Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5179. Poročilo o izidu rednih volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana, stran 11680.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
I
Mestna volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na 29. seji dne 15. 11. 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih ter zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja po pošti, za redne volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana dne 10. 11. 2002, ugotovila:
1. na rednih volitvah v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana dne 10. 11. 2002 je imelo pravico voliti skupaj 220.149 volivcev,
2. glasovalo je skupaj 149.536 volivcev,
3. vseh oddanih glasovnic je bilo 149.444,
4. ker so bile prazne, oziroma, ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo skupaj neveljavnih 10.067 glasovnic,
5. veljavnih glasovnic je bilo 139.377.
II
Izvolitev članov svetov četrtnih skupnosti:
1. Četrtna skupnost BEŽIGRAD
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE MESTNE ČETRTI: 27.858
b) SKUPAJ GLASOVALO: 18.844
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 18.837
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 1.295
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE              1.126
2. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              687
3. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE –
DeSUS                            1.134
4. LJUBLJANA, MOJE MESTO                  1.302
5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD        3.385
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        1.389
7. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS        2.517
8. NEODVISNA LISTA                      423
9. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS          5.579
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 22/94, 61/95, 70/95 in 51/02) pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS            6
2. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD          4
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS          3
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA          1
5. LJUBLJANA, MOJE MESTO                    1
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS      1
7. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE                1
8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               0
9. NEODVISNA LISTA                       0
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 17-članski svet četrtne skupnosti BEŽIGRAD so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Stanislav ČELHAR, roj. 16. 3. 1941, Kuzmičeva 5
2. Lidija APOHAL VUČKOVIĆ, roj. 17. 8. 1954, Topniška 27
3. Matevž BENEDIČIČ, roj. 19. 9. 1936, Nade Ovčakove 17
4. Alenka ŽIBERT, roj. 16. 2. 1972, Glavarjeva 56
5. Primož BIZJAK, roj. 27. 1. 1978, Rožanska 10
6. Svetozar POLIČ, roj. 15. 5. 1944, Štihova 15
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Ignacij BORŠTNAR, roj. 10. 11. 1931, Črtomirova 1
2. Avguština ZUPANČIČ, roj. 8. 8. 1950, Posavskega 28
3. Gregor ZUPANČIČ, roj. 18. 2. 1978, V dolini 4
4. Maruška VUKSANOVIĆ, roj. 18. 12. 1946, Vojkova 91
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Miloš LEVSTEK, roj. 14. 11. 1948, Posavskega ulica 8
2. Jožica DOLINAR, roj. 21. 2. 1961, Ulica pohorskega bataljona 10
3. Marko ŠIŠKA, roj. 11. 10. 1975, Maroltova 5
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Janez HOČEVAR, roj. 13. 7. 1960, Trebinjska 4
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Sašo ŠINDIČ, roj. 28. 7. 1974, Puhova ulica 4
IME LISTE: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
1. Milan SLEMNIK, roj. 20. 11. 1935, Peričeva ul. 19
IME LISTE: SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
1. Katja KORŽE, roj. 19. 6. 1981, Dunajska cesta 103
2. Četrtna skupnost CENTER
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE MESTNE ČETRTI: 20.712
b) SKUPAJ GLASOVALO: 13.937
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 13.920
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 988
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. LJUBLJANA, MOJE MESTO               1.234
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS     2.028
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS       4.011
4. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE            551
5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA     1.209
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE –
DeSUS                          651
7. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD     2.851
8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA           397
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS         6
2. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD       4
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS       3
4. LJUBLJANA, MOJE MESTO                 2
5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA       1
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS   1
7. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE             0
8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            0
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 17-članski svet četrtne skupnosti CENTER so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Niko GRAČAN, roj. 5. 2. 1954, Hudovernikova 11
2. Tatja KOSTNAPFEL RIHTAR, roj. 30. 12. 1961, Prešernova 4
3. Primož HAINZ, roj. 4. 2. 1947, Cankarjeva 7
4. Borut ERŽEN, roj. 24. 7. 1953, Vrhovčeva 9
5. Blaž BOŠTJANČIČ, roj. 15. 11. 1976, Streliška 1
6. Boštjan DODIČ, roj. 4. 8. 1947, Gasparijeva 17
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Janko Tomaž TOMAŽIN, roj. 16. 8. 1941, Poljanski nasip 30
2. Maja ČEPIČ, roj. 5. 11. 1978, Trubarjeva 76
3. Karel Drago LIPIČ, roj. 30. 8. 1927, Gregorčičeva 13
4. Stanka RITONJA, roj. 6. 8. 1954, Trubarjeva 07
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Matjaž KLEMENČIČ, roj. 23. 12. 1942, Slovenska 55C
2. Mojmir TOZON, roj. 13. 11. 1936, Dalmatinova 11
3. Klas LESJAK, roj. 8. 2. 1947, Gestrinova ulica 2
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Boštjan PUNGRČAR, roj. 24. 4. 1970, Župančičeva 10
2. Marija VERTIN, roj. 4. 11. 1936, Župančičeva 10
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Prof. dr. Jožef MARINKO, roj. 23. 5. 1943, Prisojna
IME LISTE: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
1. Pavel BRGLEZ, roj. 15. 4. 1939, Cankarjevo nabrežje 7
3. Četrtna skupnost ČRNUČE
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE MESTNE ČETRTI: 8.920
b) SKUPAJ GLASOVALO: 6.189
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 6.180
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 363
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS      1.869
2. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          334
3. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE           362
4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD     963
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS     973
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA     664
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE – DeSUS                   275
8. LJUBLJANA, MOJE MESTO               377
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS        5
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS      3
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD      2
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA      2
5. LJUBLJANA, MOJE MESTO                1
6. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE            1
7. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA           1
8. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS  0
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 15-članski svet četrtne skupnosti ČRNUČE so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Boštjan BATIČ, roj. 3. 11. 1961, Dunajska 351
2. Viktor KOROŠEC, roj. 11. 1. 1939, Ul. v Kokovšek 58
3. Edvard WOSTNER, roj. 16. 6. 1946, Ul. v Kokovšek 73
4. Branko GORENC, roj. 13. 7. 1951, C. 24. junija 74
5. Krstan KOVJENIĆ, roj. 1. 4. 1953, C. 24. junija 74
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Anton KOLENC, roj. 28. 5. 1948, Pot v Mlake 9
2. Štefan TASIČ, roj. 25. 12. 1953, Planinska cesta 2
3. Petra MEJAČ, roj. 1. 8. 1978, Soteška pot 21
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Jože OSTERMAN, roj. 29. 8. 1947, Primožičeva 1
2. Martina VUK, roj. 22. 4. 1979, Polanškova 2
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Franc SLAK, roj. 12. 8. 1938, Štebijeva 7
2. Aleš RUS, roj. 8. 10. 1976, Štajerska c. 73
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Ivan BRODARIĆ, roj. 23. 2. 1954, Cesta C. Štuparja 3
IME LISTE: SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
1. Damjan MARTINUČ, roj. 7. 7. 1975, Cesta 24. junija 74
IME LISTE: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. Jožef JERAJ, roj. 28. 2. 1938, Ulica v Kokovšek 41
4. Četrtna skupnost DRAVLJE
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE MESTNE ČETRTI: 13.026
b) SKUPAJ GLASOVALO: 8.906
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 8.906
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 560
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. LJUBLJANA, MOJE MESTO                   530
2. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              351
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS          2.586
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        594
5. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE              420
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DeSUS                     323
7. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD       1.378
8. NEODVISNI ZA DRAVLJE IN PODUTIK             1.051
9. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS        1.113
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS            6
2. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD         3
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS          2
4. NEODVISNI ZA DRAVLJE IN PODUTIK               2
5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA         1
6. LJUBLJANA, MOJE MESTO                    1
7. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               0
8. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE               0
9. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS     0
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 15-članski svet četrtne skupnosti DRAVLJE so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Leopold ŠEPEC, roj. 28. 6. 1955, Sojerjeva 25
2. Marija MOŠKOV, roj. 18. 5. 1932, Malnarjeva 15
3. Arif IRIŠKIĆ, roj. 25. 6. 1973, Čebelarska 15
4. Željka RADJEN, roj. 5. 1. 1971, Brilejeva 13
5. Janko DAMJAN, roj. 29. 4. 1955, Sojerjeva 38
6. Dušan VUJIČ, roj. 24. 3. 1951, Lamutova 31
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Irena KUNTARIČ-HRIBAR, roj. 6. 4. 1970, Dolinarjeva 5
2. Vladimir BIZOVIČAR, roj. 3. 8. 1941, Kunaverjeva 1
3. Branka BRINAR, roj. 17. 4. 1977, Zapuška 111
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Silvan ŠTOKELJ, roj. 27. 11. 1932, Omersova 38
2. Marija Ana KUŽNIK, roj. 15. 7. 1945, Dergomaška 25
IME LISTE: NEODVISNI ZA DRAVLJE IN PODUTIK
1. Franc GABROVŠEK, roj. 13. 10. 1958, Kamnogoriška 60
2. Josip MESARIČ, roj. 30. 8. 1955, Plešičeva ulica 6
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Marija ŠTERBENC, roj. 17. 3. 1949, Martinčeva 28
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Simon VIDMAR, roj. 12. 3. 1959, Kunaverjeva 12
5. Četrtna skupnost GOLOVEC
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE MESTNE ČETRTI: 9.253
b) SKUPAJ GLASOVALO: 5.949
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 5.948
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 482
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS          1.933
2. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DeSUS                     305
3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              315
4. NEODVISNA KANDIDATKA                   173
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS         804
6. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD        790
7. LJUBLJANA, MOJE MESTO                   361
8. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE              302
9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        483
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS            6
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS          2
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV ZLSD          2
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA         1
5. LJUBLJANA, MOJE MESTO                    1
6. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               1
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS     1
8. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE               1
9. NEODVISNA KANDIDATKA                    0
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 15 članski svet četrtne skupnosti GOLOVEC so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Gregor FEIST, roj. 29. 12. 1965, Štepanjska 16/B
2. Maja ŽUGEL, roj. 30. 1. 1952, Bilečanska 4
3. Viljem SUŠNIK, roj. 19. 5. 1935, Štepanjska 16
4. Andreja VEHOVEC, roj. 12. 4. 1968, Krožna pot 7
5. Matjaž KREGAR, roj. 29. 7. 1959, Litijska 28
6. Čedo ŠKONDRIČ, roj. 22. 7. 1950, Jakčeva 28
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Edvard KRŽIŠNIK, roj. 17. 10. 1942, Novosadska 4
2. Avgust KASTELIC, roj. 2. 7. 1967, Bizoviška 49
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Sandi ŠTEPEC, roj. 15. 1. 1975, Bizoviška 31
2. Janko ZRIMŠEK, roj. 13. 5. 1966, Frenkova pot 21
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Miroslav Mirko KOVAČ, roj. 18. 7. 1931, Jakčeva 43
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Anton KASTELIC, roj. 23. 2. 1943, Bilečanska 5
IME LISTE: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. Mag. Peter DOLNIČAR, roj. 29. 6. 1967, Cesta v kostanj 31
IME LISTE: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
1. Henrik HVASTIJA, roj. 8. 5. 1940, Ul. Bratov Tuma 12
IME LISTE: SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
1. Borivoje ĐOROVIĆ, roj. 8. 8. 1936, Angelce Ocepkove 17
6. Četrtna skupnost JARŠE
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE MESTNE ČETRTI: 11.414
b) SKUPAJ GLASOVALO: 7.394
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 7.394
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 534
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DeSUS                    561
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS        1.001
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD       1.047
4. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              361
5. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS          2.264
6. LJUBLJANA, MOJE MESTO                   589
7. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE              471
8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        566
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS            6
2. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD         2
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS          2
4. LJUBLJANA, MOJE MESTO                    1
5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA         1
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS     1
7. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE               1
8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               1
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 15-članski svet četrtne skupnosti JARŠE so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Marija TRINKAUS, roj. 5. 5. 1930, Pokopališka 24
2. Marija URŠIČ, roj. 9. 2. 1935, Ul. Hermana Potočnika 31
3. Dijana PETRIČ, roj. 3. 9. 1967, Clevelandska 21/A
4. Mitja MEDVED, roj. 7. 5. 1977, Clevelandska 25
5. Edo POVHE, roj. 28. 9. 1964, Clevelandska 45
6. Radomir STOJANOVIĆ, roj. 12. 10. 1959, Ul. Hermana Potočnika 9
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Franc GROM, roj. 28. 1. 1944, Ulica Hermana Potočnika 37
2. Marija GERGOREC, roj. 20. 12. 1947, Ulica Hermana Potočnika 23
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Franc Branko GROŠL, roj. 2. 4. 1950, Stražarjeva ulica 17
2. Nenad LJUBOJA, roj. 3. 2. 1980, Clevelandska 21
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Milan ŽALIK, roj. 17. 9. 1961, Križna ul. 2
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Blaž KNEZ, roj. 14. 8. 1970, Jarška 27
IME LISTE: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
1. Vladislav SLUGA, roj. 5. 7. 1941, Šmartinska c. 291
IME LISTE: SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
1. Aleš KRISTAN, roj. 16. 2. 1979, Beblerjev trg 13
IME LISTE: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. Mirko DOVČ, roj. 10. 6. 1954, Snebrska 33
7. Četrtna skupnost MOSTE
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE MESTNE ČETRTI: 18.782
b) SKUPAJ GLASOVALO: 11.948
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 11.932
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 842
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. LJUBLJANA, MOJE MESTO                  1.030
2. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE              827
3. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DeSUS                     631
4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD       2.426
5. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              444
6. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS        1.374
7. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS          3.564
8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        794
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS            6
2. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD         4
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS          2
4. LJUBLJANA, MOJE MESTO                    2
5. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE               1
7. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA         1
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS     1
8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               0
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 17-članski svet četrtne skupnosti Moste so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Stanislava Marija FERENČAK MARIN, roj. 26. 6. 1955, Rusjanov trg 2
2. Ana SADIKOVA, roj. 3. 4. 1946, Brodarjev trg 11
3. Matej POLJANŠEK, roj. 8. 9. 1973, Proletarska 2
4. Zoran PAVLOVIĆ, roj. 7. 11. 1955, Archinetova 11
5. Milutin SEKULIĆ, roj. 14. 10. 1951, Molniške čete 15
6. Jelica PEGAN STEMBERGER, roj. 5. 9. 1948, Poljanska 95
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Jožef RAUTER, roj. 17. 3. 1943, Preglov trg 13
2. Marjana ERJAVEC HAUPTMAN, roj. 8. 8. 1944, Malejeva 25
3. Sebastijan KERŠE, roj. 4. 7. 1974, Ulica bratov Rozman 04
4. Ferdo MAJDIČ, roj. 27. 3. 1928, Gortanova 12
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE- SDS
1. Roman KOLAR, roj. 11. 12. 1961, Gašperšičeva 5
2. Tomaž ŠPENDAL, roj. 29. 6. 1946, Na peči 30
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Miha BUTARA, roj. 30. 11. 1979, Puterlejeva 33
2. Manja LESKOŠEK, roj. 6. 3. 1953, Preglov trg 13
IME LISTE: SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
1. Mateja SAKSIDA, roj. 8. 8. 1977, Brodarjev trg 15
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Helena NOVAK, roj. 26. 8. 1951, Povšetova 61
IME LISTE: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
1. Valter KOSER, roj. 6. 12. 1930, Prvomajska ul. 12
8. Četrtna skupnost POLJE
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE MESTNE ČETRTI: 14.424
b) SKUPAJ GLASOVALO: 9.907
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 9.900
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 659
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS          3.063
2. LJUBLJANA, MOJE MESTO                   509
3. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DeSUS                     484
4. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE              479
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS        1.284
6. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              421
7. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        830
8. CIVILNA LISTA KAŠELJ – PODGRAD – ZALOG         1.028
9. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD       1.143
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS            6
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS          2
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD         2
4. CIVILNA LISTA KAŠELJ – PODGRAD – ZALOG           2
5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA         1
6. LJUBLJANA, MOJE MESTO                    1
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS     1
8. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE               0
9. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               0
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 15-članski svet četrtne skupnosti Polje so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Milena Vera MRAMOR, roj. 5. 1. 1944, Gabrov trg 21
2. Drago KOSIĆ, roj. 25. 5. 1960, Športna 3
3. Amalija NOVAK, roj. 1. 3. 1941, Novo Polje c. XVIII 2D
4. Boštjan AVGUŠTINČIČ, roj. 28. 5. 1968, Polje c. VIII 2
5. Manica JAKIČ, roj. 11. 8. 1978, Polje c. X 16
6. Janez PESKAR, roj. 14. 8. 1957, Zaloška 222/E
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Stanislav PUPIS, roj. 2. 6. 1948, Kašeljska 10
2. Janez GALE, roj. 25. 6. 1931, Polje 352
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Anton VATOVEC, roj. 10. 6. 1950, Polje cesta XX/13
2. Stanislav MATJAŽIČ, roj. 18. 11. 1930, Pod debnim vrhom 11
IME LISTE: CIVILNA LISTA KAŠELJ – PODGRAD – ZALOG
1. Aleksander Jurij SKUK, roj. 16. 2. 1946, Pot v mejah 5
2 Frančiška AVSEC, roj. 13. 11. 1937, Podgrajska c. 9
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Dr. Bogdan PODOBNIK, roj. 21. 10. 1933, Polje c. XXX 19
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Dušan LEVIČNIK, roj. 18. 9. 1965, Podgrajska c. 5
IME LISTE: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
1. Leandra FABIANI, roj. 15. 1. 1949, Polje c. XI. 18
9. Četrtna skupnosti POSAVJE
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE MESTNE ČETRTI: 8.023
b) SKUPAJ GLASOVALO: 5.507
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 5.480
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 330
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE              333
2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS          1.688
3. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DeSUS                     266
4. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              230
5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD        916
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        618
7. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS         730
8. LJUBLJANA, MOJE MESTO                   369
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS            5
2. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD         2
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS          2
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA         2
5. LJUBLJANA, MOJE MESTO                    1
6. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE               1
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS     0
8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               0
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 13-članski svet četrtne skupnosti POSAVJE so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Drago ČERNOŠ, roj. 6. 3. 1943, Tesovnikova 30
2. Dragoje BOJOVIĆ, roj. 23. 12. 1944, Bratovševa ploščad 19
3. Mariza ŽGUR, roj. 16. 8. 1954, Glinškova ploščad 10
4. Dušan JAZBINŠEK, roj. 8. 1. 1952, Bratovševa ploščad 23
5. Peter MILKOVIĆ, roj. 26. 4. 1982, Saveljska 63
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Frančišek POLAK, roj. 19. 9. 1936, Bratovševa ploščad 16
2. Miha DEČMAN, roj. 22. 8. 1976, Savlje 80/A
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Boris GABERŠČIK, roj. 30. 6. 1923, Komanova 25
2. Peter HORVAT, roj. 5. 8. 1947, Tesovnikova 60
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Jože JURKOVIČ, roj. 20. 4. 1955, Godeževa 1
2. Mihael NOVAK, roj. 29. 9. 1960, Bratov Čebuljev 7
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Breda VRANJEK – SRAKA, roj. 13. 4. 1946, Bratovševa ploščad 37
IME LISTE: SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
1. Peter PODHOSTNIK, roj. 3. 10. 1977, Bratovševa ploščad 28
10. Četrtna skupnost ROŽNIK
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE MESTNE ČETRTI: 10.689
b) SKUPAJ GLASOVALO: 7.543
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 7.536
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 481
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. LJUBLJANA, MOJE MESTO                   690
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS        1.240
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD       1.269
4. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE              361
5. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS          1.993
6. ŠTRAKL TOMAŽ – ZA VARNEJŠI JUTRI             138
7. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        678
8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              283
9. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DeSUS                     403
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS            5
2. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD         3
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS          3
4. LJUBLJANA, MOJE MESTO                    1
5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA         1
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS     1
7. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE               1
8. ŠTRAKL TOMAŽ – ZA VARNEJŠI JUTRI              0
9. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               0
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 15-članski svet četrtne skupnosti ROŽNIK so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Milan SIMČIČ, roj. 31. 8. 1967, Ažbetova 4/A
2. Alojz TOMC, roj. 4. 4. 1956, Vrhovci c. VI 7
3. Rok PIPAN, roj. 8. 3. 1975, Ažmanova 18
4. Bernard ČIBEJ, roj. 20. 8. 1941, Abramova 8
5. Dušanka MRAVLJA, roj. 22. 11. 1963, Skapinova 9
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Živa VIDMAR, roj. 22. 7. 1949, Cesta 27. aprila 1
2. Matjaž VIZJAK, roj. 11. 6. 1946, Snojeva 4
3. Gaja TRBIŽAN, roj. 6. 8. 1976, Cesta 27. aprila 1
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Anton Franc GUNDE, roj. 1. 6. 1934, Stantetova 21
2. Nataša MIKLJIČ HRIBAR, roj. 12. 10. 1967, Viška cesta 49B
3. Zdenko JILEK, roj. 27. 3. 1925, Rožna dolina c. V/10
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Ljudomil ŠKABAR, roj. 11. 4. 1933, Gabrščkova 32
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Tomaž ČUČNIK, roj. 18. 7. 1978, Rožna dolina, cesta IV/25
IME LISTE: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
1. Borut KNEZ, roj. 16. 9. 1931, Poklukarjeva 5–A,
IME LISTE: SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
1. Janez ŠKERL, roj. 6. 6. 1979, Gabrščkova 26
11. Četrtna skupnost RUDNIK
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE MESTNE ČETRTI: 8.737
b) SKUPAJ GLASOVALO: 6.058
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 6.058
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 401
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. LJUBLJANA, MOJE MESTO                   466
2. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE              305
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS          1.633
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS        1.106
5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD        855
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        683
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DeSUS                     310
8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              299
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS            5
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS          3
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD         2
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA         2
5. LJUBLJANA, MOJE MESTO                    1
6. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS     1
7. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE               1
8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               0
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 15-članski svet četrtne skupnosti RUDNIK so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Radovan Stanislav PEJOVNIK, roj. 4. 5. 1946, Ižanska 164
2. Jože KERNC, roj. 14. 7. 1957, Peruzzijeva 58
3. Drago BALENT, roj. 20. 10. 1958, Pregljeva ul. 76
4. Lejla KOZINC ZEMZEM, roj. 13. 3. 1957, Dolenjska 40
5. Robert PRAPROTNIK, roj. 22. 8. 1966, Gornji Rudnik I 8
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Jože ZRNEC, roj. 9. 7. 1951, Rudnik II 5
2. Bojana BEOVIĆ, roj. 8. 2. 1959, Skrbinškova 23
3. Albin MAROLT, roj. 6. 12. 1939, Spodnji Rudnik cesta I 35
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Dušan BANDELJ, roj. 17. 11. 1949, Spodnji Rudnik, cesta II 19
2. Vasko JOVANOVSKI, roj. 18. 9. 1976, Črna vas 143
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Metodij RIGLER, roj. 30. 3. 1942, Marka Šlajmerja 1
2. Anton ZALETELJ, roj. 7. 6. 1930, Dolenjska c. 178
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Bojana MIRNIK, roj. 9. 6. 1952, Ižanska 208
IME LISTE: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
1. Pavel DOLINAR, roj. 28. 6. 1933, Rakovniška ul. 2
IME LISTE: SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
1. Barbara DERENDA, roj. 4. 3. 1974, Spodnji Rudnik I/ 55
12. Četrtna skupnost SOSTRO
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE MESTNE ČETRTI: 4.582
b) SKUPAJ GLASOVALO: 3.306
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 3.305
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 211
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        496
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS         632
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD        373
4. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DeSUS                     128
5. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              438
6. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS           819
7. LJUBLJANA, MOJE MESTO                   208
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS            4
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS          3
3. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA         2
4. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               2
5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD         1
6. LJUBLJANA, MOJE MESTO                    1
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS     0
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 13-članski svet četrtne skupnosti Sostro so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Franc MIHELIČ, roj. 14. 12. 1941, Sadinja vas 6
2. Janez KONČAR, roj. 11. 10. 1967, Gaberje pri Jančah 1
3. Uroš KARLIN, roj. 22. 6. 1954, Tuji grm 25
4. Franc MURKO, roj. 21. 12. 1952, Cesta II. grupe odredov 1
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Janez MOŠKRIČ, roj. 15. 2. 1979, Litijska cesta 278
2. Marija GAŠPERŠIČ, roj. 9. 4. 1950, Litijska cesta 186
3. Jože PARKELJ, roj. 8. 12. 1964, Volavlje 1
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Matija LOKAR, roj. 11. 11. 1948, Cesta 13. julija 83
2. Jožef REJEC, roj. 9. 4. 1944, Selo pri Pancah 17
IME LISTE: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. Matjaž KONČAR, roj. 18. 10. 1975, Besnica 10
2. Janko ROZMAN, roj. 27. 9. 1958, Selo pri Pancah 8
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Jožef ŠKETA, roj. 23. 2. 1941, Litijska cesta 224
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Andrej JANČAR, roj. 3. 10. 1965, Vnajnarje 6
13. Četrtna skupnost ŠENTVID
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČE MESTNE ČETRTI: 10.196
b) SKUPAJ GLASOVALO: 7.337
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 7.337
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 413
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. LISTA NESTRANKARSKIH DOMAČINOV             1.119
2. LJUBLJANA, MOJE MESTO                   371
3. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DeSUS                     370
4. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE              333
5. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS          1.779
6. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS         956
7. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              262
8. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD        881
9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        853
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS            4
2. LISTA NESTRANKARSKIH DOMAČINOV               3
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS          2
4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD         2
5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA         2
6. LJUBLJANA, MOJE MESTO                    1
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS     1
8. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE               0
9. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               0
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 15-članski svet četrtne skupnosti ŠENTVID so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Stanislav SMREKAR, roj. 15. 9. 1927, Medenska 22
2. Aleksander PETROV, roj. 23. 3. 1966, Zvezda 5
3. Emil VERBIČ, roj. 22. 5. 1937, Mačkov kot 11
4. Eta MIRNIK HITI, roj. 5. 12. 1955, Medno 63
IME LISTE: LISTA NESTRANKARSKIH DOMAČINOV
1. Brane KOPAČ, roj. 14. 12. 1958, Bratov Komel 16
2. Janez KREGAR, roj. 22. 6. 1946, Tacenska 23
3. Aleš ZALAZNIK, roj. 26. 11. 1973, Šentviška 34
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Ciril KOTAR, roj. 2. 7. 1936, Slapnikova 5
2. Jože ŠTERBENC, roj. 19. 8. 1935, Stanežiče 30A
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Gregor ISTENIČ, roj. 5. 1. 1971, Stanežiče 2
2. Franc FLORJANČIČ, roj. 8. 8. 1941, Manice Komanove 41
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Janez JEMEC, roj. 23. 11. 1936, Rovšnikova 12
2. Alojz MIKLAVČIČ, roj. 7. 8. 1936, Podgorska 22
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Mirta LUČIĆ, roj. 23. 3. 1966, Zvezda 2
IME LISTE: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
1. Željko ŽELEZNIK, roj. 10. 8. 1933, Pustovrhova 19
14. Četrtna skupnost ŠIŠKA
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE MESTNE ČETRTI: 27.648
b) SKUPAJ GLASOVALO: 18.847
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 18.847
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 1.325
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. LJUBLJANA, MOJE MESTO                  1.394
2. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA       1.478
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD       3.420
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS          5.408
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS        2.223
6. LISTA ZA KOSEZE                     1.245
7. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              465
8. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DeSUS                    1.014
9. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE              875
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS            6
2. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD         4
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS          2
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA         1
5. LJUBLJANA, MOJE MESTO                    1
6. LISTA ZA KOSEZE                       1
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS     1
8. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE               1
9. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               0
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 17-članski svet četrtne skupnosti ŠIŠKA so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Igor BAMBIČ, roj. 6. 6. 1962, Runkova 24
2. Miha KOPRIVŠEK, roj. 21. 5. 1975, Gotska 3
3. Sašenka LOZAR, roj. 23. 10. 1949, Tugomerjeva 12
4. Matej BIZJAK, roj. 10. 4. 1975, Zofke Kvedrove 20
5. Peter Jožef BOŽIČ, roj. 30. 12. 1932
6. Mihael ŠKERJANEC, roj. 29. 9. 1937
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Anton KOMAR, roj. 9. 1. 1941, Gotska 12
2. Karolina KODELA, roj. 17. 10. 1961, Ruska ulica 7
3. Boštjan ČRNIČ, roj. 20. 5. 1976, Ulica bratov Učakar 82
4. Mag. Peter MARN, roj. 17. 6. 1941, Plevančeva 5
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Silva Marinka VIDONJA, roj. 31. 12. 1945, Adamičeva ulica 22
2. Bojan OBLAK, roj. 28. 2. 1962, Celovška 179
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Janez BAJEC, roj. 25. 5. 1950, Majde Šilčeve ulica 6
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Miloš SLUGA, roj. 17. 5. 1949, Kebetova 13
IME LISTE: LISTA ZA KOSEZE
1. Venčeslav THALER, roj. 24. 10. 1958, Ul. bratov Škofov 7
IME LISTE: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
1. Peter DOLINAR, roj. 1. 7. 1931, Obirska 19
IME LISTE: SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
1. Tadej MEZEK, roj. 7. 2. 1979, Celovška 99b
15. Četrtna skupnost ŠMARNA GORA
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE MESTNE ČETRTI: 3.607
b) SKUPAJ GLASOVALO: 2.691
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 2.691
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 162
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DESUS                    117
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS         355
3. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        230
4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD        314
5. LJUBLJANA, MOJE MESTO                   193
6. DU ŠMARTNO TACEN GAMELJNE                 324
7. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS           525
8. ZA DOMAČI KRAJ                      343
9. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              128
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS            3
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS          2
3. ZA DOMAČI KRAJ                       2
4. DU ŠMARTNO TACEN GAMELJNE                  2
5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD         2
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA         1
7. LJUBLJANA, MOJE MESTO                    1
8. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DESUS     0
9. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               0
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 13-članski svet četrtne skupnosti ŠMARNA GORA so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Franc NOVAK, roj. 8. 12. 1932, Janeza Rožiča 26
2. Nataša LIPOVEC, roj. 10. 6. 1970, Preloge 63
3. Tamara KREBELJ, roj. 20. 1. 1977, Pot na goro 15
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Uroš PROSEN, roj. 23. 8. 1967, Spodnje Gameljne 97
2. Špela VERBIČ, roj. 17. 2. 1975, Srednje Gameljne 9
IME LISTE: ZA DOMAČI KRAJ
1. Jože JEŽEK, roj. 11. 2. 1959, Juričeva 14
2. Andrej KORENČ, roj. 15. 10. 1949, Ul. Željka Tonija 16
IME LISTE: DU ŠMARTNO TACEN GAMELJNE
1. Janez NOVAK, roj. 7. 7. 1934, Seunigova 02
2. Ivan BOSTIČ, roj. 16. 6. 1934, Spodnje Gameljne 18/B
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Boštjan LAH, roj. 25. 3. 1969, Vipotnikova 11
2. Boris VERBIČ, roj. 20. 9. 1941, Zgornje Gameljne 66
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Alojz SUHOVERŠNIK, roj. 16. 5. 1967, Spodnje Gameljne 36
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Dejan CRNEK, roj. 5. 3. 1964, Preloge 15
16. Četrtna skupnost TRNOVO
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE MESTNE ČETRTI: 11.910
b) SKUPAJ GLASOVALO: 8.171
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 8.171
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 545
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              407
2. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        677
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS        1.316
4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD       1.332
5. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS          2.499
6. LJUBLJANA, MOJE MESTO                   587
7. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE              445
8. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DeSUS                     363
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS            6
2. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD         3
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS          3
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA         1
5. LJUBLJANA, MOJE MESTO                    1
6. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE               1
7. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               0
8. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS     0
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 15-članski svet četrtne skupnosti TRNOVO so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Branka LOVREČIČ, roj. 9. 1. 1951, Gerbičeva 36/A
2. Igor BARTENJEV, roj. 9. 2. 1960, Pod kostanji 4
3. Marijana KANDUTI, roj. 21. 10. 1963, Švabičeva 1
4. Vladimir PREMUŽIĆ, roj. 8. 10. 1959, Kermaunerjeva 10
5. Jasna UKMAR, roj. 27. 4. 1972, Ziherlova 8
6. Roman REMS, roj. 18. 7. 1936, V Murglah 1
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Dr. Ana BARBIČ, roj. 18. 5. 1936, Soška ulica 17/B
2. Dušan MILIČ, roj. 15. 4. 1941, Eipprova 17/A
3. Tadeja JERE LAZANSKI, roj. 15. 1. 1965, Jeranova 10
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Janez MAROLT, roj. 23. 7. 1934, Ziherlova 26
2. Milan OROŽEN ADAMIČ, roj. 26. 3. 1946, Staretova ulica 16
3. Marjan KOŽELJ, roj. 1. 3. 1957, Trnovski pristan 8
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Aleš IVANC, roj. 26. 6. 1970, Vogelna 8
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Bruno ŠNEBERGER, roj. 19. 3. 1961, Kermaunerjeva 17
IME LISTE: SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
1. Nada MIHELČIČ, roj. 6. 10. 1968, Pot na Rakovo jelšo 170
17. Četrtna skupnost VIČ
a) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE MESTNE ČETRTI: 10.368
b) SKUPAJ GLASOVALO: 7.002
c) VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 7.002
č) NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 476
d) Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. LJUBLJANA, MOJE MESTO                   575
2. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        672
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD       1.072
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS        1.174
5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DeSUS                     319
6. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS          2.034
7. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              291
8. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE              389
e) Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS            6
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS          3
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD         3
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA         1
5. LJUBLJANA, MOJE MESTO                    1
6. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE               1
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS     0
8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               0
f) Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov.
g) V 15-članski svet četrtne skupnosti VIČ so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Danilo ŠARIĆ, roj. 11. 11. 1962, Ramovševa 23
2. Miran VIDETIČ, roj. 10. 9. 1973, Tbilisijska 36
3. Ana LAH, roj. 13. 6. 1974, Tbilisijska 42
4. Aleksander BUCIK, roj. 24. 4. 1953, Jamova 54
5. Dario SADOVNIK, roj. 9. 1. 1944, Jadranska 2
6. Zdravko ŽAGAVEC, roj. 7. 8. 1966, Tbilisijska 46
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Janez TOMC, roj. 5. 3. 1972, Trinkova ulica 58
2. Jožefa HUBERNIK, roj. 3. 11. 1942, Reška 35
3. Joško DREMELJ, roj. 18. 1. 1951, Cesta v Zgornji Log 42
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Nevenka LEKŠE, roj. 14. 11. 1946, Tržaška 49
2. Igor KRČ, roj. 1. 9. 1959, Gorkičeva 16
3. Davor ILIĆ, roj. 2. 11. 1980, Tržaška 20
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Martin TOMAN, roj. 29. 9. 1952, Lepi pot 14a
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Marjana MARKOLČIČ, roj. 10. 7. 1960, Tbilisijska 46
IME LISTE: SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
1. Darko JUVAN, roj. 4. 7. 1956, Jamova 48
III
Poročilo o izidu rednih volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljane se pošlje županji, svetom četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.
Poročilo o izidu volitev se objavi v glasilu Ljubljana.
Mestna volilna komisija
Predsednica
dr. Tjaša Strobl l. r.
Člani:
Anton Lečnik l. r.
Ivan Kuhar l. r.
Vincenc Filipčič l. r.
Miha Velkavrh l. r.
Stanislav Kovačič l. r.
Marija Goričan l. r.
Jože Šlibar l. r.

AAA Zlata odličnost