Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5188. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta mestne občine Novo mesto, stran 11701.

Občinska volilna komisija občine Novo mesto je na seji dne 11. 11. 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta mestne občine Novo mesto na volitvah 10. 11. 2002 ugotovila:
1
V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 32.524 volivcev.
S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Skupaj je bilo za območje občine evidentirano 32.524 volivcev.
2
Vključno z volitvami po pošti je glasovalo 24.251 volivcev, to je 74,56% od vseh volivcev.
3
Po pošti je glasovalo 83 volivcev.
4
Oddanih je bilo 24.251 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma, ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo skupaj neveljavnih 1.212 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------------------
Št. liste  Ime liste               Število glasov
-----------------------------------------------------------------
1.     LISTA ZA DOLENJSKO                2773
2.     STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS           820
3.     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE,
      LDS                       5000
4.     SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS         861
5.     STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE, 
      SDA SLOVENIJE                   135
6.     NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, NDS          364
7.     DRUŠTVO NOVO MESTO                1524
8.     SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS          1997
9.     FRANC KONCILIJA IN SKUPINA VOLIVCEV       2430
10.     ŠPORTNA LISTA                  1126
11.     ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD    1274
12.     NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA,
      N.Si                       1679
13.     STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE, EKOLOGI,
      SEG                        219
14.     SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,
      SOCIALDEMOKRATI                 1797
15.     DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE,
      DeSUS                      1040
-----------------------------------------------------------------
5
Po določbah 14., 86. in 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 20/98 in 51/02) in izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile posamezne liste, deljenih s številom 1 do 32 (D’Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih količnikov naslednje:
-------------------------------------------------------------------------
Zap. št. Količnik Št. liste  Ime liste
-------------------------------------------------------------------------
1    5000.00    3    LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2    2773.00    1    LISTA ZA DOLENJSKO
3    2500.00    3    LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4    2430.00    9    FRANC KONCILIJA IN SKUPINA VOLIVCEV
5    1997.00    8    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6    1797.00   14    SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
                SLOVENIJE,
7    1679.00   12    NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
8    1666.67    3    LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
9    1524.00    7    DRUŠTVO NOVO MESTO
10    1386.50    1    LISTA ZA DOLENJSKO
11    1274.00   11    ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
12    1250.00    3    LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
13    1215.00    9    FRANC KONCILIJA IN SKUPINA VOLIVCEV
14    1126.00   10    ŠPORTNA LISTA
15    1040.00   15    DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
                SLOVENIJE
16    1000.00    3    LIBERALNA DEMOKRACIJA
                SLOVENIJE
17    998.50    8    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
18    924.33    1    LISTA ZA DOLENJSKO
19    898.50    14    SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
20    861.00    4    SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
21    839.50    12    NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
                STRANKA
22    833.33    3    LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
23    820.00    2    STRANKA MLADIH SLOVENIJE
24    810.00    9    FRANC KONCILIJA IN SKUPINA VOLIVCEV
25    762.00    7    DRUŠTVO NOVO MESTO
26    714.29    3    LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
27    693.25    1    LISTA ZA DOLENJSKO
28    665.67    8    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
29    637.00    11    ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
30    625.00    3    LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
31    607.50    9    FRANC KONCILIJA IN SKUPINA VOLIVCEV
32    599.00    14    SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
                SLOVENIJE
-------------------------------------------------------------------------
Število mandatov v občinskem svetu je 32.
Po zaporedju najvišjih količnikov pripada posameznim listam kandidatov naslednje število mandatov:
----------------------------------------------------------------
Št. liste  Ime liste                Št. mandatov
----------------------------------------------------------------
1.     LISTA ZA DOLENJSKO                 4
2.     STRANKA MLADIH SLOVENIJE              1
3.     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE          8
4.     SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA            1
5.     STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE        0
6.     NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE             0
7.     DRUŠTVO NOVO MESTO                 2
8.     SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA             3
9.     FRANC KONCILIJA IN SKUPINA VOLIVCEV        4
10.     ŠPORTNA LISTA                   1
11.     ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV        2
12.     NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA     2
13.     STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE         0
14.     SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE        3
15.     DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE     1
----------------------------------------------------------------
SKUPAJ                            32
----------------------------------------------------------------
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista.
Upoštevajoč, da je kandidat na listi SLS pod zaporedno številko 5 dobil zadostno število preferenčnih glasov (drugi odstavek 8. člena Zakona o lokalnih volitvah), so v mestni svet izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu na listi, oziroma ob upoštevanju preferenčnih glasov:
1. FRANCI KEK, roj. 25. 1. 1964, NOVO MESTO, ŠOLSKA ULICA 6, socialni delavec, vodja zavoda,
2. ROBERT JUDEŽ, roj. 1. 7. 1967, NOVO MESTO, HLADNIKOVA ULICA 3, organizator dela, direktor,
3. GREGOR MACEDONI, roj. 15. 2. 1973, VRH PRI PAHI 7, univ. dipl. inž. el., vodja oddelka,
4. TADEJ KAPŠ, roj. 27. 8. 1978, NOVO MESTO, KRAJČEVA ULICA 42, študent, predsednik DNŠ,
5. IRENA ČENGIJA PETERLIN, roj. 26. 4. 1974, NOVO MESTO, ULICA DANILA BUČARJA 18, prof. defektologije, specialni pedagog,
6. mag. BOŠTJAN KOVAČIČ, roj. 28. 4. 1950, NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 14, mag. socioloških znanosti, državni podsekretar,
7. mag. ADOLF ZUPAN, roj. 21. 10. 1953, NOVO MESTO, V RAGOV LOG 3, mag. pravnih znanosti, predsednik uprave,
8. MOJCA NOVAK, roj. 10. 6. 1959, NOVO MESTO, ŠKOLOVA ULICA 3, dipl. ekonomistka, direktorica,
9. dr. BORIS DULAR, roj. 15. 9. 1954, SMOLENJA VAS 41, dr. socioloških znanosti, vodja kadrovske službe,
10. SAŠO STOJANOVIČ BORŠTNER, roj. 31. 3. 1972, NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 87, gimnazijski maturant, sekretar,
11. JOŽE DERGANC, roj. 7. 8. 1958, ČEŠČA VAS 12, ekonomski tehnik, sekretar,
12. BORUT NOVAK, roj. 25. 3. 1963, NOVO MESTO, JURČIČEVA ULICA 9, dipl. inž. prometa, direktor,
13. ALOJZIJ MUHIČ, roj. 13. 5. 1950, BIRČNA VAS 3, dipl. ekonomist, direktor,
14. MATJAŽ ENGEL, roj. 23. 5. 1970, VAVTA VAS 41A, ekonomski tehnik, sekretar,
15. ANTON ŠKERLJ, roj. 3. 11. 1935, NOVO MESTO, VRHOVČEVA ULICA 1, univ. dipl. pravnik, upokojenec,
16. TOMAŽ LEVIČAR, roj. 7. 12. 1972, NOVO MESTO, PADERŠIČEVA ULICA 35, univ. dipl. inž. arhitekture, podiplomski študent,
17. MARJAN GORENC, roj. 26. 12. 1961, ZBURE 38, avtoklepar, kmetovalec,
18. MARTINA VRHOVNIK, roj. 11. 11. 1950, NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 24, univ. dipl. organizator., podžupanja,
19. ALOJZ TURK, roj. 4. 7. 1962, STRAŽA, NOVOMEŠKA CESTA 95, dipl. ekonomist, pomočnik direktorja,
20. FRANC KONCILIJA, roj. 3. 6. 1946, NOVO MESTO, KASTELČEVA ULICA 6, geometer, vodja službe,
21. JOŽEFA ŠKOF, roj. 8. 10. 1948, NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 23, ekonomist, vodja nabave,
22. FELIKS STRMOLE, roj. 7. 10. 1946, ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH 64, univ. dipl. inž. gradbeništva, namestnik direktorja,
23. METKA ŠTUPAR, roj. 20. 8. 1960, NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 88, univ. dipl. ekonomistka, pomočnica direktorice,
24. RAFKO KRIŽMAN, roj. 20. 5. 1957, NOVO MESTO, TRDINOVA ULICA 12A, prof. telesne vzgoje, direktor,
25. IGOR PERHAJ, roj. 28. 11. 1957, RATEŽ 50, inž. strojništva, nabavnik,
26. BREDA OKLEŠEN, roj. 29. 3. 1950, NOVO MESTO, ULICA DANILA BUČARJA 23, specialni pedagog, ravnateljica,
27. ALOJZ ZUPANČIČ, roj. 28. 4. 1939, NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 19, univ. dipl. inž. kemijske teh., upokojenec,
28. LEOPOLD KOLENC, roj. 17. 1. 1952, NOVO MESTO, LASTOVČE 46, strojni delovodja, samostojni tehnolog,
29. MILOŠ DULAR, roj. 13. 4. 1964, JURKA VAS 8, univ. dipl. inž. geodezije, direktor,
30. VID MERŠOL, roj. 17. 12. 1942, NOVO MESTO, KETTEJEV DREVORED 4, dr. stom., zobozdravnik, samostojni podj.,
31. IVAN GRILL, roj. 12. 2. 1961, NOVO MESTO, NA TRATAH 13, univ. dipl. ekonomist, vodja prodaje,
32. ANA BILBIJA, roj. 1. 3. 1945, NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 20, univ. dipl. pravnica, upokojenka.
Št. 006-07-3/2002
Novo mesto, dne 11. novembra 2002.
Predsednik
Franci Cvelbar l. r.

AAA Zlata odličnost