Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2002 z dne 12. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2002 z dne 12. 12. 2002

Kazalo

5318. Odlok o razpisu predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (OdZVVJTO), stran 12914.

Na podlagi 12. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US, 34/96 – odločba US, 38/96, 43/96, 82/98 in 59/2001) in prvega odstavka 108. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/2002) je Državni zbor Republike Slovenije na seji z dne 11. decembra 2002 sprejel
O D L O K
o razpisu predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (OdZVVJTO)
I
Na podlagi zahteve štirideset tisoč volivcev, ki jo je Državni zbor prejel 6. decembra 2002, se razpiše predhodni zakonodajni referendum v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-A – EPA 596-III).
II
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
“Ali naj se z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (EPA 596-III, ZVVJTO):
1. Uredi vprašanje upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje tako kot je predlagano, in sicer, da bi upravičenci imeli pravico do vračila vlaganj ne glede na datum sklenitve pogodbe s predniki Telekoma Slovenije d.d. in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi (SIS).
2. Uredi vprašanje osnove za vračilo vlaganj tako, kot je predlagano in sicer tako, da se plačani znesek po pogodbi, ki predstavlja vlaganje v telefonske centrale, medkrajevne vode in krajevna telefonska omrežja, v celoti povrne v denarnih sredstvih.
3. Uredi vprašanje začetka vračanja upravičencem, tako, kot je predlagano, in sicer tako, da se začne vračati upravičencem v roku enega meseca po prvem vračilu kupnine od privatizacije državnega deleža v Telekomu Slovenije d.d.“
III
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi petek, 13. december 2002.
IV
Glasovanje na referendumu se izvede na nedeljo, 19. januarja 2003.
V
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 005-02/97-8/26
Ljubljana, dne 11. decembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina