Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5186. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra nepremičnin parc. št. 586/2 in 586/3, k.o. Daljni Vrh in sklenitvi menjalne pogodbe, stran 11700.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – Zsam-1 in 16/02 – sklep US in 51/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 42. seji dne 10. 10. 2002 po obravnavi predloga sklepa za ukinitev statusa javnega dobra nepremičnin parc. št. 586/2 in 586/3, k.o. Daljni Vrh in za sklenitev menjalne pogodbe sprejel naslednji
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra nepremičnin parc. št. 586/2 in 586/3, k.o. Daljni Vrh in sklenitvi menjalne pogodbe
Ukine se status javnega dobra nepremičnin parc. št. 586/2, dvorišče v izmeri 2 m2 in parc. št. 586/3, dvorišče v izmeri 9 m2, k.o. Daljni Vrh, z dovoljenjem, da se po ukinitvi statusa odpišeta od vl. št. 827, k.o. Daljni Vrh.
Sklep o ukinitvi javnega dobra velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Po ukinitvi statusa javnega dobra zemljišč parc. št. 586/2 in parc. št. 586/3, k.o. Daljni Vrh, se ti zemljišči zamenjata za zemljišči parc. št. 588/2, pot v izmeri 13 m2 in parc. št. 5888/3, pot v izmeri 6 m2 vl. št. 1149 iste k.o., last Farmel, d.o.o.
Zemljišča se zamenjajo kot enakovredna.
Št. 460-01-3/2002
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost