Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002

Kazalo

5739. Uradna razlaga 2. člena pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga - kalo, razsip, razbitje, okvara, stran 16112.

Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00, 30/01 in 67/02), 3. točke 15. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije in 6. člena pravil GZS – Združenja za trgovino, je na seji dne 4. 12. 2002 Upravni odbor GZS – Združenja za trgovino sprejel
U R A D N O R A Z L A G O 2. Č L E N A P R A V I L N I K A
o stopnjah običajnega odpisa blaga – kalo, razsip, razbitje, okvara
V pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga – kalo, razsip, razbitje, okvara (Uradni list RS, št. 53/99, 101/99, 113/00 in 78/01) se v 2. členu uradna razlaga glasi:
Pravilnik velja za vse tiste pravne in fizične osebe, ki opravljajo trgovinsko dejavnost na pridobiten način in so registrirane za to dejavnost po šifrah standardne klasifikacije dejavnosti (Področje G: 50 – 50.1, 50.3, 50.4, 50.5; 51 – 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7; 52 – 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6). To pomeni, da lahko trgovski poslovni subjekti, ki so registrirani in opravljajo trgovino na debelo in trgovino na drobno, uporabljajo maksimalne stopnje odpisov blaga, ki veljajo za trgovino na debelo, in sicer v tistem delu dejavnosti, ki se nanaša na skladiščenje, prevoz in prodajo blago pri opravljanju dejavnosti trgovine na debelo, vključujoč notranje premike blaga iz skladišč v maloprodajne enote, ter maksimalne stopnje odpisov blaga, ki veljajo za trgovino na drobno, in sicer v tistem delu dejavnosti, ki se nanaša na skladiščenje, prevoz in prodajo blago pri opravljanju dejavnosti trgovine na drobno.
Ljubljana, dne 4. decembra 2002.
Stanislav Brodnjak, univ. dipl. prav. l. r.
Predsednik
Združenja za trgovino

AAA Zlata odličnost