Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5189. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Puconci, stran 11703.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Puconci
Občinska volilna komisija občine Puconci je na seji dne 11. 11. 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Puconci na volitvah 10. 11. 2002, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana občine.
I
1. Na lokalnih volitvah dne 10. 11. 2002 je imelo pravico voliti 5.414 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
2. Glasovalo je 3.842 volivcev ali 70,96% od vseh volivcev. Od tega:
a) 3.820 volivcev je glasovalo na voliščih
b) 8 volivcev je glasovalo predčasno
c) 14 volivcev je glasovalo po pošti.
3. Oddanih je bilo 3.842 glasovnic, od tega je bilo 76 glasovnic ali 1,98% neveljavnih in 3.766 ali 98,02% veljavnih.
II
Kandidati za župana so prejeli naslednje število glasov:
1. Jožef Časar       687 ali 18,24%
2. Jožef Ficko       810 ali 21,51%
3. Ludvik Novak      2.269 ali 60,25%.
III
Občinska volilna komisija občine Puconci je na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) ugotovila, da je za župana izvoljen
Ludvik Novak, roj. 2. 10. 1954, stanujoč Bodonci 128.
Št. 00607-1/2002
Puconci, dne 11. novembra 2002
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Puconci
Drago Farič, univ. dipl. pravnik l. r.

AAA Zlata odličnost