Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002

Kazalo

5385. Poročilo o izidu volitev članov državnega sveta, stran 13051.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov državnega sveta
Republiška volilna komisija je skladno s 7. členom zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) ter s 5. točko prvega odstavka 37. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 in 70/00), na podlagi zapisnikov pristojnih volilnih komisij volilnih enot, ki so ugotovile izide glasovanja za volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov ter zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili volitve v volilnih telesih za izvolitev članov državnega sveta – predstavnikov funkcionalnih interesov, na 25. seji dne 10. decembra, ugotovila naslednje
rezultate glasovanja ter izid volitev za člane državnega sveta
na volitvah, ki so bile 27. in 28. novembra 2002
I
Volilne komisije volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor so na podlagi drugega odstavka 12. člena in skladno z drugim odstavkom 42. člena zakona o državnem svetu ugotovile naslednji izid glasovanja in izid volitev za volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov, ki so bile 27. novembra 2002:
V volilni enoti št. 1, ki obsega občine: Ljubljana, Brezovica, Dol pri Ljubljani, 
Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice 
(sedež: Ljubljana):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:
66
Število oddanih glasovnic:
65
Število neveljavnih glasovnic:
0
Število veljavnih glasovnic:
65
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MARJAN OBLAK                     1 glas
2. DRAGO STANOVNIK                   0 glasov
3. PETER JOŽEF BOŽIČ                  25 glasov
4. JANEZ CIMPERMAN                   1 glas
5. IVAN GAČNIK                     4 glasove
6. JOŽE JURKOVIČ                    1 glas
7. JOŽEF JERAJ                     32 glasov
8. ANTON KOKALJ                     1 glas
 
V volilni enoti št. 2, ki obsega občine: Domžale, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, 
Mengeš, Moravče, Trzin in Šmartno pri Litiji (sedež: Kamnik):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:   23
Število oddanih glasovnic:              23
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:             23
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MARKO JUVANČIČ                   13 glasov
2. GREGOR KONCILJA                   1 glas
3. SIMON MAVSAR                     9 glasov
4. PETER SVETINA                    0 glasov
 
V volilni enoti št. 3, ki obsega občine: Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Maribor, 
Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Starše in Šentilj (sedež: Maribor):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  37
Število oddanih glasovnic:             36
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            36
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ALOJZ KRIŽMAN                   19 glasov
2. VLADO MARINIČ                    0 glasov
3. EDI SEVER                      0 glasov
4. RAJKO ŠRIMPF                    2 glasova
5. ANTON BERGAUER                   15 glasov
 
V volilni enoti št. 4, ki obsega občine: Lovrenc na Pohorju, Oplotnica, 
Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica in Ruše (sedež: Slovenska Bistrica):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  11
Število oddanih glasovnic:             11
Število neveljavnih glasovnic:            1
Število veljavnih glasovnic:            10
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. HUBERT KETIČ                    4 glasove
2. LEOPOLD KLANČNIK                  0 glasov
3. MILAN OZIMIČ                    6 glasov
 
V volilni enoti št. 5, ki obsega občine:: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, 
 Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, 
Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Štore, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Vransko, 
Vitanje, Vojnik, Zreče in Žalec (sedež: Celje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  45
Število oddanih glasovnic:             45
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            45
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. FRANČIŠEK PUCELJ                   7 glasov
2. JOŽEF RAJH                      0 glasov
3. LUDVIK SEMPRIMOŽNIK                 0 glasov
4. BOJAN ŠROT                     17 glasov
5. GREGOR VOVK PETROVSKI                17 glasov
6. STANISLAV HREN                    3 glasove
7. FRANC JAGER                     1 glas
8. BRANKO LEBENIČNIK                  0 glasov
 
V volilni enoti št. 6, ki obsega občine: Gornji grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Mozirje, 
Velenje, Solčava, Šmartno ob Paki in Šoštanj (sedež: Velenje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       16
Število oddanih glasovnic:                  15
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 15
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ANDREJ PRESEČNIK                   0 glasov
2. ANKA RAKUN                      5 glasov
3. DRAGO BAHUN                     10 glasov
 
V volilni enoti št. 7, ki obsega občine: Hajdina, Dornava, Destrnik, Gorišnica, 
Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Sveti Andraž v Slovenskih 
Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale (sedež: Ptuj):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       20
Število oddanih glasovnic:                  20
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 20
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. FRANCI KREPŠA                    1 glas
2. JANEZ MERC                      0 glasov
3. STANISLAV TOPLAK                   0 glasov
4. MILAN UNUK                      0 glasov
5. ROBERT ČEH                     16 glasov
6. JANEZ IRGL                      3 glasove
 
V volilni enoti št. 8, ki obsega občine: Benedikt, Cerkvenjak, Gornja Radgona,
Križevci, Lenart, Ljutomer, Ormož, Radenci, Razkrižje, Sveta Ana, Sveti Jurij ob 
Ščavnici in Veržej (sedež: Ljutomer):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  18
Število oddanih glasovnic:             18
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            18
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. DARJA ODAR                      4 glasove
2. PAVEL ŠERC                      0 glasov
3. DARKO FRAS                      9 glasov
4. MILAN GUMZAR                     5 glasov
5. MILKO KRANJC                     0 glasov
 
V volilni enoti številka 9, ki obsega občine: Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas –
 Poljane, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur, Kranj, Tržič, Škofja Loka, Železniki in 
Žiri (sedež: Kranj):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  32
Število oddanih glasovnic:             32
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            32
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JANEZ SUŠNIK                    21 glasov
2. FRANC ŠIFRAR                     0 glasov
3. MARJAN ČESEN                     0 glasov
4. METKA DEBELJAK                    2 glasova
5. FRANC EKAR                      0 glasov
6. BRANKO GRIMS                     9 glasov
 
V volilni enoti št. 10, ki obsega občine: Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, 
Radovljica in Žirovnica (sedež: Jesenice):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  15
Število oddanih glasovnic:             15
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            15
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ANTON POKLUKAR                   4 glasove
2. JANKO SEBASTIJAN STUŠEK               3 glasove
3. ROMAN BERNARD                    0 glasov
4. BORIS JANEZ BREGANT                 8 glasov
 
V volilni enoti št. 11, ki obsega občine: Beltinci, Dobrovnik, Cankova, Črenšovci, 
Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Odranci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, 
Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana (sedež: 
Murska Sobota):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  27
Število oddanih glasovnic:             27
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            27
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. FRANC ŠLIHTHUBER                  4 glasove
2. FRANC CIPOT                     2 glasova
3. MARJAN KARDINAR                   0 glasov
4. MARJAN MAUČEC                   15 glasov
5. FRANC REŽONJA                    1 glas
6. ANTON SLAVIC                    5 glasov
 
V volilni enoti št. 12, ki obsega občine: Ajdovščina, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, 
Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba in Vipava (sedež: Nova Gorica):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  21
Število oddanih glasovnic:             21
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            21
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. IVAN HUMAR                     9 glasov
2 DAVID NABERGOJ                   10 glasov
3. SERGIJ PELHAN                   2 glasova
 
V volilni enoti št. 13, ki obsega občine: Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid in Tolmin 
(sedež: Tolmin):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  10
Število oddanih glasovnic:             10
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            10
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. IVAN SKRT                      0 glasov
2. JULIJAN ŠORLI                    4 glasove
3. JURIJ KAVČIČ                    6 glasov
4. GREGOR RUPNIK                    0 glasov
 
V volilni enoti št. 14, ki obsega občine: Dolenjske Toplice, Mirna peč, Novo mesto, 
Šentjernej, Škocjan, Trebnje in Žužemberk (sedež: Novo mesto):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  15
Število oddanih glasovnic:             15
Število neveljavnih glasovnic:            1
Število veljavnih glasovnic:            14
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. TONE HROVAT                     3 glasove
2. VID SIMON MERŠOL                  0 glasov
3. DUŠAN PAPEŽ                     0 glasov
4. ADOLF ZUPAN                    11 glasov
 
V volilni enoti št. 15, ki obsega občine: Črnomelj, Metlika in Semič (sedež: Črnomelj):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  6
Število oddanih glasovnic:             6
Število neveljavnih glasovnic:           0
Število veljavnih glasovnic:            6
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MATJAŽ KOLBEZEN                   0 glasov
2. ALOJZ MALENŠEK                   2 glasova
3. IVAN BUKOVEC                    4 glasove
 
V volilni enoti št. 16, ki obsega občine: Divača, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina, 
Komen, Pivka, Postojna in Sežana (sedež: Sežana):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  14
Število oddanih glasovnic:             14
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            14
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ZLATKO JENKO                     7 glasov
2. IZTOK KOKOŠAR                    1 glas
3. KARLO KASTELIC                    0 glasov
4. RADO MEDEN                      0 glasov
5. RUDOLF PEČAR                     6 glasov
6. JOŽEF ADAMIČ                     0 glasov
7. ZVONKO ČERNAČ                    0 glasov
 
V volilni enoti št. 17, ki obsega občine: Bloke, Borovnica, Cerknica, Logatec, Loška 
dolina in Vrhnika (sedež: Logatec):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  13
Število oddanih glasovnic:             13
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            13
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ANDREJA BUH                     0 glasov
2. JOŽE DOLES                      1 glas
3. TOMISLAV GROM                    6 glasov
4. JANEZ KOVAČIČ                    0 glasov
5. MARTIN MIHEVC                    0 glasov
6. VINCENC OTONIČAR                   6 glasov
 
V volilni enoti št. 18, ki obsega občine: Koper, Izola in Piran (sedež: Koper):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  17
Število oddanih glasovnic:             17
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            17
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. BRANKO KODRIČ                    11 glasov
2. FRANC KRAJNC                     2 glasova
3. KLAVDIJ MALLY                    4 glasove
 
V volilni enoti št. 19, ki obsega občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Muta, Podvelka, 
Prevalje, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi, Ravne, Mislinja, Mežica, Slovenj Gradec 
in Vuzenica (sedež: Slovenj Gradec):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  19
Število oddanih glasovnic:             19
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            19
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JANEZ KOMLJANEC                   12 glasov
2. RAJKO LESJAK                     1 glas
3. VIKTOR PUHR                     1 glas
4. FRANC PUŠNIK                     0 glasov
5. LIDIJA PUŠNIK VERDNIK                0 glasov
6. JOŽEF STUDENČNIK                   4 glasove
7. MIRKO TOVŠAK                     0 glasov
8. MAKSIMILIJAN VEČKO                  1 glas
 
V volilni enoti št. 20, ki obsega občine: Brežice, Krško in Sevnica (sedež: Krško):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  15
Število oddanih glasovnic:             15
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            15
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. DAMJAN OBRADOVIĆ                  2 glasova
2. BOJAN PETAN                     4 glasove
3. ŠTEFAN TERAŽ                    9 glasov
 
V volilni enoti št. 21, ki obsega občine: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (sedež: 
Trbovlje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  11
Število oddanih glasovnic:              9
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:             9
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. TOMAŽ VRESK                     0 glasov
2. BRANKO MAJES                     9 glasov
 
V volilni enoti št. 22, ki obsega občine: Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, 
Kočevje, Kostel, Loški potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica (sedež: Grosuplje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  17
Število oddanih glasovnic:             17
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            17
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. VINCENC JANŠA                    7 glasov
2. DUŠAN STRNAD                    5 glasov
3. JOŽEF LINDIČ                    4 glasove
4. JANEZ NOVAK                     1 glas
II
Za člane državnega sveta, predstavnike lokalnih interesov so bili izvoljeni:
V volilni enoti št. 1:
Jožef JERAJ, roj. 28. 2. 1938, Ulica v Kokovšek 41, 1231 Ljubljana – Črnuče.
V volilni enoti št. 2:
Marko JUVANČIČ, roj. 18. 9. 1970, Slivna 6, 1252 Vače,
V volilni enoti št. 3:
prof. dr. Alojz KRIŽMAN, roj. 24. 5. 1940, Bresterniška 231, 2354 Bresternica,
V volilni enoti št. 4:
Milan OZIMIČ, roj. 15. 9. 1957, Črešnjevec 103, 2310 Slovenska Bistrica,
V volilni enoti št. 5:
Ker sta dva kandidata prejela enako število glasov je volilni odbor skladno z 21. členom zakona o državnem svetu opravil žreb. Na tej podlagi je bil izvoljen:
Gregor VOVK PETROVSKI, roj. 29. 12. 1962, Gotovlje 59/a, 3310 Žalec,
V volilni enoti št. 6:
Drago BAHUN, roj. 2. 1. 1955, Uriskova 32, 3320 Velenje,
V volilni enoti št. 7:
Robert ČEH, roj. 5. 3. 1962, Na obrežju 19, Ptuj,
V volilni enoti št. 8:
Darko FRAS, roj. 12. 10. 1967, Zg. Senarska 15, Sveta Trojica,
V volilni enoti št. 9:
Janez SUŠNIK, roj. 18. 9. 1942, Stružnikova pot 3, Šenčur,
V volilni enoti št. 10:
Boris Janez BREGANT, roj. 23. 7. 1940, Hrušica 136, Hrušica,
V volilni enoti št. 11:
Marjan MAUČEC, roj. 6. 4. 1959, Gančani 80, Beltinci,
V volilni enoti št. 12:
David NABERGOJ, roj. 24. 3. 1962, Gradišče 29/b, Ajdovščina,
V volilni enoti št. 13:
Jurij KAVČIČ, roj. 17. 4. 1960, Gozdarska pot 2, Cerkno,
V volilni enoti št. 14:
mag. Adolf ZUPAN, roj. 21. 10. 1953, V Ragov log 3, 8000 Novo mesto,
V volilni enoti št. 15:
Ivan BUKOVEC, roj. 23. 1. 1949, Roška cesta 8, 8333 Semič,
V volilni enoti št. 16:
Zlatko JENKO, roj. 27. 9. 1957, Gubčeva 7, Ilirska Bistrica,
V volilni enoti št. 17:
Ker sta dva kandidata prejela enako število glasov je volilni odbor skladno z 21. členom zakona o državnem svetu opravil žreb. Na tej podlagi je bil izvoljen:
Vincenc OTONIČAR, roj. 22. 5. 1955, Begunje 48, 1382 Begunje.
V volilni enoti št. 18:
Branko KODRIČ, roj. 31. 5. 1962, Beblerjeva 14, Koper,
V volilni enoti št. 19:
Janez KOMLJANEC, roj. 7. 4. 1938, Celjska cesta 60, 2380 Slovenj Gradec,
V volilni enoti št. 20:
Štefan TERAŽ, roj. 19. 11. 1956, Krulejeva ulica 11, 8290 Sevnica.
V volilni enoti št. 21:
Branko MAJES, roj. 27. 11. 1958, Novi dom 23, 1430 Hrastnik,
V volilni enoti št. 22:
Vincenc JANŠA, roj. 13. 3. 1950, Ulica Heroja Marinclja 18, 1330 Kočevje.
III
Republiška volilna komisija je na podlagi 12. in 21. člena zakona o državnem svetu ugotovila naslednje rezultate glasovanja in izid volitev članov Državnega sveta – predstavnikov funkcionalnih interesov na volitvah, ki so bile 28. novembra 2002:
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Predstavniki delodajalcev:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  71
Število oddanih glasovnic:             60
Število neveljavnih glasovnic:            1
Število veljavnih glasovnic:            59
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MARTA TURK                     36 glasov
2. STOJAN BINDER                    46 glasov
3. JANEZ BOHORIČ                    22 glasov
4. JOŽKO ČUK                      50 glasov
5. MARJAN JESIH                    11 glasov
6. JOŽE STANIČ                     51 glasov
7. JANEZ ŠAUPERL                    6 glasov
 
Predstavniki delojemalcev:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  100
Število oddanih glasovnic:              93
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:             93
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JELKA ČERNIVEC                   18 glasov
2. DORO HVALICA                    67 glasov
3. LADISLAV KALUŽA                   50 glasov
4. BRANKO KRZNARIČ                   6 glasov
5. NEVENKA LEKŠE                    18 glasov
6. ALBERT PAVLIČ                    18 glasov
7. DUŠAN REBOLJ                    15 glasov
8. LUDVIK REPOLUSK                   8 glasov
9. ANTON ROZMAN                    55 glasov
10. DUŠAN SEMOLIČ                   60 glasov
 
Predstavnika kmetov:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  197
Število oddanih glasovnic:             154
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            154
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. STANKO TOMANIČ                   40 glasov
2. PETER VRISK                    130 glasov
3. CVETKO ZUPANČIČ                  133 glasov
 
Predstavnik samostojnih poklicev:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  16
Število oddanih glasovnic:             13
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            13
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JOŽE ILC                      12 glasov
2. ČRTOMIR REMEC                    1 glas
 
Predstavnik obrtnikov:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  98
Število oddanih glasovnic:             89
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            89
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MIHA GRAH                      42 glasov
2. ANTON KAMPUŠ                    47 glasov
 
Predstavnik univerz, visokih in višjih šol:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  37
Število oddanih glasovnic:             36
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            36
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. VERICA TRSTENJAK                  9 glasov
2. JOŽE MENCINGER                   27 glasov
 
Predstavnik za področje socialnega varstva:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  39
Število oddanih glasovnic:             39
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            39
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. TOMAŽ WRABER                     5 glasov
2. MARIJA PERKOVIČ                   23 glasov
3. BORIS ŠUŠTARŠIČ                   11 glasov
 
Predstavnik za področje raziskovalne dejavnosti:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  32
Število oddanih glasovnic:             27
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            27
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. SLAVKO GLIHA                     8 glasov
2. JANVIT GOLOB                    13 glasov
3. ANTON JEGLIČ                     6 glasov
 
Predstavnik za področje zdravstva:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  247
Število oddanih glasovnic:             240
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            240
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. PETRA KERSNIČ                   119 glasov
2. ALEKSANDRA MARKOVIČ                119 glasov
3. FRANČIŠEK OBERSTAR                 2 glasova
 
Predstavnik za področje kulture in športa:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  32
Število oddanih glasovnic:             29
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            29
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MIHA BURGER                     11 glasov
2. ANTON PERŠAK                    18 glasov
 
Predstavnik za področje vzgoje in izobraževanja:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  35
Število oddanih glasovnic:             32
Število neveljavnih glasovnic:            0
Število veljavnih glasovnic:            32
 
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. ZOLTAN JAN                     32 glasov
IV
Glede na določbe prvega odstavka 21. člena zakona o državnem svetu so bili na volitvah predstavnikov socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov, ki so bile 28. novembra 2002, za člane državnega sveta izvoljeni:
 
za predstavnike delodajalcev:
– Marta TURK, roj. 18. 6. 1952, Količevo 11/a, 1230 Domžale,
– mag. Stojan BINDER, roj. 29. 2. 1956, Majcnova 35, 1433 Radeče,
– Jožko ČUK, roj. 30. 10. 1952, Dunajska 184/a, 1000 Ljubljana,
– Jože STANIČ, roj. 9. 7. 1941, Na pristavi 24, 3270 Laško;
 
za predstavnike delojemalcev:
– Doro HVALICA, roj. 26. 3. 1940, Bratovševa ploščad 1, 1000 Ljubljana,
– Ladislav KALUŽA, roj. 24. 6. 1948, C. Kozjanskega odreda 7, 3220 Štore,
– Anton ROZMAN, roj. 13. 6. 1960, Loka 3, 4290 Tržič,
– Dušan SEMOLIČ, roj. 8. 8. 1947, Runkova 24, 1000 Ljubljana;
 
za predstavnika kmetov:
– Peter VRISK, roj. 15. 8. 1961, Ivenca 16, 3212 Vojnik,
– Cvetko ZUPANČIČ, roj. 4. 5. 1959, Vrh pri Višnji gori 22, 1294 Višnja gora;
 
za predstavnika samostojnih poklicev:
– Jože ILC, roj. 18. 3. 1943, Staničeva 12, 1000 Ljubljana;
 
za predstavnika obrtnikov:
– Anton KAMPUŠ, roj. 6. 4. 1947, Sp. Ščavnica 21 b, 9250 Gornja Radgona;
 
za predstavnika univerz, visokih in višjih šol:
– prof.dr. Jože MENCINGER, roj. 5. 3. 1941, Ulica Bratov Učakar 4, 1000 Ljubljana;
 
za predstavnika socialnega varstva:
– Marija PERKOVIČ, roj. 27. 10. 1952, Zgornje Škofije 113, 6281 Škofije;
 
za predstavnika raziskovalne dejavnosti:
– prof.dr. Janvit GOLOB, roj. 6. 10. 1945, Vogelna 4, 1000 Ljubljana;
 
za predstavnika kulture in športa:
– Anton PERŠAK, roj. 2. 1. 1947, Kidričeva 63, 1236 Trzin;
 
za predstavnika vzgoje in izobraževanja:
– dr. Zoltan JAN, roj. 11. 11. 1947, Cankarjeva 84, 5000 Nova Gorica;
 
za predstavnika zdravstva:
Ker je dvoje kandidatov dobilo enako število glasov je volilni odbor, skladno z drugim odstavkom 21. člena zakona o državnem svetu, opravil žreb. Na tej podlagi je bila izvoljena:
– Petra KERSNIČ, roj. 6. 11. 1950, Ulica Hermana Potočnika 39, 1000 Ljubljana.
Št. 1-5/00-1/02
Ljubljana, dne 10. decembra 2002.
Republiška volilna komisija
Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.
Člani:
mag. Jure Toplak l. r.
dr. Rafael Cijan l. r.
Marko Štrovs l. r.
mag. Janez Pogorelec l. r.
Janez Srebot l. r.
dr. Bojan Bugarič l. r.

AAA Zlata odličnost