Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5197. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Škocjan, stran 11718.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02 – v nadaljevanju: ZLV) je Občinska volilna komisija občine Škocjan na 10. seji, ki je bila 15. 11. 2002, sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Škocjan
Občinska volilna komisija občine Škocjan je na seji, dne 15. 11. 2002, ugotovila naslednji izid glasovanja na volitvah članov Občinskega sveta občine Škocjan:
1. V volilne imenike na območju Občine Škocjan je bilo vpisanih 2391 volilcev. Po volilnih imenikih je glasovalo 1764 volilcev.
2. Vseh oddanih glasovnic je bilo 1764.
3. Ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volilcev je bilo skupaj neveljavnih glasovnic 118.
4. Občinska volilna komisija je skladno z določbami 13. in 14. člena ZLV ter sklepom Občinskega sveta občine Škocjan s št. 00601-10/98, z dne 6. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 76/02) ugotovila, da je podeljenih 12 mandatov. Mandati so bili razporejeni glede na količnike po d´Hondtovem sistemu, in sicer listam kakor sledi:
------------------------------------------------------------------------
glasov  % glasov  št. in ime liste            št. mandatov
------------------------------------------------------------------------
103    6,3%    1. Obrtniška lista Občine Škocjan         1
223    13,5%   2. Slovenska ljudska stranka, SLS         2
214    13,0%   3. Liberalna demokracija Slovenije, LDS      2
74    4,5%    4. Obrtniki in podjetniki             0
231    14,0%   5. Neodvisna lista                2
128    7,8%    6. Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS    1
68    4,1%    7. Martina Kralj                 0
108    6,6%    8. Globevnik Jože                 1
128    7,8%    9. Peter Dulc                   1
196    11,9%   10. Lista za razvoj Občine Škocjan        2
77    4,7%    11. Anton Mojstrovič               0
96    5,8%    12. Demokratična stranka upokojencev 
             Slovenije, DeSUS               0
------------------------------------------------------------------------
1646   100%                            12
------------------------------------------------------------------------
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v Občinski svet občine Škocjan za mandatno obdobje 2002-2006 izvoljeni naslednji kandidati, ob upoštevanju dejstva, da je za župana izvoljen Anton Zupet, ki je sicer prvi na Listi za razvoj Občine Škocjan (v nadaljevanju je že upoštevano to dejstvo):
--------------------------------------------------------------------------
št. in ime liste             št. mandatov  ime in priimek
--------------------------------------------------------------------------
1.   Obrtniška lista Občine Škocjan      1     Janez Jenič
2.   Slovenska ljudska stranka, SLS      2     Marija Halas
                             Franci Smrekar
3.   Liberalna demokracija Slovenije, LDS   2     Jože Giodani
                             Jože Kocjan
4.   Obrtniki in podjetniki          0
5.   Neodvisna lista             2     Slavko Pungeršič
                             Silvo Vene
6.   Socialdemokratska stranka
    Slovenije, SDS              1     Bogdan Krašna
7.   Martina Kralj              0
8.   Globevnik Jože              1     Jože Globevnik
9.   Peter Dulc                1     Peter Dulc
10.  Lista za razvoj Občine Škocjan      2     Johannes Jernej 
                             Krmc
                             Janja Strašek
11.  Anton Mojstrovič             0
12.  Demokratična stranka upokojencev
    Slovenije, DeSUS             0
--------------------------------------------------------------------------
                        12     12
--------------------------------------------------------------------------
To poročilo se pošlje županu, Republiški volilni komisiji, predstavnikom kandidatur ter se objavi v Uradnem listu RS, občinskem uradnem glasilu oziroma se posreduje na vsako gospodinjstvo v občini.
Št. 00607-0001/02/02
Škocjan, dne 15. novembra 2002.
Predsednik Občinske volilne komisije
občine Škocjan
Bojan Avbar, univ. dipl. prav. l. r.