Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5181. Poročilo o izidu volitev župana Mestne občine Murska Sobota, stran 11691.

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Mestne občine Murska Sobota
I
Občinska volilna komisija mestne občine Murska Sobota je na seji, dne 13. novembra 2002, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Mestne občine Murska Sobota, na volitvah dne 10. novembra 2002, ugotovila:
1. Na volitvah dne 10. novembra 2002, je imelo pravico glasovati 16861 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 12262 volivcev ali 72,72% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 12231 volivcev glasovalo na voliščih,
b) 24 volivcev je glasovalo po pošti.
II
Za volitve župana Mestne občine Murska Sobota je bilo oddanih 12255 glasovnic. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk pred imeni kandidatov oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 135 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 12120.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------
Kandidat          Št. glasov    % glasov
-----------------------------------------------------
1. Anton SLAVIC         6063     50.02%
2. Anton ŠTIHEC         5397     44.53%
3. Nadja IVANC MILOŠEVIČ     533      4.40%
4. Ernest LÜLIK          127      1.05%
-----------------------------------------------------
III
Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ugotovila, da je za župana Mestne občine Murska Sobota izvoljen:
Anton SLAVIC, roj. 24. 8. 1949, iz Murske Sobote, Grajska 11, ekonomist.
Št. 00607-0004/2002
Murska Sobota, dne 13. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije
mestne občine Murska Sobota
Bojan Žunič, univ. dipl. prav. l. r.
Člani komisije:
Oskar Šooš, univ. dipl. prav. l. r.
mag. Martina Bukovec, univ. dipl. prav. l. r.
Alenka Ratnik, univ. dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost