Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2002 z dne 23. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2002 z dne 23. 12. 2002

Kazalo

5555. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo ter začasni uporabi sklepa št. 1/2001 skupnega odbora med Republiko Slovenijo na eni strani in Republiko Estonijo na drugi strani o spremembi protokola 2 k sporazumu o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja, stran 14188.

Na podlagi 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 2/01) in 72. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo ter začasni uporabi sklepa št. 1/2001 skupnega odbora med Republiko Slovenijo na eni strani in Republiko Estonijo na drugi strani o spremembi protokola 2 k sporazumu o opredelitvi pojma “izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 2003 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Republike Estonije.
2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Republike Estonije, se uporablja carinska stopnja “prosto“.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Estonije, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto“. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
5. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali dano v državi izvoza v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v Republiko Estonijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo uživa preferencialno obravnavo, in če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
6. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1921 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1922 za izdelke iz priloge 1 k tej uredbi.
7. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 333-07/2000-10
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost