. člena ZLV ugotovila, da je za župana Občine Brežice izvoljen mag. Andrej Vizjak, rojen 6. 8. 1964; naslov: Ul. Stare pravde 28, Brežice.
Poročilo se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-2/02
Brežice, dne 15. novembra 2002.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Brežice
Maja Baškovič, univ. dipl. pravnica l. r.

AAA Zlata odličnost