Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5187. Sklep o določitvi statusa javnega dobra nepremičnine parc. št. 173/10, k.o. Stopiče, stran 11700.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – Zsam-1 in 16/02 – sklep US in 51/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 42. seji dne 10. 10. 2002 po obravnavi predloga sklepa za določitev statusa javnega dobra nepremičnine parc. št. 173/10, k.o. Stopiče sprejel naslednji
S K L E P
o določitvi statusa javnega dobra nepremičnine parc. št. 173/10, k.o. Stopiče
Zemljišče parc. št. 173/10, pot v izmeri 724 m2 vl. št. 479, k.o. Stopiče, se odkupi od lastnika Marjana Košička, Lešnica 23, in določi kot javno dobro v lasti Mestne občine Novo mesto.
Zemljišče se odkupi po ceni stavbnega zemljišča, ki znaša 1691,90 SIT/ m2, skupno torej 1.224.936,00 SIT. Kupec plača tudi davek na promet nepremičnin in vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe.
Kupnina se plača iz proračunske postavke 17.3.1.
Št. 467-6/2002
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost