Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002

Kazalo

5376. Poročilo o izidu volitev za člane vaških odborov Občine Kungota, stran 13031.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane vaških odborov Občine Kungota
Občinska volilna komisija, je dne 11. novembra 2002, na svoji redni seji na podlagi zapisnikov volilnih odborov in na podlagi ponovnega štetja občinske volilne komisije o izidu glasovanja za volitve članov vaških odborov na volitvah dne 10. novembra 2002 ugotovila:
I
1. Na volitvah 10. novembra 2002 je imelo pravico voliti po volilnem imeniku skupaj 3754 volivcev.
2. Volilo je skupaj 2555 volivcev ali 68,06%, od tega je:
a) 2536 volivcev je glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 5 volivcev je glasovalo po pošti,
e) 14 volivcev je volilo na predčasnem volišču.
II
Za volitve članov vaških odborov je bilo oddanih 2555 glasovnic, od teh je bilo veljavnih 2445 glasovnic in 110 neveljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati posameznih list so dobili naslednje število glasov v posamezni Vaški skupnosti.
III
V Občini Kungota so v skladu s statutom Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) 4 vaške skupnosti: Zg. Kungota, Sp. Kungota, Svečina in Jurij. Skupaj vse 4 vaške skupnosti štejejo 28 članov. Zg. Kungota devet članov, Sp. Kungota in Svečina po sedem članov in Jurij pet članov.
IV
Vaška skupnost Zgornja Kungota
Za Vaško skupnost Zg. Kungota sta bili odprti dve volišči. Skupaj je na obeh voliščih vpisanih 1293 volivcev. Glasovalo jih je 840. Od tega je bilo 48 glasovnic neveljavnih in 792 glasovnic veljavnih.
----------------------------------------------------
Zap. št. Ime kandidata        Število glasov
----------------------------------------------------
1.    KARIN POŽAR              412
2.    ANDREJ RUDL              434
3.    FRANC POŽAR              396
4.    KRISTINA VALCL             419
5.    ANDREJ MARKO              444
6.    FRANCI MARKO              388
7.    STANKO KOREN              389
8.    ZVONKO ŠKRUBA             393
9.    DARJA ŽUNKO              435
10.    MARIJAN GAMSER             418
11.    KAREL PEČAR              272
----------------------------------------------------
Po rezultatih glasovanja po voliščih so izvoljeni člani v Vaški odbor v Vaški skupnosti ZGORNJA KUNGOTA naslednji člani:
----------------------------------------------------
Zap.št.  Ime kandidata        Število glasov
----------------------------------------------------
1.    ANDREJ MARKO              444
2.    DARJA ŽUNKO              435
3.    ANDREJ RUDL              434
4.    KRISTINA VALCL             419
5.    MARIJAN GAMSER             418
6.    KARIN POŽAR              412
7.    FRANC POŽAR              396
8.    ZVONKO ŠKRUBA             392
9.    STANKO KOREN              389
----------------------------------------------------
Vaška skupnost Spodnja Kungota
Za Vaško skupnost Sp. Kungota je bilo odprto eno volišče, kjer je vpisanih 1094 volivcev. Glasovalo jih je 754. Od tega je bilo 24 glasovnic neveljavnih in 730 glasovnic veljavnih.
----------------------------------------------------
Zap. št. Ime kandidata        Število glasov
----------------------------------------------------
1.    TJAŠA SIMONIČ             380
2.    STANE BUKOVNIK             283
3.    MARIJA GOJČIČ             286
4.    ZDRAVKO DUKARIČ            171
5.    BERNARDA ČAS              454
6.    VINKO UL                456
7.    MIRAN VERŠNIK             252
8.    KARL KOLETNIK             355
9.    IVAN GAMSER              305
10.    MARIJA KRONOVŠEK            299
----------------------------------------------------
Po rezultatih glasovanja po voliščih so izvoljeni člani v Vaški odbor v Vaški skupnosti Spodnja Kungota naslednji člani:
----------------------------------------------------
Zap. št. Ime kandidata        Število glasov
----------------------------------------------------
1.    VINKO UL                456
2.    BERNARDA ČAS              451
3.    TJAŠA SIMONIČ             380
4.    KARL KOLETNIK             355
5.    IVAN GAMSER              305
6.    MARIJA KRONOVŠEK            299
7.    MARIJA GOJČIČ             286
----------------------------------------------------
Vaška skupnost Svečina
Za Vaško skupnost Svečina sta bila odprti dve volišči, kjer je bilo skupno vpisanih 802 volivcev. Glasovalo jih je 544. Od tega je bilo 23 glasovnic neveljavnih in 521 glasovnic veljavnih.
----------------------------------------------------
Zap. št. Ime kandidata        Število glasov
----------------------------------------------------
1.    IVAN KREN               300
2.    MATEJ RUDL               220
3.    DOBRI PARTLIČ             253
4.    ANTONIJA DRAGANIČ           215
5.    TEREZIJA KOMPAN             88
6.    ERVIN KLARIČ              107
7.    BRIGITA KREN              289
8.    VINKO ŠERBINEK             232
9.    PETRA LEBER              246
10.    MIROSLAV ČERNKO            229
11.    GERARD-ANTON LESKOVAR          90
12.    ANTON ŠKAMLEC             212
13.    MARJAN KRAUT              84
----------------------------------------------------
Po rezultatih glasovanja po voliščih so izvoljeni člani v vaški odbor v Vaški skupnosti Svečina naslednji člani:
----------------------------------------------------
Zap. št. Ime kandidata        Število glasov
----------------------------------------------------
1.    IVAN KREN               300
2.    BRIGITA KREN              289
3.    DOBRI PARTLIČ             253
4.    PETRA LEBER              246
5.    VINKO ŠERBINEK             232
6.    MIROSLAV ČERNKO            229
7.    MATEJ RUDL               220
----------------------------------------------------
Vaška skupnost Jurij
Za Vaško skupnost Jurij je bilo odprto eno volišče, kjer je bilo vpisanih 563 volivcev. Glasovalo jih je 398. Od tega je bilo 15 glasovnic neveljavnih in 383 glasovnic veljavnih.
----------------------------------------------------
Zap. št. Ime kandidata        Število glasov
----------------------------------------------------
1.    BOŠTJAN REMŠAK             199
2.    MAJDA TRAMPUŠ             239
3.    JANKO LEBER              209
4.    JURIJ HLADE              217
5.    CIRIL JANČIČ              89
6.    IGOR ŽIST               200
7.    MARIJAN TOČAJ             111
----------------------------------------------------
Po rezultatih glasovanja po voliščih so izvoljeni člani v Vaški odbor v Vaški skupnosti Jurij naslednji člani:
----------------------------------------------------
Zap. št. Ime kandidata        Število glasov
----------------------------------------------------
1.    MAJDA TRAMPUŠ             239
2.    JURIJ HLADE              217
3.    JANKO LEBER              209
4.    IGOR ŽIST               200
5.    BOŠTJAN REMŠAK             199
----------------------------------------------------
V
Poročilo je bilo obravnavano in potrjeno na 1. seji Občinskega sveta občine Kungota, dne 28. 11. 2002.
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za člane vaških odborov v Vaških skupnostih Svečina, Jurij, Sp. Kungota in Zg. Kungota se objavi v Uradnem listu RS.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Kungota
Silva Kozel, dipl. univ. prav. l. r.
Tajnica
Občinske volilne komisije
občine Kungota
Janja Viher l. r.
Člani
Občinske volilne komisije
občine Kungota
Alenka Leban, univ. dipl. prav. l. r.
Brigita Marhold l. r.
Danica Pahernik l. r.
Alojz Večernik l. r.
Andrej Dobaj l. r.
Zlatko Gamze l. r.
Konrad Štiks l. r.

AAA Zlata odličnost