Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002

Kazalo

5350. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za uporabo določenih cest, stran 12978.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 50/02 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o cestnini za uporabo določenih cest
1. člen
V uredbi o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni list RS, št. 51/97, 48/98, 84/98, 51/99 in 105/00) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(Oprostitve plačila cestnine)
Ne glede na določila te uredbe se cestnina ne plačuje za:
– prevoze z vozili s prednostjo ter za vozila za spremstvo, vključno z vozili v spremstvu,
– prevoze z vojaškimi vozili,
– prevoze s tujimi vojaškimi vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja nalog obrambe države, mednarodnih mirovnih sil in drugih obrambnih in varnostnih nalog, če je tako določeno z mednarodnimi pogodbami,
– prevoze z vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni zaradi naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov,
– prevoze z vozili, ki se opravljajo za potrebe vzdrževanja cestninskih cest in za opravljanje dejavnosti pobiranja cestnine.
Za vozila s prednostjo in vozila za spremstvo se štejejo vozila, ki so opremljena s posebnimi lučmi po predpisih o varnosti cestnega prometa ali ki v skladu s temi predpisi uporabljajo posebne svetlobne in zvočne signale pri izvajanju nujnih nalog.
Za vojaška vozila se štejejo vozila, ki so označena s predpisanimi oznakami, ki se uporabljajo v Slovenski vojski.
Za prevoze s tujimi vojaškimi vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja nalog obrambe države, mednarodnih mirovnih sil in drugih obrambnih in varnostnih nalog se štejejo prevozi, ki so vnaprej napovedani s strani pristojnih organov ter prevozi z vozili, ki so označena z oznakami mednarodnih organizacij, ki sodelujejo v varovanju miru ali za katera te organizacije izdajo ali potrdijo potni nalog.
Za prevoze z vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni zaradi naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov, se štejejo prevozi na podlagi pravilno izpolnjenega potnega naloga in pri mednarodnem prevozu blaga na podlagi carinske deklaracije. Dokumenti morajo biti v izvirniku in se sklicevati na označbe na registrski tablici vozila, za katero se oprostitev obveznosti plačila cestnine uveljavlja.
Za prevoze z vozili za potrebe rednega vzdrževanja cestninskih cest in za opravljanje dejavnosti pobiranja cestnine se štejejo prevozi z vozili pogodbenih izvajalcev teh nalog ter prevozi delavcev na delo na cestninske postaje, ki jih ni moč opraviti po vzporednih cestah.
Oprostitve plačila cestnine za vozila ali prevoze iz prvega odstavka tega člena ni moč uveljavljati za brezgotovinski način plačevanja cestnine z elektronsko tablico. Vozniki teh vozil pri prehodu cestninske postaje ne smejo uporabljati prometnega pasu, ki je posebej označen za ABC plačevanje cestnine.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2003.
Št. 425-02/2002-1
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost