Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5865. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škocjan, stran 16713.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99 in 51/01) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Škocjan na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škocjan
1. člen
Prostorski ureditveni pogoji Občine Škocjan (sprejeti z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 15/98, spremembe in dopolnitve odloka pa v Uradnem listu RS, št. 13/99 in 34/00 – v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok) se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 112/00, 12/01, 19/01 in 119/02), spremenijo ter dopolnijo tako, da se:
I. v kartografskem delu, izdelanem na preglednih katastrskih načrtih v M 1: 5000, vriše s planskimi akti opredeljeno drugo ureditveno območje (območje stavbnega zemljišča) za proizvodnjo živil živalskega izvora – klavnico pri Škocjanu (s krajevnim imenom Podvrh) ter doda oznako: – P O
II. v poglavju XI. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE OKOLJA, t.j. v 25. členu sprejetega odloka, se za besedilom zadnjega odstavka doda naslednje besedilo:
“Pri načrtovanju neposrednih posegov v prostor morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za posamezno vrsto dejavnosti določa zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter podzakonski akti, ki urejajo področje varstva zraka, tal, voda, hrupa in ravnanja z odpadki.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-0008/01
Škocjan, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l. r.

AAA Zlata odličnost