Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5184. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota, stran 11695.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota
Občinska volilna komisija mestne občine Murska Sobota je na seji, dne 13. novembra 2002, na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izida glasovanja za svete krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev za člane svetov krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota:
 
Krajevna skupnost Bakovci
I. Na območju Krajevne skupnosti Bakovci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik     1302 volivcev
b) glasovalo s potrdili         0 volivcev
II. Glasovalo je 922 volivcev.
III. Oddanih je bilo 922 glasovnic, od tega je bilo 20 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Alojz MESARIČ           528 glasov
2. Janez JANČAR            333 glasov
3. Ignac FISTER            398 glasov
4. Jože MEOLIC            372 glasov
5. Dane KATALINIČ           526 glasov
6. Franc KAVČIČ            329 glasov
7. Alojz VEREŠ            506 glasov
8. Alojz DONŠA            443 glasov
9. Janez REŽONJA           422 glasov
10. Marija KOČAR           494 glasov
11. Alojz LUKAČ            362 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Bakovci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Alojz MESARIČ, roj. 29. 11. 1952, Bakovci, Mali Bakovci 87
2. Dane KATALINIČ, roj. 11. 6. 1947, Bakovci, Mladinska 31
3. Alojz VEREŠ, roj. 18. 4. 1952, Bakovci, Poljska 17
4. Marija KOČAR, roj. 3. 11. 1946, Bakovci, Poljska 21
5. Alojz DONŠA, roj. 26. 7. 1958, Bakovci, Partizanska 42
6. Janez REŽONJA, roj. 27. 5. 1960, Bakovci, Ob potoku 5
7. Ignac FISTER, roj. 24. 3. 1959, Bakovci, Mali Bakovci 44
 
Krajevna skupnost Černelavci
I. Na območju Krajevne skupnosti Černelavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik     1031 volivcev
b) glasovalo s potrdili         0 volivcev
II. Glasovalo je 779 volivcev.
III. Oddanih je bilo 779 glasovnic, od tega je bilo 34 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Borut FARTEK             379 glasov
2. Borut PRAČEK             295 glasov
3. Jožica VIHER             445 glasov
4. Andrej SMODIČ            391 glasov
5. Ivan MIKLAVIČ            225 glasov
6. Miran FORJANIČ            272 glasov
7. Štefan KÜPLEN            355 glasov
8. Janislava KOVAČ           301 glasov
9. Marijana ŠKRILEC           365 glasov
10. Damir PREININGER          372 glasov
11. Marjan HORVAT            388 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Černelavci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Jožica VIHER, roj. 18. 3. 1960, Černelavci, Zadružna 28
2. Andrej SMODIČ, roj. 12. 2. 1950, Černelavci, Tavčarjeva 32
3. Marjan HORVAT, roj. 29. 7. 1955, Černelavci, Gorička 65
4. Borut FARTEK, roj. 10. 9. 1962, Černelavci, Ledavska 35
5. Damir PREININGER, roj. 18. 2. 1976, Černelavci, Gederovska 64
6. Marijana ŠKRILEC, roj. 26. 8. 1946, Černelavci, Gorička 74
7. Štefan KÜPLEN, roj. 20. 5. 1955, Černelavci, Dolga ulica 87
 
Krajevna skupnost Krog
1. Volilna enota
I. Na območju 1. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik       380 volivcev
b) glasovalo s potrdili          0 volivcev
II. Glasovalo je 291 volivcev.
III. Oddanih je bilo 291 glasovnic, od tega je bilo 6 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jurij VOZLIČ              105 glasov
2. Erika VOGRINČIČ BARBARIČ        172 glasov
3. Franc VARGA               150 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Krog izvoljena iz 1. volilne enote naslednja kandidata:
1. Erika VOGRINČIČ-BARBARIČ, roj. 10. 1. 1955, Krog, Plečnikova 71
2. Franc VARGA, roj. 5. 11. 1960, Krog, Dobelska 3
 
2. Volilna enota
I. Na območju 2. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik     571 volivcev
b) glasovalo s potrdili        0 volivcev
II. Glasovalo je 442 volivcev.
III. Oddanih je bilo 442 glasovnic, od tega je bilo 10 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Silva OLAJ             201 glasov
2. Franc KUHAR            210 glasov
3. Gizela LUBŠINA           240 glasov
4. Anton ŠKRABAN           221 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Krog izvoljeni iz 2. volilne enote naslednji kandidati:
1. Gizela LUBŠINA, roj. 4.5.1943, Krog, Murska 28
2. Anton ŠKRABAN, roj. 7.6.1949, Krog, Plečnikova 3a
3. Franc KUHAR, roj. 10. 4. 1960, Krog, Brodarska 38
 
3. Volilna enota
I. Na območju 3. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik      254 volivcev
b) s potrdili               0 volivcev
II. Glasovalo je 192 volivcev.
III. Oddanih je bilo 192 glasovnic, od tega je bila 1 glasovnica neveljavna.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc BORIŠ            67 glasov
2. Marija RUŽIČ           41 glasov
3. Jože ERJAVEC           114 glasov
4. Marjan OZVATIČ          81 glasov
5. Brigita SEREC           19 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Krog izvoljena iz 3. volilne enote naslednja kandidata:
1. Jože ERJAVEC, roj. 8. 10. 1960, Satahovci 58
2. Marjan OZVATIČ, roj. 30. 11. 1966, Satahovci 59
 
Krajevna skupnost Kupšinci
I. Na območju Krajevne skupnosti Kupšinci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik       306 volivcev
b) glasovalo s potrdili          0 volivcev
II. Glasovalo je 257 volivcev.
III. Oddanih je bilo 257 glasovnic, od tega je bilo 11 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Mitja KOVAČIČ             142 glasov
2. Štefan REŽONJA            145 glasov
3. Franc MENCIGAR            143 glasov
4. Bojan PETRIJAN            151 glasov
5. Andreja KUHAR             164 glasov
6. Arpad BANFI              104 glasov
7. Anton SLEKOVEC            156 glasov
V. Na podlagi 11. in 41.člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Kupšinci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Andreja KUHAR, roj. 12. 3. 1972, Kupšinci 3a
2. Anton SLEKOVEC, roj. 18. 10. 1960, Kupšinci 53
3. Bojan PETRIJAN, roj. 9. 12. 1967, Kupšinci 21b
4. Štefan REŽONJA, roj. 12. 12. 1962, Kupšinci 66a
5. Franc MENCIGAR, roj. 27. 1. 1971, Kupšinci 61
 
Krajevna skupnost Markišavci
I. Na območju Krajevne skupnosti Markišavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik       149 volivcev
b) glasovalo s potrdilli          0 volivcev
II. Glasovalo je 126 volivcev.
III. Oddanih je bilo 126 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Janez KODILA            73 glasov
2. Andrej BARBER           43 glasov
3. Boris ČERVEK            79 glasov
4. Drago KOVAČ            31 glasov
5. Jože RITUPER            39 glasov
6. Vladimir SAPAČ           61 glasov
7. Štefan ŽIBRIK           22 glasov
8. Mira FRIDRICH           73 glasov
9. Milan HORVAT            56 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Markišavci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Boris ČERVEK, roj. 31. 10. 1965, Markišavci 28 a
2. Janez KODILA, roj. 22. 8. 1944, Markišavci 44
3. Mira FRIDRICH, roj. 5. 2. 1954, Markišavci 27c
4. Vladimir Sapač, roj. 4. 6. 1965, Markišavci 20
5. Milan HORVAT, roj. 17. 9. 1968, Markišavci 5
 
Murska Sobota
Mestna četrt Center
I. Na območju Mestne četrti Center je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik      4387 volivcev
b) glasovali s potrdili          0 volivcev
II. Glasovalo je 2956 volivcev.
III. Oddanih je bilo 2956 glasovnic, od tega je bilo 212 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Tibor CIGUT              1145 glasov
2. Štefan OBAL              1220 glasov
3. Milivoj Andrej HERTL          443 glasov
4. Miran ŽILAVEC             1118 glasov
5. Franc PELCL              544 glasov
6. Jože STVARNIK             1125 glasov
7. Anton – Tonček KOS          1278 glasov
8. Ernest EBENŠPANGER          1023 glasov
9. Vladimir GOLDINSKIJ          1225 glasov
10. Mag. Gorazd GROF           941 glasov
11. Janez SEČKO              706 glasov
12. Vladimir ROŠKAR            788 glasov
13. Marko MARTINUZZI           715 glasov
14. Aleksander ŠERUGA           777 glasov
15. Tatjana MAJERIČ MAČEK        1056 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet mestne četrti Center izvoljeni naslednji kandidati:
1. Anton – Tonček KOS, roj. 15. 5. 1941, M. Sobota, Staneta Rozmana 1b
2. Vladimir GOLDINSKIJ, roj. 18. 1. 1939, M. Sobota, Cvetkova 28
3. Štefan OBAL, roj. 30. 8. 1933, M. Sobota, Zelena 38
4. Tibor CIGUT, roj.5. 6. 1959, M. Sobota, Kardoševa 8
5. Jože STVARNIK, roj. 6. 5. 1946, M. Sobota, Slomškova 68
6. Miran ŽILAVEC, roj. 5. 5. 1955, M. Sobota, Zelena ulica 25
7. Tatjana MAJERIČ MAČEK, roj. 11. 1. 1965, M. Sobota, Cvetkova 19
 
Murska Sobota
Mestna četrt Ledava
I. Na območju Mestne četrti Ledava je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik      1387 volivcev
b) glasovalo s potrdili          0 volivcev
II. Glasovalo je 925 volivcev.
III. Oddanih je bilo 925 glasovnic, od tega je bilo 113 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Karmen PERTOCI          422 glasov
2. Gabriela SLAVINEC         457 glasov
3. Franc PÜCKO            352 glasov
4. Maksimiljan MEŠKO         369 glasov
5. Lea FRIŠKIČ            327 glasov
6. Milan SEČKO            327 glasov
7. Jožef KUHAR            376 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet mestne četrti Ledava izvoljeni naslednji kandidati:
1. Gabriela SLAVINEC, roj.5. 5. 1941, M. Sobota, Klavniška 15
2. Karmen PERTOCI, roj. 3. 10. 1969, M. Sobota, Lendavska 37c
3. Jožef KUHAR, roj. 17. 10. 1957, M. Sobota, Ledavsko naselje 28
4. Maksimiljan MEŠKO, roj. 25. 8. 1950, M. Sobota, Ledavsko naselje 31
5. Franc PÜCKO, roj. 27. 10. 1949, M. Sobota, Klavniška 13a
6. Milan SEČKO, roj. 13. 11. 1964, M. Sobota, Lendavska 17 b
7. Lea FRIŠKIČ, roj. 18. 7. 1960, M. Sobota, Lendavska 51
 
Murska Sobota
Mestna četrt Park
I. Na območju Mestne četrti Park je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik      1922 volivcev
b) glasovalo s potrdili          0 volivcev
II. Glasovalo je 1433 volivcev.
III. Oddanih je bilo 1433 glasovnic, od tega je bilo 59 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Nikolaj MARTINUZZI         481 glasov
2. Geza FARKAŠ             753 glasov
3. Silvij PODLESEK           674 glasov
4. Bernarda ŠKRBIČ           518 glasov
5. Boris KOLBL             453 glasov
6. Drago ŠIFTAR            530 glasov
7. Filip MATKO- FICKO         587 glasov
8. Rudolf MIKOLIČ           589 glasov
9. Ludvik ŽGANJAR           347 glasov
10. Branko BENKO            495 glasov
11. Jožef VOURI            357 glasov
12. Nikolaj HOCHSTETTER        699 glasov
13. Andrej CIMER            594 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet mestne četrti Park izvoljeni naslednji kandidati:
1. Geza FARKAŠ, roj. 4. 11. 1948, Murska Sobota, Mikloša Kuzmiča 40
2. Nikolaj HOCHSTETTER, roj. 24. 10. 1945, M. Sobota, Ciril Metodova 11
3. Silvij PODLESEK, roj. 15. 6. 1948, Murska Sobota, Kopitarjeva 1
4. Andrej CIMER, roj.8. 8. 1960, M. Sobota, Miklošičeva 16
5. Rudolf MIKOLIČ, roj. 16. 11. 1950, M. Sobota, Naselje Ljudske pravice 28
6. Filip MATKO- FICKO, roj. 25. 3. 1948, M. Sobota, Razlagova 24a
7. Drago ŠIFTAR, roj. 29. 5. 1956, M. Sobota, Aškerčeva 5
 
Murska Sobota
Mestna četrt Partizan
I. Na območju Mestne četrti Partizan je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik       1574 volivcev
b) glasovalo s potrdili           0 volivcev
II. Glasovalo je 1207 volivcev.
III. Oddanih je bilo 1207 glasovnic, od tega je bilo 69 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Borut PREMZL              655 glasov
2. Angela NOVAK              772 glasov
3. Stanko FARKAŠ             712 glasov
4. Zoltan SEVER              638 glasov
5. Marija BAČIČ              649 glasov
6. Jurij RECEK              617 glasov
7. Jožef FERENCEK             585 glasov
8. Ana GREGOR               561 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet mestne četrti Partizan izvoljeni naslednji kandidati:
1. Angela NOVAK, roj. 17. 10. 1943, Murska Sobota, Ivana Regenta 11
2. Stanko FARKAŠ, roj. 6. 11. 1948, Murska Sobota, Ivana Regenta 8
3. Borut PREMZL, roj. 30. 12. 1963, M. Sobota, Mladinska 58
4. Marija BAČIČ, roj.25. 8. 1947, M. Sobota, Južna 12
5. Zoltan SEVER, roj. 8. 3. 1935, M. Sobota, Ivanocijevo naselje 22
6. Jurij RECEK, roj. 14. 11. 1957, M. Sobota, Sončna 2
7. Jožef FERENCEK, roj. 4. 9. 1965, M. Sobota, Rožno naselje 24
 
Murska Sobota
Mestna četrt Turopolje
I. Na območju Mestne četrti Turopolje je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik       1358 volivcev
b) glasovalo s potrdili           0 volivcev
II. Glasovalo je 966 volivcev.
III. Oddanih je bilo 966 glasovnic, od tega je bilo 34 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Milena POČIČ             421 glasov
2. Rudolf HORVAT            528 glasov
3. Katarina DAJČ            364 glasov
4. Jasna LOVRENČIČ           408 glasov
5. Helena PINTARIČ           427 glasov
6. Mišo FAFLIK             412 glasov
7. Helena FRUMEN            539 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet mestne četrti Turopolje izvoljeni naslednji kandidati:
1. Helena FRUMEN, roj. 12.6.1948, Murska Sobota, Jakobovo naselje 44
2. Rudolf HORVAT, roj. 2. 11. 1953, Murska Sobota, Matije Gubca 15
3. Helena PINTARIČ, roj. 14.9.1944, Murska Sobota, Kajuhova 46
4. Milena POČIČ, roj. 3. 8. 1950, Murska Sobota, Jakobovo naselje 15
5. Mišo FAFLIK, roj. 3. 5. 1951, Murska Sobota, Jakobovo naselje 43
6. Jasna LOVRENČIČ, roj. 9. 7. 1959, Murska Sobota, Zorana Velnarja 36
7. Katarina DAJČ, roj. 27. 11. 1966, Murska Sobota, Kroška ulica 35
 
Krajevna skupnost Nemčavci
I. Na območju Krajevne skupnosti Nemčavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik       237 volivcev
b) glasovalo s potrdili           0 volivcev
II. Glasovalo je 198 volivcev.
III. Oddanih je bilo 198 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Dušan BENCIK             153 glasov
2. Štefan BARBARIČ           177 glasov
3. Dragica VOGRINČIČ           76 glasov
4. Janez HORVAT             21 glasov
5. Evgen HARI              70 glasov
6. Ciril GRAH              82 glasov
7. Silvo ŠNEPF              58 glasov
8. Irena ŠRAJNER             27 glasov
9. Ervin PINTER             79 glasov
10. Elemir BARANJA            27 glasov
11. Sebastjan ČERVEK           93 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Nemčavci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Štefan BARBARIČ, roj. 5.12.1946, Nemčavci 20
2. Dušan BENCIK, roj. 15.1.1958, Nemčavci 2a
3. Sebastjan ČERVEK, roj. 29. 8. 1973, Nemčavci 36a
4. Ciril GRAH, roj. 2. 4. 1952, Nemčavci 23
5. Ervin PINTER, roj. 14.2.1947, Nemčavci 34
 
Krajevna skupnost Polana
I. Na območju Krajevne skupnosti Polana je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik      177 volivcev
b) glasovalo s potrdili         0 volivcev
II. Glasovalo je 141 volivcev.
III. Oddanih je bilo 141 glasovnic, od tega je bila 1 glasovnica neveljavna.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Aleksander KERČMAR          77 glasov
2. Karel GJERGEK            93 glasov
3. Štefan RITUPER            72 glasov
4. Tomislav FARIČ            27 glasov
5. Karel ZELKO             68 glasov
6. Pavel ŠIFTAR             76 glasov
7. Vesna PAVEL             67 glasov
8. Karel OUČEK             94 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Polana izvoljeni naslednji kandidati:
1. Karel OUČEK, roj. 18. 8. 1962, Polana 18a
2. Karel GJERGEK, roj. 25. 3. 1953, Polana 43a
3. Aleksander KERČMAR, roj. 21. 6. 1959, Polana 32
4. Pavel ŠIFTAR, roj. 8. 9. 1950, Polana 2
5. Štefan RITUPER, roj. 25. 5. 1961, Polana 43
 
Krajevna skupnost Pušča
I. Na območju Krajevne skupnosti Pušča je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik     393 volivcev
b) glasovalo s potrdili         0 volivcev
II. Glasovalo je 324 volivcev.
III. Oddanih je bolo 324 glasovnic, od tega je bilo 13 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ignac HORVAT           175 glasov
2. Karel BAJIČ            91 glasov
3. Darko RUDAŠ           190 glasov
4. Oto BARANJA            79 glasov
5. Vladimir HORVAT          82 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Pušča izvoljeni naslednji kandidati:
1. Darko RUDAŠ, roj. 11. 9. 1958, Pušča, Bela ulica 13
2. Ignac HORVAT, roj. 6. 7. 1963, Pušča, Ob kapelici 49
3. Karel BAJIČ, roj. 15. 7. 1958, Pušča, Nova ulica 2
4. Vladimir HORVAT, roj. 21. 9. 1957, Pušča, Bela ulica 18
5. Oto BARANJA, roj. 24. 12. 1954, Pušča, Glavna ulica 54
 
Krajevna skupnost Rakičan
I. Na območju Krajevne skupnosti Rakičan je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik     1090 volivcev
b) glasovalo s potrdili         0 volivcev
II. Glasovalo je 827 volivcev.
III. Oddanih je bilo 827 glasovnic, od tega je bilo 18 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Štefan FARTELJ         313 glasov
2. Franc OLAJ           297 glasov
3. Geza GYOREK           197 glasov
4. Janez KÜPLEN          268 glasov
5. Martin DURIČ          265 glasov
6. Dušan JENKO           299 glasov
7. Boris HORVAT          229 glasov
8. Jožef CASAR           496 glasov
9. Anton STROPNIK         381 glasov
10. Drago BELOGLAVEC        355 glasov
11. Dušan RENGEO          265 glasov
12. Geza PETERKA          231 glasov
13. Ivan MERČNIK          308 glasov
14. Marija HARI          250 glasov
15. Adam LUTAR           249 glasov
16. Robert GABOR          300 glasov
17. Ivan KAROLI          393 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Rakičan izvoljeni naslednji kandidati:
1. Jožef CASAR, roj. 4. 8. 1956, Rakičan, Tomšičeva 31
2. Ivan KAROLI, roj. 6.4.1942, Rakičan, Panonska 24
3. Anton STROPNIK, roj. 5. 2. 1950, Rakičan, Cvetkova 64
4. Drago BELOGLAVEC, roj. 17. 7. 1928, Rakičan, Cankarjeva 9
5. Štefan FARTELJ, roj. 30. 5. 1939, Rakičan, Panonska 6
6. Ivan MERČNIK, roj. 25. 6. 1965, Rakičan, Jezera 23
7. Robert GABOR, roj.10. 9. 1974, Rakičan, Cvetkova 69
 
Krajevna skupnost Veščica
I. Na območju Krajevne skupnosti Veščica je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik      343 volivcev
b) glasovalo s potrdili          0 volivcev
II. Glasovalo je 265 volivcev.
III. Oddanih je bilo 265 glasovnic, od tega je bilo 8 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Evgen SMODIŠ          91 glasov
2. Metka BENCIK          131 glasov
3. Bojan HORVAT          125 glasov
4. Geza KRANČIČ          117 glasov
5. Danica KUZMA          175 glasov
6. Marjan ŠEBJANIČ         96 glasov
7. Zdenko OČEK           49 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Veščica izvoljeni naslednji kandidati:
1. Danica KUZMA, roj. 31. 1. 1955, Veščica 50c
2. Metka BENCIK, roj. 7. 4. 1967, Veščica 22a
3. Bojan HORVAT, roj. 11. 2. 1972, Veščica 26b
4. Geza KRANČIČ, roj. 4. 4. 1959, Veščica 28
5. Marjan ŠEBJANIČ, roj. 1. 12. 1971, Veščica 35
Št. 00608-0001/2002
Murska Sobota, 13. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije
mestne občine M. Sobota
Bojan Žunič, univ. dipl. prav. l. r.
Člani komisije:
Oskar Šooš, univ. dipl. prav. l. r.
mag. Martina Bukovec, univ. dipl. prav. l. r.
Alenka Ratnik, univ. dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost