Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5190. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Puconci, stran 11703.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Puconci
Občinska volilna komisija občine Puconci je na seji, dne 11. novembra 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Puconci.
I
1. Na lokalnih volitvah dne 10. novembra 2002 je imelo pravico glasovati 5.414 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 3.837 volivcev ali 70,87% od vseh volivcev, od tega je:
a) 3.818 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku na dan glasovanja,
b) 8 volivcev je glasovalo predčasno
c) 11 volivcev je glasovalo po pošti.
3. Oddanih glasovnic je bilo 3.837, od tega 274 ali 7,14% ter 3.563 ali 92,86% veljavnih glasovnic.
II
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------------------
Glasov  % glasov  Št.  Ime liste
-----------------------------------------------------------------
69      1,9   1   Gomboc Avgust Gorica
309     8,7   2   Neodvisna lista Občine Puconci
650     18,2   3   Socialdemokratska stranka 
              Slovenije – SDS
1.188    33,3   4   Liberalna demokracija Slovenije – LDS
30      0,9   5   Naprej Slovenija – NPS
393     11,0   6   Združena lista socialnih 
              demokratov, ZLSD
259     7,3   7   Demokratična stranka upokojencev
              Slovenije – DeSUS
665     18,7   8   Slovenska ljudska stranka – SLS
-----------------------------------------------------------------
3.563   100,0
-----------------------------------------------------------------
III
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98, 51/02) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 6 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati:
Volilna enota 1
Volilni količnik 259
-----------------------------------------------------------------
Glasov  % glasov  MA  Št.  Ime liste
-----------------------------------------------------------------
69     4,4   –   1   Gomboc Avgust Gorica
147     9,5   –   2   Neodvisna lista Občine Puconci
223    14,4   –   3   Socialdemokratska stranka 
                Slovenije, SDS
533    34,3   2   4   Liberalna demokracija Slovenije,
                LDS
30     1,9   –   5   Naprej Slovenija, NPS
183    11,8   –   6   Združena lisa socialnih 
                demokratov, ZLSD
145     9,3   –   7   Demokratična stranka upokojencev
                Slovenije, DeSUS
224    14,4   –   8   Slovenska ljudska stranka
-----------------------------------------------------------------
1.554   100,0   2
-----------------------------------------------------------------

Volilna enota 2
Volilni količnik 182,80
-----------------------------------------------------------------
Glasov % glasov MA  Št.  Ime liste
-----------------------------------------------------------------
219    24,0  1   3  Socialdemokratska stranka Slovenije,
               SDS
270    29,5  1   4  Liberalna demokracija Slovenije, LDS
81     8,9  –   6  Združena lista socialnih demokratov,
               ZLSD
56     6,1  –   7  Demokratična stranka upokojencev
               Slovenije, DeSUS
288    31,5  1   8  Slovenska ljudska stranka, SLS
-----------------------------------------------------------------
914    100,0  3
-----------------------------------------------------------------

Volilna enota 3
Volilni količnik 219
--------------------------------------------------------------------------
Glasov % glasov   MA   Št.   Ime liste
--------------------------------------------------------------------------
162    14,8    –    2    Neodvisna lista Občine Puconci
208    19,0    –    3    Socialdemokratska stranka Slovenije,
                   SDS
385    35,1    1    4    Liberalna demokracija Slovenije, LDS
129    11,8    –    6    Združena lista socialnih demokratov,
                   ZLSD
58     5,3    –    7    Demokratična stranka upokojencev
                   Slovenije, DeSUS
153    14,0    –    8    Slovenska ljudska stranka, SLS
--------------------------------------------------------------------------
1095   100,0    1
--------------------------------------------------------------------------
IV
V skladu s 16. členom zakon o lokalnih volitvah se preostalih 10 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdeli na ravni občine na podlagi seštevka glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste, v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 16 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 16 količnikov naslednje:
------------------------------------------------------------------------
Zap.  Količnik  Št.   Ime liste
št.
------------------------------------------------------------------------
1.    1.188   4    LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2.     665   8    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
3.     650   3    SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
4.     594   4    LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
5.     396   4    LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
6.     393   6    ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
7.    332,50   8    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8.     325   3    SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
9.     309   2    NEODVISNA LISTA OBČINE PUCONCI
10.     297   4    LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
11.     259   7    DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE,
               DeSUS
12.   237,60   4    LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
13.   221,67   8    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
14.   216,67   3    SOCIALDEMOKRTSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
15.     198   4    LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
16.   196,50   6    ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
------------------------------------------------------------------------
Na podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah se pri delitvi mandatov na občinski ravni ne upoštevajo naslednje liste, ker je bila vložena kandidatura samo v eni volilni enoti:
1 Gomboc Avgust Gorica
5 Naprej Slovenija, NPS
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Puconci dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se v skladu s 17. členom zakona o lokalnih volitvah dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
V
Na podlagi drugega odstavka 18. člena zakona o lokalnih volitvah so bili upoštevati preferenčni glasovi pri posameznih listah, in bili izvoljeni naslednji kandidati:
-------------------------------------------------------------------------------
Volilna  Ime in priimek, roj. in naslov     Ime liste
enota
-------------------------------------------------------------------------------
1     Rudolf Cipot, roj. 31. 10. 1949, 
     Brezovci 2 d            4  Liberalna demokracija
                         Slovenije, LDS
2     Karel Kulič, roj. 28. 8. 1955,
     Puževci 30             3  Socialdemokratska stranka
                         Slovenija, SDS
2     Boris Vlaj, roj. 9. 2. 1955, 
     Vadarci 10             8  Slovenska ljudska stranka, SLS
-------------------------------------------------------------------------------
VI
Člani Občinskega sveta občine Puconci, izvoljeni na volitvah, 10. novembra 2002 so:
--------------------------------------------------------------------------------------
Volilna Ime in priimek, roj. in naslov           Ime liste
enota
--------------------------------------------------------------------------------------
1    Jožef Ficko, roj. 12. 1. 1961, Brezovci 5    3 Socialdemokratska stranka
                              Slovenije, SDS
1    Rudolf Cipot, roj. 31. 10. 1949, Brezovci 2 d  4 Liberalna demokracija
                              Slovenije, LDS
1    Ernest Nemec, roj. 6. 4. 1959, Puconci 292   4 Liberalna demokracija
                              Slovenije, LDS
1    Franc Kuhar, roj. 17. 3. 1943, Puconci 87    6 Združena lista socialnih
                              demokratov, ZLSD
1    Rudolf Sočič, roj. 10. 10. 1928, Vaneča 82   7 Demokratična stranka
                              upokojencev Slovenije,
                              DeSUS
1    Evgen Sapač, roj. 26. 2. 1937, Brezovci 24,   8 Slovenska ljudska stranka, 
                              SLS
2    Karel Kulič, roj. 28. 8. 1955, Puževci 30    3 Socialdemokratska stranka
                              Slovenije, SDS
2    Vlado Vlaj, roj. 13. 4. 1968, Bodonci 102    4 Liberalna demokracija
                              Slovenije, LDS
2    Štefan Temlin, roj. 5. 6. 1941, Puževci 38   4 Liberalna demokracija
                              Slovenije, LDS
2    Milovan Jakovljević, roj. 20. 6. 1961, 
     Strukovci 146                   Združena lista socialnih
                              demokratov, ZLSD
2    Boris Vlaj, roj. 9. 2. 1955, Vadarci 10    8 Slovenska ljudska stranka,
                              SLS
3    Štefan Lovenjak, roj. 9. 5. 1959, 
     Poznanovci 14                  2 Neodvisna lista Občine 
                              Puconci
3    Bojan Lovenjak, roj. 24. 8. 1960, 
     Poznanovci 37                  3 Socialdemokratska stranka 
                              Slovenije, SDS
3    Milan Grlec, roj. 17. 9. 1964, Dankovci 35 a  4 Liberalna demokracija 
                              Slovenije, LDS
3    Milan Vrečič, roj. 22. 5. 1959, Pečarovci 10 a 4 Liberalna demokracija 
                              Slovenije, LDS
3    Ludvik Smodiš, roj. 24. 8. 1948, Kuštanovci 65 8 Slovenska ljudska stranka,
                              SLS
--------------------------------------------------------------------------------------
Št. 00607–1/2002
Puconci, dne 11. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Puconci
Drago Farič, univ. dipl. pravnik l. r.

AAA Zlata odličnost