Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002

Kazalo

5720. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil, stran 16064.

Na podlagi petega odstavka 16. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil
1. člen
V pravilniku o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02) se v prvem odstavku 5. točke priloge 2:
– v točkah b) in c) beseda “natančnost” nadomesti z besedo “točnost”.
– točka e) spremeni tako, da se glasi: “e) točnost merilnega instrumenta je treba periodično pregledovati glede na tehnične lastnosti merilnega instrumenta in načina uporabe;”;
– točka f) črta, dosedanje točke g), h) in i) pa postanejo točke f), g) in h).
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Skladnost merilnega instrumenta z zahtevami iz točk a) do e) prejšnjega odstavka se dokazuje z veljavnim kalibracijskim certifikatom, ki ga izda:
– laboratorij pravne osebe, ki ga je Urad Republike Slovenije za meroslovje z odločbo priznal kot nosilca nacionalnega etalona za termodinamično temperaturo,
– laboratorij, ki ima veljavno akreditacijo Slovenske akreditacije na področju termodinamične temperature ali
– drug laboratorij, katerega usposobljenost priznava Slovenska akreditacija na podlagi večstranskih in dvostranskih sporazumov o medsebojnem priznavanju kalibracijskih certifikatov, sklenjenih v okviru Evropskega sodelovanja na področju akreditacije.
Iz kalibracijskega certifikata iz prejšnjega odstavka mora biti posebej razvidno, da je merilni instrument skladen z zahtevami iz točk a) do e) prvega odstavka te točke.”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0220-18/2002-1
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti