Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5182. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota, stran 11691.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota
Občinska volilna komisija mestne občine Murska Sobota je na seji, dne 13. novembra 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota:
I
Na volitvah 10. novembra 2002 je imelo pravico voliti skupaj 16861 volivcev.
Glasovalo je skupaj 12262 volivcev ali 72,72% od vseh, ki so imeli pravico voliti, od tega je
a) 12238 volivcev glasovalo na voliščih
b) 24 volivcev je glasovalo po pošti.
II
Za volitve članov mestnega sveta je bilo oddanih 12209 glasovnic. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk pred imeni list kandidatov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca je bilo 908 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 11301 glasovnic.
III
Posamezne liste kandidatov so skupno v Mestni občini Murska Sobota dobile naslednje število glasov:
II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 13 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. in 86. členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
III
V skladu s 16. in 87. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 12 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 30 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 30 količnikov naslednje:
 1  4910.00  10 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
 2  2455.00  10 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
 3  2014.00   1 Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS
 4  1636.67  10 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
 5  1227.50  10 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
 6  1007.00   1 Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS
 7   984.00   5 Združena lista socialnih demokratov, ZLSD
 8   982.00  10 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
 9   818.33  10 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
10   763.00   3 Nova Slovenija – krščanska ljudska
           stranka, NSI
11   701.43  10 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
12   671.33   1 Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS
13   613.75  10 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
14   570.00   2 Stranka mladih Slovenije, SMS
15   549.00   7 Zeleni Slovenije
16   545.56  10 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
17   503.50   1 Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS
18   492.00   5 Združena lista socialnih demokratov, ZLSD
19   491.00  10 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
20   475.00   8 Demokratična stranka upokojencev
           Slovenije, DESUS
21   467.00  11 Slovenska ljudska stranka, SLS
22   446.36  10 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
23   409.17  10 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
24   402.80   1 Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS
25   381.50   3 Nova Slovenija – krščanska ljudska
           stranka, NSI
26   377.69  10 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
27   350.71  10 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
28   335.67   1 Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS
29   328.00   5 Združena lista socialnih demokratov, ZLSD
30   327.33  10 Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Mestne občine Murska Sobota dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se v skladu s 17. členom zakona o lokalnih volitvah dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
IV
Člani Občinskega sveta mestne občine Murska Sobota, izvoljeni na volitvah 10. novembra 2002 so:
Št. 00607-0003/2002
Murska Sobota, dne 13. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije
mestne občine Murska Sobota
Bojan Žunič, univ. dipl. prav. l. r.
Člani komisije:
Oskar Šooš, univ. dipl. prav. l. r.
mag. Martina Bukovec, univ. dipl. prav. l. r.
Alenka Ratnik, univ. dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost