Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002

Kazalo

5379. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, stran 13034.

Na podlagi 12. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 21/99 in 110/00) in 4. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92 in 50/92) je Občinski svet občine Markovci na 1. seji dne 25. 11. 2002 sprejel
S K L E P
o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
1
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo:
1. Milan Majer, Bukovci 115, Markovci,
2. Karl Stanko Majcen, Bukovci 67/a, Markovci,
3. Konrad Janžekovič, Nova vas 75/b Markovci.
2
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja naslednje naloge:
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta;
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev;
– ugotavlja nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo in ukrepa v skladu z zakonom o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo ter
– obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.
3
Mandat predsednika in članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, traja do izteka mandata župana Občine Markovci in Občinskega sveta občine Markovci.
4
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-03/02-1
Markovci, dne 25. novembra 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost