Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5196. Poročilo o izidu volitev župana Občine Škocjan, stran 11718.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02 – v nadaljevanju: ZLV), je Občinska volilna komisija občine Škocjan na 10. seji, ki je bila 15. 11. 2002, sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Škocjan
Občinska volilna komisija Občine Škocjan je na seji, dne 15. 11. 2002, ugotovila naslednji izid glasovanja na volitvah župana Občine Škocjan:
1. V volilne imenike na območju Občine Škocjan je bilo vpisanih 2391 volilcev. Po volilnih imenikih je glasovalo 1764 volilcev.
2. Vseh oddanih glasovnic je bilo 1764.
3. Ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volilcev je bilo skupaj neveljavnih glasovnic 40.
4. Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena ZLV ugotovila, da je za župana Občine Škocjan s 1151 glasovi oziroma 66,76% izvoljen naslednji kandidat: Anton Zupet, rojen 24. 4. 1965, stanujoč Škocjan 20, p. Škocjan.
To poročilo se pošlje županu, republiški volilni komisiji, predstavnikom kandidatur ter se objavi v Uradnem listu RS, občinskem uradnem glasilu oziroma se posreduje na vsako gospodinjstvo v občini.
Št. 00607-0001/02/02
Škocjan, dne 15. novembra 2002.
Predsednik Občinske volilne komisije
občine Škocjan
Bojan Avbar, univ. dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost