Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5872. Sklep Občinskega sveta občine Vitanje o izdaji soglasja k stroškom socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 16716.

Na podlagi 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02) in 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na 1. redni seji dne 20. 12. 2002 sprejel naslednji
S K L E P
l
Izdaja se soglasje k stroškom socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vitanje v višini 2.441,44 SIT na efektivno uro.
Stroški storitve se zmanjšajo za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Vitanje za vodenje storitve za 350,95 SIT na uro ter za subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja za 424,29 SIT na uro.
Cena socialno-varstvene storitve pomoč na domu znaša 1.666,20 SIT
ll
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 062-02-14/2002
Vitanje, dne 20. decembra 2002.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

AAA Zlata odličnost