Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5147. Sklep o lombardnem posojilu, stran 11626.

Na podlagi 3. točke 11. člena, 18. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o lombardnem posojilu
1
Banka Slovenije daje bankam in hranilnicam, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev (v nadaljevanju: banke), prek odprte ponudbe lombardno posojilo na podlagi zastave blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju, tolarskih blagajniških zapisov in zakladnih menic Republike Slovenije. Za zavarovanje obveznosti iz lombardnega posojila banka zastavi vrednostne papirje najmanj v višini 110% črpanega posojila.
2
Lombardno posojilo je kratkoročno posojilo, ki ga daje Banka Slovenije z namenom uravnavanja dnevne likvidnosti.
3
Banka lahko črpa lombardno posojilo 1 dan. Banka plača obresti na dan dospelosti posojila.
4
Vsakokrat veljavno obrestno mero za lombardno posojilo določa Svet Banke Slovenije.
5
Banka Slovenije s ponudbo sporoči bankam obrestno mero in druge podrobnejše pogoje za črpanje lombardnega posojila.
6
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o lombardnem posojilu (Uradni list RS, št. 65/02).
7
Ta sklep začne veljati 10. 12. 2002.
Ljubljana, dne 26. novembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost