Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5858. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2002, stran 16706.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 94/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2002 (Uradni list RS, št. 13/02) se spremeni 2. člen in spremenjen glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2002 določa v naslednjih zneskih:
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno-finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/2-4/2002
Slovenska Bistrica, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost