Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002

Kazalo

5375. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Kungota, stran 13030.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Kungota
Občinska volilna komisija je dne, 11. 11. 2002, na svoji redni seji na podlagi zapisnikov volilnih odborov o izidu glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah dne, 11. 11. 2002, ugotovila:
I
1. Na volitvah 11. 11. 2002 je imelo pravico voliti po volilnem imeniku skupaj 3754 volivcev.
2. Volilo je skupaj 2555 volivcev ali 68,06%, od tega je:
a) 2536 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku
b) 5 volivcev glasovalo po pošti
d) 14 volivcev volilo na predčasnem volišču.
II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2554 glasovnic, od teh je bilo veljavnih 2347 glasovnic in 207 neveljavnih glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------------------
Št.  Ime liste                Glasov   Procent
                           glasov (% )
-----------------------------------------------------------------
1.  LISTA ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA   252    10,7
2.  IGOR STROPNIK IN SKUPINA VOLIVCEV      193     8,2
3.  MARKO FERDINAND IN SKUPINA VOLIVCEV97          4,1
4.  N.Si NOVA SLOVENIJA             214     9,1
5.  DeSUS KUNGOTA                242    10,3
6.  SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       467    19,9
7.  ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
   DEMOKRATOV                 134     5,7
8.  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       241    10,3
9.  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE     370    15,8
10.  DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,
   DEMOKRATI SLOVENIJE – DS          137     5,8
-----------------------------------------------------------------
Skupaj                      2347   100,00
-----------------------------------------------------------------
III
V Občinski svet občine Kungota se voli 14 članov.
Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah so izvoljeni kandidati po vrstnem redu na listi:
 
1. LISTA ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA
1. ALENKA LEBER, roj. 25. 3. 1957, stanujoča Jedlovnik 28, 2201 Zg. Kungota, kmetijski tehnik, kmetovalka
2. FRANC GAMSER, roj. 25. 6. 1960, stanujoč Plač 11, 2201 Zg. Kungota, kmetijski tehnik, kmetovalec
 
2. IGOR STROPNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
3. IGOR STROPNIK, roj. 22. 7. 1962, stanujoč Plintovec 5 h, 2201 Zg. Kungota, gimnazijski maturant, sodelavec referenta I
 
3. N.Si NOVA SLOVENIJA
4. ALOJZ KRISTL, roj. 28. 5. 1941, stanujoč Jurski vrh 12 b, 2201 Zg. Kungota, upokojenec, komercialni tehnik
 
4. DeSUS KUNGOTA
5. ANTON JURENEC, roj. 20. 3. 1943, stanujoč Svečina 16 a, 2201 Zg. Kungota, trgovski poslovodja, upokojenec
 
5. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. ANTON ŠKAMLEC, roj. 10. 1. 1960, stanujoč Plač 23, 2201 Zg. Kungota, kmetijski tehnik, kmetovalec,
7. VINKO UL, roj. 7. 2. 1953, stanujoč Gradiška 163, 2211 Pesnica, trgovec, samostojni podjetnik,
8. DARJA ŽUNKO, roj. 13. 5. 1963, stanujoča Sp. Vrtiče 22 a, 2201 Zg. Kungota, vrtnarka, samostojna podjetnica
 
Pri SLS – Slovenski ljudski stranki je v občinski svet vrstni red predstavljen za 1 mesto, saj je nosilec liste Karner Jožef, inž. podal odstopno izjavo za mandat občinskega svetnika pri občinski volilni komisiji dne 12. 11. 2002, zaradi mandata župana Občine Kungota in se mandati prenesejo naslednjim na listi.
 
6. ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
9. BRANIMIR ZADRAVEC, roj. 2. 4. 1957, stanujoč Kozjak nad Pesnico 18 p, 2201 Zg. Kungota, univ. dipl. inž. kem. teh. tehnični svet.
 
7. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
10. FRANC BRLIČ, roj. 5. 3. 1943, stanujoč Rošpoh 157 c, 2351 Kamnica, inženir, upokojenec.
 
8. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
11. RENATO HLADE, roj. 17. 2. 1962, stanujoč Plintovec 33 b, 2201 Zg. Kungota, strugar, direktor.
12. ANTON UNUK, roj. 19. 10. 1958, stanujoč Zg. Kungota 50 a, 2201 Zg. Kungota, elektromehanik, samostojni podjetnik.
13. IVAN KREN, roj. 11. 1. 1950, stanujoč Plač 12, 2201 Zg. Kungota, kmetijski tehnik, kmetovalec.
 
9. DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, DEMOKRATI SLOVENIJE – DS
14. ALOJZ PARTLIČ, roj. 16. 6. 1946, stanujoč Zg. Vrtiče 6, 2201 Zg. Kungota, trgovec, nezaposlen – inv. za SPIZ.
 
Po zaporedju najvišjih količnikov od 1 do 19 po D’ Hondtu:
--------------------------------------------------------------
Zap. št. Količnik  Lista Ime liste
--------------------------------------------------------------
 1     467,00  6   SLS – SLOVENSKI LJUDSKA STRANKA
 2     370,00  9   SDS – SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
               SLOVENIJE
 3     252,00  1   LISTA ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
               PODEŽELJA
 4     242,00  5   DeSUS KUNGOTA
 5     241,00  8   LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
 6     233,50  6   SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 7     241,00  4   N.SI NOVA SLOVENIJA
 8     193,00  2   IGOR STROPNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
 9     185,00  9   SDS – SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
               SLOVENIJE
10     155,67  6   SLD – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
11     137,00  10   DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,
               DEMOKRATI SLOVENIJE
12     134,00  7   ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
               DEMOKRATOV
13     126,00  1   LISTA ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
               PODEŽELJA
14     123,33  9   SDS – SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
               SLOVENIJE
15     121,00  5   DeSUS KUNGOTA
16     120,50  8   LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
17     116,75  6   SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
18     107,00  4   N.SI NOVA SLOVENIJA
19      97,00  3   MARKO FERDINAND IN SKUPINA
               VOLIVCEV
----------------------------------------------------------------
IV
Na podlagi preferenčnih glasov ni bil izvoljen nihče, ker noben kandidat ni dobil večine glasov liste.
V
Poročilo je bilo obravnavano in potrjeno na 1. seji Občinskega sveta občine Kungota, dne 28. 11. 2002.
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za člane občinskega sveta se objavi v Uradnem listu RS.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Kungota
Silva Kozel, dipl. univ. prav. l. r.
Tajnica
Občinske volilne komisije
občine Kungota
Janja Viher l. r.
Člani
Občinske volilne komisije
občine Kungota
Alenka Leban, univ. dipl. prav. l. r.
Brigita Marhold l. r.
Danica Pahernik l. r.
Alojz Večernik l. r.
Andrej Dobaj l. r.
Zlatko Gamze l. r.
Konrad Štiks l. r.

AAA Zlata odličnost