Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5868. Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava, stran 16715.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97, 9/01 in 23/02) in 16. člena statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št 54/02 in 83/02) je Občinski svet občine Vipava na 2. redni seji dne 19. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava
1. člen
V prvi alinei prvega odstavka 24. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (Uradno glasilo 3/00) se za besedo »latnik« doda besedilo: »zbiralnice za ločeno zbrane frakcije (ekološki otoki)«.
2. člen
Postopki v zvezi z dovoljenji za poseg v prostor, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah doslej veljavnega odloka oziroma po določbah spremenjenega odloka, če so za stranko ugodnejše.
3. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-3/2002
Vipava, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost