Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5198. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Žuniči, stran 11720.

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Žuniči
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mejnega prehoda za obmejni promet Žuniči (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod). Mejni prehod je lociran pred mostom čez reko Kolpo, na desni strani regionalne ceste R3-660, na odseku 1342 Adlešiči – Žuniči.
2. člen
Ureditveno območje obsega zemljišče, potrebno za gradnjo mejnega prehoda, ki bo zgrajen na delu zemljišča, parc. št. 503, cesta, vknjižena kot javno dobro v katastrski občini Žuniči.
Meja ureditvenega območja je razvidna iz ureditvene situacije v M 1:500, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti.
Ureditveno območje mejnega prehoda ureja odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje (Uradni list RS, št. 66/95 in 36/02).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišče, namenjeno za gradnjo naslednjih objektov in izvedbo naslednjih ureditev:
– gradnjo montažnega objekta, v katerem se bo opravljala policijska in carinska kontrola,
– gradnjo nadstrešnice nad voziščem,
– ureditev vozišča na območju mejnega prehoda,
– ureditev parkirišč in druge infrastrukture in
– zunanjo ureditev.
5. člen
Z dnem veljavnosti te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-9
Ljubljana, dne 28. novembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost