Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5174. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Lendava, stran 11653.

Na podlagi 84. in 86. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je Občinska volilna komisija Lendava na seji dne 12. 11. 2002 sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Lendava
I
Občinska volilna komisija Lendava je ugotovila, da je na volitvah za člane Občinskega sveta občine Lendava:
1. v volilne imenike vpisanih skupaj: 9.800 volivcev
2. a) po volilnih imenikih je glasovalo: 6.515 volivcev,
b) s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev.
Skupaj je glasovalo po volilnih imenikih 6.515 volivcev oziroma 66,48% vseh volivcev.
3. Po pošti je glasovalo skupaj 17 volivcev.
4. Skupaj oddanih glasovnic je bilo 6.515:
– neveljavnih glasovnic je bilo skupaj 529,
– veljavnih glasovnice je bilo skupaj 5.986.
II
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------------------
Glasov  % gl.  Št. Ime liste
----------------------------------------------------------------------------
169    2,8%   1.  Lista Viktor Vida
574    9,6%   2.  Gospodarstveniki
381    6,4%   3.  N.SI Nova Slovenija – Krščansko ljudska stranka
69    1,2%   4.  Alternativna lista
324    5,4%   5.  Lista zaupanja – A Bizalom listaja
105    1,8%   6.  Stranka ekoloških gibanj Slovenije – SEG
186    3,1%   7.  Združena lista socialnih demokratov
177    3,0%   8.  Lista za uveljavljanje in razvoj krajevnih skupnosti
526    8,8%   9.  Zeleni Slovenije
1106   18,5%  10. LDS – Liberalna demokracija Slovenije
579    9,7%   11. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
128    2,1%   12. Lista neodvisnih občanov
258    4,3%   13. DESUS
417    7,0%   14. SMS – Stranka mladih Slovenije
45    0,8%   15. Naprej Slovenija – NPS
303    5,1%   16. LISTA krajanov za razvoj
226    3,8%   17. SLS – Slovenska ljudska stranka
331    5,5%   18. Delovna mesta mladim – Munkaheljeket a fiataloknak
82    1,4%   19. Mladina
----------------------------------------------------------------------------
5986   SKUPAJ
----------------------------------------------------------------------------
III
Občinska volilna komisija Lendava je na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ugotovila, da so bili dodeljeni mandati po zaporedju najvišjih količnikov (d´Hondtov sistem) naslednjim listam kandidatov:
Število mandatov v občini: 20
 
1    1106.00     10  LDS – Liberalna demokracija Slovenije
2     579.00     11  Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
3     574.00      2  Gospodarstveniki
4     553.00     10  LDS – Liberalna demokracija Slovenije
5     526.00      9  Zeleni Slovenije
6     417.00     14  SMS – Stranka mladih Slovenije
7     381.00      3  N.SI Nova Slovenija – Krščansko ljudska stranka
8     368.67     10  LDS – Liberalna demokracija Slovenije
9     331.00     18  Delovna mesta mladim – Munkaheljeketa fiataloknak
10    324.00      5  Lista zaupanja – A Bizalom Listaja
11    303.00     16  Lista krajanov za razvoj
12    289.50     11  Socialdemokratska Stranka Slovenije – SDS
13    287.00      2  Gospodarstveniki
14    276.50     10  LDS – Liberalna demokracija Slovenije
15    263.00      9  Zeleni Slovenije
16    258.00     13  DESUS
17    226.00     17  SLS – Slovenska ljudska stranka
18    221.20     10  LDS – Liberalna demokracija Slovenije
19    208.50     14  SMS – Stranka mladih Slovenije
20    193.00     11  Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
IV
a) Občinska volilna komisija Lendava je v skladu z določilom 18. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ugotovila, da so bili izvoljeni po vrstnem redu na listah kandidatov, ki so prejele mandat, naslednji kandidati:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Štev.   Ime liste       Izvoljeni kandidati
št.  mandatov
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.  2     2. Gospodarstveniki  - Štefan Sobočan, 1. 10. 1951, Lendavske gorice 120/d
                    - Jožef Hajdinjak, 8. 3. 942, Lendava, Rudarska 24
2.  1     3. Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka - N.Si
                    - Peter Novak, 19. 6. 1955, Lendava, Glavna 79
3.  2     9. Zeleni Slovenije
         - Zeleni       - Franc Vida, 17. 10. 1948, Trimlini 51
                    - Štefan Kepe, 25. 7. 1958, Gaberje, Kratka 6
4.  5     10. Liberalna demokracija Slovenije - LDS
                    - Bojan Hozjan, 1. 1. 1967, Trimlini 64/k
                    - Boštjan Hac, 14. 6. 1974, Gornji Lakoš, Gozdna 40
                    - Irena Čotar Budja, 23. 9. 1958, Petišovci, Vrtna 20
                    - Mihael Feher, 25. 6. 1970, Dolga vas, Vaška 69
                    - Viktor Bogdan, 17. 1. 1952, Hotiza, Brezovec del 4/a
5.  3     11. Socialdemokratska stranka Slovenije - SDS
                    - Janez Somi, 25. 9. 1954, Lendavske gorice 95/c
                    - Štefan Sobočan, 14. 11. 1943, Hotiza, Pelinska 19
                    - Štefan Kalamar, 14. 4. 1947, Radmožanci 93
6.  1     13. Demokratična stranka upokojencev - DeSUS
                    - Ladislav Kiralj, 25. 6. 1940, Lendava, Panonsko nas.42
7.  2     14.Stranka mladih Slovenije - SMS
                    - Sabina Sobočan, 21. 12. 1974, Lendavske gorice 120/d
                    - Branka Bensa, 18. 2. 1977, Pince Marof 15
8.  1     16. Lista krajanov za razvoj
                    - Stanislav Gjerkeš, 15. 5. 1956, Hotiza, Pelinska 9
9.  1     17. Slovenska ljudska stranka - SLS
                    - Radovan Žerjav, 2. 12. 1968, Lendava, Mlinska 10
10.  1     18. Delovna mesta mladim - Munkaheljeket a fiataloknak
                    - Daniel Magyar, 15. 2. 1977, Dolnji Lakoš, Glavna 66
--------------------------------------------------------------------------------------------
b) Občinska volilna komisija Lendava je v skladu z določilom drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ugotovila, da je na listi kandidatov št. 5 – Lista zaupanja – A bizalom listája, izvoljena kandidatka pod zap. št. 2, ki je prejela največje število preferenčnih glasov – 53 oziroma 16,35% števila vseh glasov, oddanih za listo (148 preferenčnih glasov oziroma 45,68% od prejetih glasov za listo).
V
Člani Občinskega sveta občine Lendava, izvoljeni na volitvah 10. novembra 2002 so:
1. Štefan Sobočan – lista Gospodarstveniki (neodvisen),
2. Jožef Hajdinjak – lista Gospodarstveniki (neodvisen),
3. Peter Novak – N.Si Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka,
4. Gabriela Sobočan – Lista zaupanja – A bizalom listája,
5. Franc Vida – Zeleni Slovenije,
6. Štefan Kepe – Zeleni Slovenije,
7. Bojan Hozjan – LDS – Liberalna demokracija Slovenije,
8. Boštjan Hac – LDS – Liberalna demokracija Slovenije
9. Irena Čotar Budja – LDS – Liberalna demokracija Slovenije,
10. Mihael Feher – LDS – Liberalna demokracija Slovenije,
11. Viktor Bogdan – LDS – Liberalna demokracija Slovenije,
12. Janez Somi – SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije,
13. Štefan Sobočan – SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije,
14. Štefan Kalamar – SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije,
15. Ladislav Kiralj – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije,
16. Sabina Sobočan – SMS – Stranka mladih Slovenije,
17. Branka Bensa – SMS – Stranka mladih Slovenije,
18. Stanislav Gjerkeš – Lista krajanov za razvoj,
19. Radovan Žerjav – SLS – Slovenska ljudska stranka,
20. Daniel Magyar – Delovna mesta mladim – Munkahelyeket a fiataloknak.
Št. 24/02
Lendava, dne 14. novembra 2002.
Predsednica OVK
Karin Ščap-Gubič l. r.
Člani OVK:
1. Eva Lörinc l. r.
2. Terezija Koštrica l. r.
3. Emanuel Banutai l. r.

AAA Zlata odličnost