Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002

Kazalo

5384. Poročilo o rezultatu ponovnega glasovanja in o izidu volitev predsednika republike, stran 13050.

P O R O Č I L O
o rezultatu ponovnega glasovanja in o izidu volitev predsednika republike
I
Republiška volilna komisija je skladno z določbami 22. člena zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92) na 25. seji dne 10. 12. 2002, na podlagi zapisnikov o delu volilnih komisij volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor pri ugotovitvi rezultatov na ponovnem glasovanju za izvolitev predsednika republike na območju volilne enote ter na podlagi zapisnika o delu Republiške volilne komisije pri ugotovitvi izida ponovnega glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini na volitvah predsednika republike, ki so bile 1. decembra 2002, ugotovila naslednji izid glasovanja:
1. na ponovnem glasovanju 1. decembra 2002 je imelo pravico glasovati 1,610.137 volivcev, od tega:
– 1,610.082 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike in
– 55 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik,
2. glasovalo je skupaj 1,052.795 volivcev ali 65,39% volivcev glede na število volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
Na ponovnem glasovanju 1. decembra 2002 je bilo oddanih 1,052.494 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 14.275 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 1,038.219 glasovnic.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. dr. Janez DRNOVŠEK 586.847 glasov ali 56,52%,
2. Barbara BREZIGAR 451.372 glasov ali 43,48%.
II
Republiška volilna komisija je skladno z določbami drugega odstavka 22. člena zakona o volitvah predsednika republike ugotovila, da je bil za predsednika republike izvoljen:
dr. Janez Drnovšek, roj. 17. 5. 1950, stanujoč v Ljubljani, V Murglah 77,
ki je na ponovnem glasovanju 1. decembra 2002 dobil večino veljavnih glasov.
Št. 10-4/00-9/02
Ljubljana, dne 10. decembra 2002.
Republiška volilna komisija
Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.
Člani:
mag. Jure Toplak l. r.
dr. Rafael Cijan l. r.
Marko Štrovs l. r.
mag. Janez Pogorelec l. r.
Janez Srebot l. r.
dr. Bojan Bugarič l. r.

AAA Zlata odličnost