Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5169. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Križevci pri Ljutomeru, stran 11648.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Križevci pri Ljutomeru
Občinska volilna komisija občine Križevci, je na seji dne 12. novembra 2002 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah v Občinski svet občine Križevci, ugotovila naslednji izid:
I
Skupno število volivcev z območja Občine Križevci: 2886
Glasovalo: 2088 (72,35%)
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Križevci dobile naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------------------------------
Glasov % glasov  Štev.  Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------
41      2,1    1  Naprej Slovenija – NPS
143     7,2    2  Zeleni Slovenije
203     10,3    3  Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
581     29,3    4  Liberalna demokracija Slovenije – LDS
197     9,9    5  Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
594     29,9    6  Slovenska ljudska stranka – SLS
225     11,4    7  Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
-----------------------------------------------------------------------------
1984
II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) je bilo v obeh volilnih enotah skupaj listam kandidatov podeljenih šest direktnih mandatov.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili v skladu s 15. členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota I:
Volilni količnik: 139,0000
-----------------------------------------------------------------------------------
Glasov % glasov MA % ostanka Štev.  Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------------
 41     4,9% 0    29,5%   1  Naprej Slovenija – NPS
 70     8,4% 0    50,4%   2  Zeleni Slovenije
 80     9,6% 0    57,6%   3  Demokratična stranka upokojencev
                     Slovenije – DeSUS
228    27,3% 1    64,0%   4  Liberalna demokracija Slovenije – LDS
                     izvoljen je:
                     – Franjo Kapun, roj. 22. 2. 1965
                     Berkovci 5
 83    10,0% 0    59,7%   5  Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
238    28,5% 1    71,2%   6  Slovenska ljudska stranka – SLS izvoljen
                     je:
                     – Alojz Jelen, roj. 27. 8. 1933 Lukavci 2
 94    11,3% 0    67,6%   7  Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
-----------------------------------------------------------------------------------
834        2
-----------------------------------------------------------------------------------
Volilna enota II:
Volilni količnik: 164,285714
-----------------------------------------------------------------------------------
Glasov % glasov MA % ostanka Štev. Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------------
 73    6,3% 0    44,4%   2 Zeleni Slovenije
 123    10,7% 0    74,9%   3 Demokratična stranka upokojencev Slovenije
                    – DeSUS
 353    30,7% 2    14,9%   4 Liberalna demokracija Slovenije – LDS
                    izvoljena sta:
                    – Bogomir Gaberc, roj. 7. 9. 1957 Stara
                    Nova vas 51-a
                    – Daniel Horn, roj. 11. 7. 1952 Boreci 46-a
 114    9,9% 0    69,4%   5 Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
 356    31,0% 2    16,7%   6 Slovenska ljudska stranka – SLS
                    izvoljena sta:
                    – Mirko Rožman roj. 14. 7. 1955 Stara
                    Nova vas 78-d (*)
                    – Ozvald Tučič, roj. 14. 7. 1942 Križevci
                    57 (**)
 131    11,4% 0    79,7%   7 Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
-----------------------------------------------------------------------------------
1150       4
-----------------------------------------------------------------------------------
18. člen ZLV (drugi odstavek)
(*) – Izvoljen na osnovi preferenčnega glasu. Za listo SLS je v volilni enoti štev. II. glasovalo 356 volivcev, preferenčni glas je dalo 112 (31,46%) volivcev. Kandidat je prejel 53 preferenčnih glasov (14,89% vseh, ki so glasovali za listo)
(**) – Izvoljen na osnovi preferenčnega glasu. Za listo SLS je v volilni enoti štev. II. glasovalo 356 volivcev, preferenčni glas je dalo 112 (31,46%) volivcev. Kandidat je prejel 36 preferenčnih glasov (10,11% vseh, ki so glasovali za listo)
V skladu s 16. členom ZLV se preostali mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov oddanih za istoimenske liste v obeh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v obeh volilnih enotah, deljenih s števili od ena do šest (d‘Hondtov sistem) je zaporedje 18 najvišjih količnikov naslednje:
---------------------------------------------------------------
Št. Količnik Št. liste  Ime liste
---------------------------------------------------------------
1  594,00  6      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2  581,00  4      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3  297,00  6      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4  290,50  4      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5  225,00  7      ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
6  203,00  3      DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
              SLOVENIJE
7  198,00  6      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8  197,00  5      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
9  193,67  4      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
10  148,50  6      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
11  145,25  4      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
12  143,00  2      ZELENI SLOVENIJE
13  118,80  6      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
14  116,20  4      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
15  112,50  7      ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
16  101,50  3      DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
              SLOVENIJE
17  99,00  6      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
18  98,50  5      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
---------------------------------------------------------------
Upoštevane so samo tiste liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.
Število mandatov v občini: 13
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni občine dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov po prej naveden sistemu (d‘Hondtov količnik) in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah (direktni mandati) (16. člen ZLV).
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, kjer imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti (17. člen ZLV).
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni naslednji kandidati na teh listah:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Št. liste Ime liste                      VE Izvoljen kandidat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7     Združena lista socialnih demokratov – ZLSD     2  – Boris Onišak, roj. 21. 9. 1974 Križevci 16-c
3     Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS 2  – Vekoslav Slavko Lovrenčič, roj. 7. 6. 1932 Križevci 11-c
5     Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS      2  – Milena Jureš, roj. 8. 1. 1969 Boreci 1
6     Slovenska ljudska stranka – SLS           1  – Jože Babič, roj. 15. 5. 1953 Logarovci 42
4     Liberalna demokracija Slovenije – LDS        1  – Anton Moravec, roj. 25. 3. 1961 Lukavci 68
2     Zeleni Slovenije                  1  – Drago Colnarič, roj. 23. 6. 1954 Lukavci 47
6     Slovenska ljudska stranka – SLS           1  – Alojz Marinič, roj. 9. 6. 1950 Berkovski Prelogi 7-a
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Člani Občinskega sveta občine Križevci, izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 10. novembra 2002, so:
-----------------------------------------------------------------------------------
VE Ime         Št.   Ime liste
  in priimek     liste
-----------------------------------------------------------------------------------
1  Alojz Jelen     6    Slovenska ljudska stranka – SLS
1  Jože Babič     6    Slovenska ljudska stranka – SLS
1  Alojz Marinič    6    Slovenska ljudska stranka – SLS
1  Franjo Kapun    4    Liberalna demokracija Slovenije – LDS
1  Anton Moravec    4    Liberalna demokracija Slovenije – LDS
1  Drago Colnarič   2    Zeleni Slovenije
2  Mirko Rožman    6    Slovenska ljudska stranka – SLS
2  Ozvald Tučič    6    Slovenska ljudska stranka – SLS
2  Bogomir Gaberc   4    Liberalna demokracija Slovenije – LDS
2  Daniel Horn     4    Liberalna demokracija Slovenije – LDS
2  Boris Onišak    7    Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
2  Vekoslav Lovrenčič 3    Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
2  Milena Jureš    5    Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
-----------------------------------------------------------------------------------
Vsem izvoljenim kandidatom je občinska volilna komisija izdala potrdilo o izvolitvi v Občinski svet občine Križevci.
Št. 006-07/02-1978
Križevci, dne 14. novembra 2002.
Predsednica
občinske volilne komisije
Vlasta Osterc Kuhanec l. r.
Člani:
namestnik predsednice Anton Rožman l. r.
članica Katarina Kranjec l. r.
namestnica člana Danica Stajnko l. r.
član Jože Sreš l. r.
namestnica člana Pavla Bohanec l. r.
član Anton Cimerman l. r.
namestnica člana Matilda Slavič l. r.

AAA Zlata odličnost