Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5151. Sklep o izdajanju tolarskih blagajniških zapisov Banke Slovenije, stran 11627.

Na podlagi 1. točke 11. člena, 17. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o izdajanju tolarskih blagajniških zapisov Banke Slovenije
1
Z namenom uravnavanja količine denarja v obtoku lahko Banka Slovenije izdaja različne vrste tolarskih blagajniških zapisov (v nadaljevanju: blagajniški zapisi). Blagajniške zapise lahko vpisujejo banke in hranilnice, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.
2
Banka Slovenije izdaja blagajniške zapise z okvirno ročnostjo 60, 270 in 360 dni.
3
Vrednost posamezne izdaje blagajniških zapisov je določena z okvirnim zneskom ali je neomejena.
4
Blagajniški zapisi so diskontni ali obrestovani vrednostni papirji.
5
Blagajniški zapisi so prenosljivi samo med bankami in hranilnicami iz 1. točke tega sklepa. S sklepom o posamezni izdaji blagajniških zapisov se lahko določi, da so blagajniški zapisi te izdaje neprenosljivi.
6
Obrestno mero za posamezne vrste blagajniških zapisov določa Svet Banke Slovenije.
7
Banka Slovenije izplača glavnico in obresti za vpisane blagajniške zapise ob njihovi dospelosti. Ne glede na čas do dospetja blagajniških zapisov lahko Banka Slovenije predčasno odkupi izdane blagajniške zapise.
8
Banka Slovenije prodaja blagajniške zapise prek odprte ponudbe ali prek avkcije.
9
Sklep o posamezni izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije sprejme guverner Banke Slovenije. V sklepu navede obrestno mero, določi kdo lahko vpisuje blagajniške zapise, ročnost, vrednost izdaje, način prodaje ter natančnejše pogoje ponudbe.
10
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98), odprte ponudbe na njegovi podlagi pa veljajo do preklica.
11
Ta sklep začne veljati 10. decembra 2002.
Ljubljana, dne 26. novembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.