Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5178. Poročilo o izidu rednih volitev v Mestni svet mestne občine Ljubljana, stran 11660.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev v Mestni svet mestne občine Ljubljana
I
Mestna volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na 29. seji dne 15. 11. 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih ter zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja po pošti, za redne volitve v Mestni svet mestne občine Ljubljana dne 10. 11. 2002, ugotovila:
1. na rednih volitvah v Mestni svet mestne občine Ljubljana dne 10. 11. 2002 je imelo pravico voliti skupaj 220.149 volivcev,
2. glasovalo je skupaj 149.608 volivcev,
3. vseh oddanih glasovnic je bilo 149.323,
4. ker so bile prazne, oziroma, ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo skupaj neveljavnih glasovnic 10.341,
5. veljavnih glasovnic je bilo 138.982.
II
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1. LISTA ZA LJUBLJANO                    2.254
2. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              5.964
3. SLOVENSKI LIBERALCI ZA LJUBLJANO              805
4. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS    5.314
5. NAPREJ SLOVENIJA – NPS                   742
6. LJUBLJANA, MOJE MESTO                   5.534
7. RAD IMAM LJUBLJANO                    2.555
8. STRANKA SLOVENSKEGA NARODA                 456
9. NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – NDS              299
10. KRŠČANSKO SOCIALNA UNIJA – KSU              1.058
11. LJUBLJANA – JUTRI PRIJAZNEJŠA               748
12. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS          39.521
13. NOVA STRANKA – ŽIVLJENJE V MESTU              674
14. NEODVISNA KANDIDATKA                    767
15. NACIONALNA STRANKA DELA                  944
16. LISTA ZA ČISTO PITNO VODO                3.318
17. STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE –SEG         2.484
18. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        9.942
19. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS        18.819
20. ZA LEPŠO LJUBLJANO IN NJENO OKOLICO           1.588
21. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD       20.982
22. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS            4.027
23. CIVILNA LISTA KAŠELJ – PODGRAD – ZALOG           812
24. ZVEZA NEODVISNIH – SKUPAJ ZA VEČJE PRISTOJNOSTI
ČETRTNIH SKUPNOSTI                       603
25. DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, DEMOKRATI
SLOVENIJE – DS                         720
26. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE              4.844
27. ZELENI SLOVENIJE                     3.208
III
Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 22/94, 61/95, 70/95 in 51/02) pripada listam naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS           15
2. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD         8
3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS          7
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA         4
5. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               2
6. LJUBLJANA, MOJE MESTO                    2
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS     2
8. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE               1
9. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS             1
10. LISTA ZA ČISTO PITNO VODO                 1
11. ZELENI SLOVENIJE                      1
12. RAD IMAM LJUBLJANO                     1
13. LISTA ZA LJUBLJANO                     0
14. SLOVENSKI LIBERALCI ZA LJUBLJANO              0
15. NAPREJ SLOVENIJA – NPS                   0
16. STRANKA SLOVENSKEGA NARODA                 0
17. NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – NDS              0
18. KRŠČANSKO SOCIALNA UNIJA – KSU               0
19. LJUBLJANA – JUTRI PRIJAZNEJŠA               0
20. NOVA STRANKA – ŽIVLJENJE V MESTU              0
21. NEODVISNA KANDIDATKA                    0
22. NACIONALNA STRANKA DELA                  0
23. STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE – SEG          0
24. ZA LEPŠO LJUBLJANO IN NJENO OKOLICO            0
25. CIVILNA LISTA KAŠELJ – PODGRAD – ZALOG           0
26. ZVEZA NEODVISNIH – SKUPAJ ZA VEČJE PRISTOJNOSTI
ČETRTNIH SKUPNOSTI                       0
27. DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, DEMOKRATI
SLOVENIJE – DS                         0
IV
Pri pregledu preferenčnih glasov je ugotovljeno, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi se spremenil vrstni red zaporedja kandidatov, določenih na listah kandidatov. Seznam preferenčnih glasov je sestavni del tega poročila kot priloga.
V
V 45 članski Mestni svet mestne občine Ljubljana so bili izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu z list kandidatov:
IME LISTE: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. Viktorija POTOČNIK, roj. 3. 1. 1957, Jeranova 1E
2. Darko ŠTRAJN, roj. 18. 9. 1949, Rožna dolina c. XV 8
3. Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, roj. 23. 11. 1941, Rimska 16
4. Slavko SLAK, roj. 8. 2. 1962, Ob žici 13
5. Majda ŠIRCA, roj. 20. 4. 1953, Gregorčičeva 13A
6. Igor OMERZA, roj. 20. 8. 1950, Miklošičeva 28
7. Cvetka SELŠEK, roj. 18. 12. 1951, Igriška 8
8. Stanislav Radovan PEJOVNIK, roj. 4. 5. 1946, Ižanska cesta 164
9. Marjeta VESEL VALENTINČIČ, roj. 31. 10. 1951, Karlovška 24
10. Janko MÖDERNDORFER, roj. 3. 10. 1965, Polje c. V 4
11. Stanislava Marija FERENČAK MARIN, roj. 26. 6. 1955, Rusjanov trg 2
12. Peter Jožef BOŽIČ, roj. 30. 12. 1932, Verovškova 43
13. Eva STRMLJAN KRESLIN, roj. 4. 2. 1969, Izletniška 13
14. Miha KOPRIVŠEK, roj. 21. 5. 1975, Gotska 3
15. Roman JAKIČ, roj. 1. 5. 1967, Neubergerjeva 25
IME LISTE: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. Dr. Metka TEKAVČIČ, roj. 12. 6. 1961, Neubergerjeva 7
2. Danica SIMŠIČ, roj. 22. 2. 1955, Preglov trg 10
3. Stanko BREZOVAR, roj. 2. 7. 1951, Pugljeva 5
4. Boris MAKOTER, roj. 13. 1. 1954, Vojkova 71
5. Angela MURKO-PLEŠ, roj. 16. 8. 1947, Trebinjska 16
6. Anton COLARIČ, roj. 24. 8. 1954, Brodarjev trg 11
7. Maja ČEPIČ, roj. 5. 11. 1978, Trubarjeva 76
8. Miloš PAVLICA, roj. 3. 10. 1950, Ulica bratov Učakar 86
IME LISTE: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1. Dimitrij KOVAČIČ, roj. 28. 11. 1954, Ocvirkova 59
2. Andrej BRUČAN, roj. 10. 2. 1943, Hacetova 5
3. Milan ZVER, roj. 25. 5. 1962, Grablovičeva 24
4. Jože ZAGOŽEN, roj. 3. 3. 1951, Hafnerjeva 6A
5. Bojana BEOVIĆ, roj. 8. 2. 1959, Skrbinškova 23
6. Peter SUŠNIK, roj. 15. 12. 1973, Česnikova ulica 12
7. Gregor GOMIŠČEK, roj. 9. 5. 1957, Slovenska 55C
IME LISTE: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Janez DROBNIČ, roj. 23. 10. 1957, Jurčkova cesta 205
2. Franc SLAK, roj. 12. 8. 1938, Štebijeva ul. 7
3. Janez VRBOŠEK, roj. 6. 3. 1942, Novo Polje, cesta V 3
4. Marija ŠTERBENC, roj. 17. 3. 1949, Martinčeva 28
IME LISTE: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. Janez ŽAGAR, roj. 7. 4. 1959, Besnica 23 A
2. Dr. Drago ČEPAR, roj. 21. 12. 1946, Tomažičeva 34
IME LISTE: LJUBLJANA, MOJE MESTO
1. Janez SODRŽNIK, roj. 15. 5. 1964, Vrhovci c. X 25
2. Marinka LEVIČAR, roj. 5. 7. 1951, Neubergerjeva 25
IME LISTE: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
1. Branko OMERZU, roj. 22. 5. 1950, Komenskega 22
2. Janez ŽELEZNIK, roj. 12. 2. 1923, Livarska 14
IME LISTE: SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
1. Dominik Sava ČERNJAK, roj. 28. 12. 1969, Gospodinjska 17
IME LISTE: SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
1. Zvone PENKO, roj. 5. 5. 1935, Potrčeva 6
IME LISTE: LISTA ZA ČISTO PITNO VODO
1. Mihael JARC, roj. 22. 5. 1950, Zarnikova 19
IME LISTE: ZELENI SLOVENIJE
1. Miha JAZBINŠEK, roj. 4. 11. 1941, Kumrovška 9
IME LISTE: RAD IMAM LJUBLJANO
1. Samo KUŠČER, roj. 24. 2. 1953, Koblarjeva 15
VI
Poročilo o izidu rednih volitev v Mestni svet mestne občine Ljubljana se pošlje županji, Republiški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.
Poročilo o izidu volitev se objavi v glasilu Ljubljana.
Mestna volilna komisija
Predsednica
dr. Tjaša Strobl l. r.
Člani
Anton Lečnik l. r.
Ivan Kuhar l. r.
Vincenc Filipčič l. r.
Miha Velkavrh l. r.
Stanislav Kovačič l. r.
Marija Goričan l. r.
Jože Šlibar l. r.
Lokalne volitve - 10. november 2002
Mestni svet MOL

SEZNAM DOBLJENIH PREFERENČNIH GLASOV PO LISTAH


1. LISTA ZA LJUBLJANO                     98
2. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              299
3. SLOVENSKI LIBERALCI ZA LJUBLJANO              19
4. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
- DeSUS                           318
5. NAPREJ SLOVENIJA - NPS                   36
6. LJUBLJANA, MOJE MESTO                   420
7. RAD IMAM LJUBLJANO                    346
8. STRANKA SLOVENSKEGA NARODA                 4
9. NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS              24
10. KRŠČANSKO SOCIALNA UNIJA - KSU               8
11. LJUBLJANA - JUTRI PRIJAZNEJŠA               2
12. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS          1357
13. NOVA STRANKA - ŽIVLJENJE V MESTU             39
14. NEODVISNA KANDIDATKA                    9
15. NACIONALNA STRANKA DELA                  49
16. LISTA ZA ČISTO PITNO VODO                133
17. STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE - SEG         192
18. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        599
19. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS        1304
20. ZA LEPŠO LJUBLJANO IN NJENO OKOLICO            10
21. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD       1357
22. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS            52
23. CIVILNA LISTA KAŠELJ - PODGRAD - ZALOG          32
24. ZVEZA NEODVISNIH - SKUPAJ ZA VEČJE PRISTOJNOSTI
ČETRTNIH SKUPNOSTI                      68
25. DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, DEMOKRATI
SLOVENIJE -DS 57
26. SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE              168
27. ZELENI SLOVENIJE                     90