Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2002 z dne 20. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2002 z dne 20. 11. 2002

Kazalo

4901. Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic, stran 10737.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
1. Sklep določa, katera poročila pošiljajo obvezniki Banki Slovenije, kdo so obvezniki za poročanje, vsebino poročil in frekvenco poročanja.
I. POROČILO O DNEVNI LIKVIDNOSTI BANK
2. Obvezniki za pošiljanje poročila o dnevni likvidnosti bank so banke, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.
Poročilo o dnevni likvidnosti bank vsebuje določene podatke, potrebne za spremljanje dnevne likvidnosti banke in določene druge podatke, ki se nanašajo na njeno poslovanje.
Banka mora zagotoviti, da so podatki, ki jih sporoča, dejansko knjigovodsko stanje na določen dan in da jih sporoča v predpisanih rokih.
Banka pošilja Banki Slovenije poročilo o dnevni likvidnosti bank vsak delovni dan za vse dneve v mesecu.
3. Guverner z navodilom določi vsebino poročila, obrazec, način in roke poročanja.
II. DESETDNEVNO POROČILO O KNJIGOVODSKEM STANJU RAČUNOV BANK
4. Obvezniki za pošiljanje desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov bank so banke, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.
Desetdnevno poročilo vsebuje določene podatke o knjigovodskem stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev bank.
Banka predloži Banki Slovenije desetdnevno poročilo za stanja na 10. dan, 20. dan in zadnji dan v mesecu.
5. Guverner z navodilom določi vsebino poročila, obrazec, način in roke poročanja.
III. POROČILO O MEDBANČNIH DEPOZITIH
6. Obvezniki za pošiljanje poročila o medbančnih depozitih so banke, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.
Poročilo o medbančnih depozitih vsebuje podatke o danih in prejetih medbančnih tolarskih depozitih.
Banka mora zagotoviti, da so podatki, ki jih sporoča, pravilni, in da jih sporoča v predpisanih rokih.
7. Guverner z navodilom določi vsebino poročila, obrazec, način in roke poročanja.
IV. POROČILO O DEKLARIRANIH AKTIVNIH IN PASIVNIH OBRESTNIH MERAH BANK IN HRANILNIC
8. Obvezniki za pošiljanje poročila o deklariranih aktivnih in pasivnih obrestnih merah bank in hranilnic so banke in hranilnice, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.
Poročilo vsebuje podatke o nekaterih najnižjih in najvišjih deklariranih aktivnih in pasivnih obrestnih merah, ki jih uporablja banka oziroma hranilnica.
Banka oziroma hranilnica pošilja podatke Banki Slovenije vsak mesec za tekoči mesec.
9. Guverner z navodilom določi vsebino poročila, obrazec, način in roke poročanja.
V. KONČNI DOLOČBI
10. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o pošiljanju določenih dnevnih podatkov bank (Uradni list RS, št. 14/93).
11. Ta sklep začne veljati 1. 12. 2002.
Ljubljana, dne 12. novembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost