Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5194. Poročilo o izvolitvi župana in občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 10. 11. 2002, stran 11715.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) je Občinska volilna komisija občine Sežana na seji dne 13. 11. 2002 sestavila
P O R O Č I L O
o izvolitvi župana in občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 10. 11. 2002
1. Volitve župana in volitve članov v Občinski svet občine Sežana so bile opravljene dne 10. 11. 2002. Pravico glasovanja je imelo 9.735 volivcev, glasovalo pa je 7448 volivcev, kar znaša 76,51%. Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku. Predčasno je glasovalo 125 volivcev, po pošti pa 49 volivcev.
2. Pri volitvah župana je bilo oddanih 7439 glasovnic, od katerih je bilo 351 neveljavnih, 7088 pa veljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Tanja Pahor     669 glasov   9,44%
2. Miroslav Klun    6267 glasov   88,42%
3. Tamara Kraljić    152 glasov   2,14%
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) za župana Občine Sežana izvoljen Miroslav Klun, roj. 1. 5. 1950, Šmarje pri Sežani št. 52, Sežana.
3. Na volitvah članov v Občinski svet občine Sežana je bila občina ena volilna enota. Skupaj je glasovalo 7448 volivcev, oddanih pa je bilo 7.436 glasovnic. Veljavnih glasovnic je bilo 6801, neveljavnih pa 635 glasovnic.
Posamezne liste glasov so prejele naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Št. Glasov   % gl.  Ime liste
----------------------------------------------------------------
1.   568    8.4  Zveza za Primorsko – ZZP
2.   355    5.2  Bernetič Jožef
3.   70    1.0  Stranka ekoloških gibanj Slovenije, SEG
4.   190    2.8  Zelena lista Sežane
5.   72    1.1  Čepar
6.   394    5.8  Mladika – lista mladih
7.   451    6.6  Zarja
8.   412    6.1  Obrtno podjetniška lista
9.   318    4.7  Živoj Race
10.  479    7.0  Demokratična stranka stranka
            upokojencev Slovenije, DeSUS
11.  469    6.9  Združena lista socialnih demokratov
12.  1354   19.9  Liberalna demokracija Slovenije
13.  232    3.4  Jordan Guštin
14.  504    7.4  Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS
15.  189    2.8  Slovenska nacionalna stranka, SNS
16.  250    3.7  Može Branko
17.  152    2.2  SLS, Slovenska ljudska stranka
18.  30    0.4  Naprej Slovenija, NPS
19.  312    4.6  Stranka mladih Slovenije, SMS
----------------------------------------------------------------
6801          Skupaj
----------------------------------------------------------------
Prvih 25 količnikov po 14. členu zakona o lokalnih volitvah je razdeljenih naslednjim listam:
------------------------------------------------------------------
             Število mandatov v občini: 20
------------------------------------------------------------------
1   1354.00   12   Liberalna demokracija Slovenije
2   677.00   12   Liberalna demokracija Slovenije
3   568.00    1   Zveza za Primorsko – ZZP
4   504.00   14   Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS
5   479.00   10   Demokratična stranka stranka upokojencev
             Slovenije, DeSUS
6   469.00   11   Združena lista socialnih demokratov
7   451.33   12   Liberalna demokracija Slovenije
8   451.00    7   Zarja
9   412.00    8   Obrtno podjetniška lista
10  394.00    6   Mladika – lista mladih
11  355.00    2   Bernetič Jožef
12  338.50   12   Liberalna demokracija Slovenije
13  318.00    9   Živoj Race
14  312.00   19   Stranka mladih Slovenije, SMS
15  284.00    1   Zveza za Primorsko – ZZP
16  270.80   12   Liberalna demokracija Slovenije
17  252.00   14   Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS
18  250.00   16   Može Branko
19  239.50   10   Demokratična stranka stranka upokojencev
             Slovenije, DES
20  234.50   11   Združena lista socialnih demokratov
21  232.00   13   Jordan Guštin
22  225.67   12   Liberalna demokracija Slovenije
23  225.50    7   Zarja
24  206.00    8   Obrtno podjetniška lista
25  197.00    6   Mladika – lista mladih
Na podlagi drugega odstavka 14. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) šteje Občinski svet občine Sežana 20 članov.
Mandati so bili razdeljeni takole:
-----------------------------------------------------------------
Št.    Št. mandatov Ime liste
-----------------------------------------------------------------
1.        2   Zveza za Primorsko – ZZP
2.        1   Bernetič Jožef
3.        0   Stranka ekoloških gibanj Slovenije, SEG
4.        0   Zelena lista Sežane
5.        10   Čepar
6.        1   Mladika – lista mladih
7.        1   Zarja
8.        1   Obrtno podjetniška lista
9.        11   Živoj Race
10.        2   Demokratična stranka stranka upokojencev
             Slovenije, DeSUS
11.        2   Združena lista socialnih demokratov
12.        5   Liberalna demokracija Slovenije
13.        0   Jordan Guštin
14.        2   Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS
15.        0   Slovenska nacionalna stranka, SNS
16.        1   Može Branko
17.        0   SLS, Slovenska ljudska stranka
18.        0   Naprej Slovenija, NPS
19.        1   Stranka mladih Slovenije, SMS
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj
-----------------------------------------------------------------
4. Vsota preferenčnih glasov pri kandidatih s posameznih list ni pri izvolitvi v nobenem primeru vplivala na drugačno razvrstitev kandidatov kot so bili navedeni na posameznih listah. Zato so bili z list, katerih so bili dodeljeni mandati, kandidati izvoljeni po vrstnem redu iz teh list, in sicer:
 
1. Zveza za Primorsko – ZZP
Božo Marinac
Ivan Muha
 
2. Bernetič jožef
Jožef Bernetič
 
6. Mladika – lista mladih
Mateja Zavadlal
 
7. Zarja
Vida Mesar
 
8. Obrtno podjetniška lista
Milan Škapin
 
9. Živoj Race
Živoj Race
 
10. Demokratična stranka upokojencev, DeSUS
Ivan Atelšek
Ivan Bele
 
11. Združena lista socialnih demokratov
Boris Korošec
Božo Dragan
 
12. Liberalna demokracija Slovenije
Davorin Terčon
Iztok Bandelj
Rudolf Pečar
Boris Hlačar
Ivan Vodopivec
 
14. Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS
Sergij Daolio
Božidar Funa Čehovin
 
16. Može Branko
Branko Može
 
19. Stranka mladih Slovenije, SMS
Tanja Pahor
 
V Občinski svet občine Sežana so izvoljeni:
-------------------------------------------------------------------------------------
Št.  Priimek in ime    Datum rojstva   Naslov          Pošta
-------------------------------------------------------------------------------------
1.  Atelšek Ivan     roj. 3. 12. 1946 Povir 52/A        6210 Sežana
2.  Bandelj Iztok     roj. 27. 6. 1956 Sežana, Gregorčičeva 16  6210 Sežana
3.  Bele Ivan       roj. 12. 9. 1934 Sežana, Nika Šturma 2   6210 Sežana
4.  Bernetič Jožef    roj. 21. 2. 1939 Sežana, Sejmiška 8A    6210 Sežana
5.  Daolio Sergij     roj. 21. 5. 1961 Sežana, Sončna pot 4   6210 Sežana
6.  Dragan Božo      roj. 14. 9. 1948 Sežana, Ivana Turšiča 1  6210 Sežana
7.  Funa Čehovin Božidar roj. 25.10. 1952 Štjak 4 6222 Štanjel
8.  Hlačar Boris     roj. 15. 6. 1949 Sežana, Pod Planino 3   6210 Sežana
9.  Korošec Boris     roj. 27. 3. 1950 Sežana, Pod Sablanico 1  6210 Sežana
10.  Marinac Božo     roj. 1. 1. 1950 Sežana, 
                       Cesta na Bršljanovec 13  6210 Sežana
11.  Mesar Vida      roj. 11. 7. 1949 Šepulje 1c        6210 Sežana
12.  Može Branko      roj. 13. 4. 1949 Dutovlje 124A       6221 Dutovlje
13.  Muha Ivan       roj. 9. 4. 1952 Lokev 138         6219 Lokev
14.  Pahor Tanja      roj. 18. 1. 1973 Šmarje pri Sežani 16/C  6210 Sežana
15.  Pečar Rudolf     roj. 2. 10. 1957 Sežana, Lokavska cesta 25 6210 Sežana
16.  Race Živoj      roj. 22. 8. 1948 Lokev 164b        6219 Lokev
17.  Škapin Milan     roj. 1. 12. 1964 Jakovce 1/D        6210 Sežana
18.  Terčon Davorin    roj. 2. 1. 1961 Sežana, 
                       Cesta na Lenivec 16    6210 Sežana
19.  Vodopivec Ivan    roj. 16. 7. 1954 Sežana, 
                       Cesta na Lenivec 22    6210 Sežana
20.  Zavadlal Mateja    roj. 27. 2. 1974 Križ 83          6210 Sežana
-------------------------------------------------------------------------------------
Št. 00601-2/2002
Sežana, dne 13. novembra 2002.
Predsednica
Občinske volilne
komisije občine Sežana
Vesna Zobec l. r.