Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5171. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 10. novembra 2002, stran 11651.

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 10. novembra 2002
Občinska volilna komisija občine Laško je na seji dne 15. novembra 2002 v prostorih Občine Laško, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih v Občini Laško ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje
u g o t o v i l a:
1. Glasovanje je potekalo v Občini Laško na 33. voliščih ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh 5. 11. 2002, 6. 11. 2002 in 7. 11. 2002, skupaj na 34. voliščih.
2. a) v občini je v volilni imenik vpisano 11.371 volilcev,
b) s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik je vpisanih 0 – volilcev,
c) skupno število volilcev v Občini Laško je 11.371,
d) število volilcev, ki so glasovali po volilnem imeniku je 7909 volilcev,
e) število volilcev, ki so glasovali po pošti je 23.
3. Oddanih je bilo 7861 glasovnic, od tega:
– je veljavnih 7658 glasovnic,
– je neveljavnih 203 glasovnice.
Posamezni kandidati za župana Občine Laško so dobili naslednje število glasov:
– Jožef Ojsteršek 718 ali 9,38%,
– Bogdan Pungartnik 2126 ali 27,76%,
– Jožef Rajh 4814 ali 62,86%.
4. Občinska volilna komisija je v skladu z določbami 107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Laško izvoljen naslednji kandidat:
– Jožef Rajh, roj. 29. 8. 1946, stanujoč Kidričeva 45, Laško.
Št. 00607-04/2002
Laško, dne 15. novembra 2002.
Tajnica
Občinske volilne
komisije občine Laško
Andreja Pavlič, univ. dipl. prav. l. r.
Predsednik
Občinske volilne
komisije občine Laško
Milko Škoberne, univ. dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost