Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002

Kazalo

4878. Pravilnik o minimalnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati nekatere naprave in oprema vozil v cestnem prometu, stran 10632.

Na podlagi 192. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00, 61/00, 100/00 – odl. US in 21/02) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o minimalnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati nekatere naprave in oprema vozil v cestnem prometu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik predpisuje nekatere minimalne zahteve za vozila v cestnem prometu, in sicer za njihove naprave za uravnavanje emisije izpušnih plinov in hrupa, naprave za zaviranje, mehanske naprave za spenjanje vozil in za nastavitev naklona kratkega svetlobnega pramena žarometov.
II. EMISIJE IZPUŠNIH PLINOV
2. člen
Vozila v prometu morajo izpolnjevati naslednje minimalne zahteve glede sestave izpušnih plinov:
a) Motorji na prisilni vžig (bencinski motorji)
– Emisija CO
Vozila brez katalizatorja: po podatkih proizvajalca, če pa teh ni:
≤ 4,5% (vol) – za vozila, prvič registrirana pred 1. oktobrom 1986;
≤ 3,5% (vol) – za vozila, prvič registrirana po 1. oktobru 1986.
Vozila s katalizatorjem: po podatkih proizvajalca, če pa teh ni:
≤ 0,5% (vol) – pri prostem teku;
≤ 0,3% (vol) – pri povišani vrtilni frekvenci prostega teka (najmanj 2000 min–1).
– Vrednost lambda (λ): 1 ± 0,03
b) Motorji na kompresijski vžig (dizel motorji) – za vozila, prvič registrirana po 1. oktobru 1980
– Dimljenje (absorpcijski faktor k):
po podatkih proizvajalca, če pa teh ni:
≤ 2,5 m–1 (za sesalne motorje);
≤ 3,0 m–1 (za nadtlačno polnjene motorje).
3. člen
Naprave za preverjanje sestave izpušnih plinov morajo za motorje na prisilni vžig ustrezati zahtevam pravilnika o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov vozil (Uradni list RS, št. 5/98), za motorje na kompresijski vžig pa zahtevam pravilnika o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig (Uradni list RS, št. 106/01).
III. EMISIJA HRUPA
4. člen
Pri vozilih v prometu se preverjata le hrup vozila v mirovanju in hrup odzračevanja pnevmatskega zavornega sistema.
Najvišja dovoljena raven hrupa je lahko:
– za vozilo v mirovanju: po podatkih proizvajalca z dovoljenim odstopanjem 2 dB/A;
– hrup odzračevanja: po podatkih proizvajalca oziroma največ 72 dB(A).
IV. NAPRAVE ZA ZAVIRANJE VOZIL
5. člen
Naprave za zaviranje vozil v prometu morajo zagotavljati najmanj te zavorne učinke:
V. MEHANSKE NAPRAVE ZA SPENJANJE VOZIL
6. člen
Obraba delov za spenjanje, ki so pri spetju vozil v neposrednem oprijemu, sme znašati največ:
– vlečna krogla          Ø 50          1,5 mm
– sornik vlečne sklopke      Ø 38          1,5 mm
                  Ø 50           2 mm
– puša v vlečnem ušesu                  1,5 mm
– vlečno uho brez puše                   2 mm
– kraljevi čep – na premeru    Ø 50          1,8 mm
– na premeru            Ø 72           2 mm
– zaskočka vlečnega sedla                  2 mm
VI. NAKLON KRATKEGA SVETLOBNEGA PRAMENA ŽAROMETOV
7. člen
Naklon kratkega svetlobnega pramena žarometov za osvetljevanje cestišča mora biti nastavljen po podatkih proizvajalca vozila, če pa teh ni na voljo:
– za kolesa z motorjem in motorna kolesa po točki 3.2.2.5.2 (za mejne vrednosti) oziroma po točki 3.2.2.5.3 (za osnovno nastavitev) odredbe o homologiranju motornih koles glede na namestitev svetlobne opreme (št. 53.00) – (Uradni list RS, št. 3/95) in
– za druga vozila po točki 3.2.2.6.1.2 odredbe o homologiranju cestnih vozil glede na namestitev svetlobne opreme (št. 48.02) – (Uradni list RS, št. 62/99).
Za preverjanje ustreznosti je treba upoštevati podatke za mejne vrednosti, za morebitne nastavitve pa za osnovne vrednosti.
Naklon svetlobnega pramena žarometov za meglo mora biti nastavljen tako, da meja svetlo-temno seka ravnino cestišča na razdalji 35 m pred vozilom.
Naklon kratkega svetlobnega pramena žarometov na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih mora biti usmerjen navzdol v območju med 0,5 in 4% za žaromete, ki so nameščeni na višini od 500 do 1200 mm nad tlemi, za žaromete, ki so na višini med 1200 do 1500 mm pa se ta meja poveča na 6%. Pri traktorjih, ki smejo imeti dva dodatna žarometa na višini do 2800 mm, pa mora biti meja svetlo-temno tega svetlobnega pramena v oddaljenosti 15 m pred žarometi na višini, ki je enaka polovici vgradne višine žarometa.
VII. KONČNI DOLOČBI
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati 95., 96., 97., 99. in 101. člen pravilnika o dimenzijah, skupnih masah in osni obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 50/82, 11/83, 4/85, 65/85, 64/86, 22/90 in 50/90).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 26020-3/2002
Ljubljana, dne 24. maja 2002.
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.
Soglašam!
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

AAA Zlata odličnost