Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2002 z dne 20. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2002 z dne 20. 11. 2002

Kazalo

4894. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., stran 10660.

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 6. člena in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.
1. člen
V uredbi o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95, 108/00, 55/01, 76/01 in 13/02, v nadaljevanju: uredba) se dejavnost družbe uskladi z veljavno klasifikacijo dejavnosti, zato se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Dejavnosti podjetja so:
A/02.010  Gozdarstvo
A/02.020  Gozdarske storitve
CA/10.200  Pridobivanje rjavega premoga in lignita
CB/14.210  Pridobivanje gramoza in peska
DD/20.100  Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
DJ/28.110  Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
DJ/28.520  Splošna mehanična dela
F/45.110  Rušenje objektov in zemeljska dela
F/45.120  Raziskovalno vrtanje in sondiranje
F/45.310  Električne inštalacije
G/51.530  Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G/51.570  Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G/51.900  Druga trgovina na debelo
G/52.120  Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
G/52.484  Trgovina na drobno s kurivom
K/70.310  Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
K/70.320  Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/71.340  Dajanje drugih strojev in opreme v najem
I/63.120  Skladiščenje
K/70.110  Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
K/70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/72.300  Obdelava podatkov
K/72.600  Druge računalniške dejavnosti
K/73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K/74.120  Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.201  Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
      meritve in kartiranje
K/74.203  Arhitekturno in gradbeno projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.851  Prevajanje
K/74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.853  Druga splošna tajniška opravila
K/74.873  Druge poslovne dejavnosti, d.n.
L/75.250  Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
M/80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O/90.022  Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
      trdnih odpadkov.“.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“5. člen
Osnovni kapital podjetja znaša 17.321.420.220,74 SIT.“.
3. člen
V 11. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Za posamezen sklic skupščine lahko ustanovitelj imenuje svoje pooblaščence.“.
4. člen
Črta se 15. člen.
5. člen
Črta se drugi odstavek 17. člena.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-07/2000-15
Ljubljana, dne 7. novembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti