Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5146. Sklep o posojilu za čez dan, stran 11625.

Na podlagi 7. točke 11. člena, 14. člena, drugega odstavka 18. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o posojilu za čez dan
1
Banka Slovenije daje bankam in hranilnicam, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev (v nadaljevanju: banke), prek odprte ponudbe posojilo za čez dan na podlagi zastave blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju, tolarskih blagajniških zapisov in zakladnih menic Republike Slovenije. Za zavarovanje obveznosti iz posojila za čez dan banka zastavi vrednostne papirje najmanj v višini 110% črpanega posojila.
2
Posojilo za čez dan je posojilo, ki ga daje Banka Slovenije z namenom zagotavljanja stabilnosti plačilnega prometa.
3
Banka lahko črpa posojilo za čez dan vsak delovni dan. Rok za vračilo posojila za čez dan je isti delovni dan. Banka Slovenije za posojilo za čez dan ne zaračunava obresti.
4
V primeru, da posojilo za čez dan ni vrnjeno v istem delovnem dnevu, se ob koncu dneva spremeni v lombardno posojilo. Pri tem se smiselno uporabljajo pogoji veljavnega sklepa o lombardnem posojilu in veljavne neposredne ponudbe za lombardno posojilo.
5
Banka v primeru prenosa posojila za čez dan na lombardno posojilo poleg obrestne mere za lombardno posojilo plača tudi penale v višini 4% na letni ravni.
6
Banka Slovenije s ponudbo sporoči bankam podrobnejše pogoje za črpanje posojila za čez dan.
7
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o posojilu za čez dan (Uradni list RS, št. 88/02).
8
Ta sklep začne veljati 10. 12. 2002.
Ljubljana, dne 26. novembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost