Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002

Kazalo

5367. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2003, stran 13022.

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in na podlagi 99. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je župan Občine Divača sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2003
1. člen
V letu 2003 se financiranje funkcij Občine Divača in njenih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Divača za leto 2002 (Uradni list RS, št. 33/02) in za iste programe kot v preteklem letu. Obdobje začasnega financiranja traja do 31. 3. 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. decembra 2002.
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja je dovoljeno prerazporejanje proračunskih sredstev pod pogoji iz 38. člena zakona o javnih financah in za plačilo zakonskih obveznosti, pravnomočnih sodnih odločb ter dokončnih upravnih odločb.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju prejeti prejemki in plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1177/02
Divača, dne 2. decembra 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r

AAA Zlata odličnost