Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2002 z dne 23. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2002 z dne 23. 12. 2002

Kazalo

5569. Razlaga o uporabi splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (SKPgd), stran 14529.

Komisija za razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti je na podlagi 66. člena splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/97) in 4. člena poslovnika o delu komisije za razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti na 8. seji dne 18. in 19. 12. 2002 soglasno sprejela
R A Z L A G O
o uporabi splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (SKPgd)
v zvezi z uveljavitvijo zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Uradni list RS, št. 42/02).
I
Komisija za razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti je skladno z določbo drugega odstavka 7. člena zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Uradni list RS, št. 42/02) sprejela razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS št. 40/97) in z njo določila določbe kolektivne pogodbe, ki se po 1. 1. 2003 uporabljajo, in določbe, ki se ne uporabljajo, tako kot sledi:
1. člen – Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
2. člen – Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
3. člen – Osebna veljavnost – se uporablja v celoti
4. člen – Časovna veljavnost – se uporablja v celoti
5. člen – Pomen izrazov – uporabljajo se tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deseti odstavek, ne uporabljajo se prvi, drugi in deveti odstavek
6. člen – Enotni minimalni standardi – se uporablja v celoti
7. člen – Razvrstitev del – se uporablja v celoti
8. člen – Prenos pooblastil – se uporablja v celoti
9. člen – Pogodba o zaposlitvi – uporabljajo se prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ne uporablja se šesti odstavek
10. člen – Poskusno delo – uporabljajo se prvi, tretji in četrti odstavek, ne uporablja se drugi odstavek
11. člen – Pripravništvo – se uporablja v celoti, določb tega člena pa ni mogoče razumeti kot določbe, ki uvajajo pripravništvo
12. člen – Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov – se ne uporablja
13. člen – Razporejanje delavcev v izjemnih primerih – se ne uporablja
14. člen – Razporejanje delavcev iz kraja v kraj – se uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše določen, pri čemer se pojem razporejanje uporablja v smislu napotitve na delo v drug kraj
15. člen – Prevzem na delo k drugemu delodajalcu – se ne uporablja
16. člen – Delo na domu – uporabljata se drugi in tretji odstavek, ne uporabljata se prvi in četrti odstavek
17. člen – Določanje presežnih delavcev – se uporablja v celoti (razen drugega odstavka, ki se skladno s sodno odločbo I Kd 277/98 ne uporablja od 1. 9. 1999 dalje), pri čemer se po določbi prvega odstavka v isto kategorijo razvrščajo delavci, ki delajo na delovnih mestih in so medsebojno zamenljivi
18. člen – Pomirjanje v postopku ugotavljanja presežnih delavcev – se uporablja v celoti
19. člen – Delovni čas, krajši od polnega delovnega časa – se uporablja v celoti
20. člen – Merila za nočno delo – se ne uporablja
21. člen – Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila – se uporablja v celoti
22. člen – Razporejanje delavca – invalida in delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo – se ne uporablja
23. člen – Letni dopust – se ne uporablja
24. člen – Oblike motivacije delavcev – se uporablja
25. člen – Disciplinski postopek – se ne uporablja
26. člen – Organ, ki odloča o pravicah delavcev na drugi stopnji – se ne uporablja
27. člen – Odškodnina – se ne uporablja
28. člen – Pogodbena kazen za nezakonito prenehanje delovnega razmerja – se uporablja v celoti
29. člen – Dolžina odpovednega roka – se uporablja v celoti
30. člen – Varnost in zdravje pri delu – se uporablja v celoti
31. člen – Izobraževanje – se uporablja v celoti
32. člen – Izpiti – se uporablja v celoti
33. člen – Povračilo stroškov, povezanih z izobraževanjem – se uporablja v celoti
34. člen – Razporeditev in obveznosti – se uporablja v celoti s tem, da se pojem »razporediti« uporablja kot »odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi« v skladu z 90. členom zakona
35. člen – Vajenci – se uporablja v celoti
36. člen – Mentorji praktičnega pouka – se uporablja v celoti
37. člen – Učenci in študenti na praksi – se uporablja v celoti
38. člen – Obveščanje delavcev – se uporablja v celoti
39. člen – Pogoji za delovanje sindikata – se uporablja v celoti
40. člen – Materialni pogoji za sindikalno delo – se uporablja v celoti
41. člen – Imuniteta sindikalnega zaupnika – se uporablja v celoti, razen drugega in osmega odstavka, ki se ne uporabljata
42. člen – Splošne določbe o plačah in drugih osebnih prejemkih – se uporablja v celoti, razen sedmega odstavka, ki se uporablja, dokler se področje delovnih razmerij lahko ureja s splošnimi akti
43. člen – Plače – se uporablja v celoti, razen devetega odstavka, ki se ne uporablja
44. člen – Tarifna priloga – se uporablja v celoti
45. člen – Plače na podlagi delovne uspešnosti – se uporablja v celoti
46. člen – Dodatki za posebne obremenitve – se uporablja v celoti
47. člen – Dodatek za delovno dobo – se uporablja v celoti
48. člen – Nadomestila plače – uporabljajo se prvi, drugi, četrti in osmi odstavek (točka), ne uporabljajo se tretji, peti, šesti in sedmi odstavek (točka), pri čemer se za izračun nadomestila za posameznega delavca uporabi določba, ki je za delavca ugodnejša
49. člen – Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja – se uporablja v celoti
50. člen – Obračun plače – se uporablja v celoti
51. člen – Drugi osebni prejemki:
1. Regres za letni dopust – ne uporabljajo se prvi, drugi in četrti odstavek, uporablja se tretji odstavek
2. Jubilejne nagrade – se uporablja v celoti
3. Odpravnina ob upokojitvi – se ne uporablja
4. Solidarnostne pomoči – se uporablja v celoti
52. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom:
1. Prehrana med delom – se uporablja v celoti
2. Prevoz na delo in z dela – se uporablja v celoti
3. Službena potovanja – se uporablja v celoti
4. Terenski dodatek – se uporablja v celoti
53. člen – Inovacije – se uporablja v celoti
54. člen – Prejemki pripravnikov – se ne uporablja
55. člen – Prejemki učencev, vajencev in študentov na praksi – se uporablja v celoti
56. člen – Prejemki mentorjev – se uporablja v celoti
57. člen – Pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti
58. člen – Negativna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti
59. člen – Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
60. člen – Sklenitev nove kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
61. člen – Reševanje kolektivnih sporov – se uporablja v celoti
62. člen – Postopek pomirjanja – se uporablja v celoti
63. člen – Pisni sporazum – se uporablja v celoti
64. člen – Arbitražni postopek – se uporablja v celoti
65. člen – Objava – se uporablja v celoti
66. člen – Komisija za razlago kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
67. člen – Odpoved kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
68. člen – Dodatek za delovno dobo – se ne uporablja
69. člen – Začetek uporabe – se uporablja
II
Po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih se uporabljajo samo razlage tistih določb splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti, ki se v skladu s to razlago uporabljajo po 1. 1. 2003 in niso v nasprotju z določbami zakona o delovnih razmerjih.
III
Ta razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti se uporablja od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 14/2002
Ljubljana, dne 20. decembra 2002.
Predsednik komisije
Miran Kalčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti