Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002

Kazalo

4774. Pravilnik o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti, stran 10406.

Na podlagi prvega odstavka 9.a člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti
1. člen
Ta pravilnik določa način izvajanja identifikacije stranke brez njene navzočnosti pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja pri organizaciji iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
Organizacija iz 2. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: organizacija) lahko pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja opravi identifikacijo stranke tudi brez njene navzočnosti, vendar mora pri tem nesporno ugotoviti istovetnost stranke in pridobiti podatke iz prvega odstavka 6. člena zakona, razen podatka iz 14. točke prvega odstavka 38. člena zakona.
3. člen
Namesto organizacije lahko istovetnost stranke, ki je državni organ, organizacija z javnimi pooblastili ali druga organizacija, ugotovi notar, ki ima sedež v Republiki Sloveniji.
4. člen
Namesto organizacije lahko istovetnost stranke, ki je nerezident, ugotovi:
1. notar, ki ima sedež v državi članici Evropske unije, in
2. korespondenčna banka banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnica domače banke v tujini ob naslednjih pogojih:
– da je banka ali podružnica banke registrirana v državi, ki ni na seznamu držav iz tretjega odstavka 9.a člena zakona,
– da banka ni tuja pravna oseba iz četrtega odstavka 9.a člena zakona in
– da ima stranka pri banki ali podružnici banke že odprt račun ali sklenjeno trajno poslovno razmerje.
Če je stranka državljan Republike Slovenije in ima v tujini stalno ali začasno prebivališče, lahko poleg subjektov iz prejšnjega odstavka njeno istovetnost ugotovi tudi diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije.
5. člen
Organizacija ob pogojih iz 2. člena tega pravilnika pridobi o državnih organih, organizacijah z javnimi pooblastili, drugih organizacijah in tujih pravnih osebah podatke iz 1. točke prvega odstavka 38. člena zakona iz overjene dokumentacije iz sodnega ali drugega javnega registra, ki ne sme biti starejša od treh mesecev.
Organizacija pridobi podatke iz 2. in 3. točke prvega odstavka 38. člena zakona iz fotokopije uradnega osebnega dokumenta stranke, overjene s strani notarja, ali potrjene s strani diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali korespondenčne banke ali podružnice domače banke v tujini.
Organizacija pridobi podatke iz 4. in 5. točke prvega odstavka 38. člena zakona iz listin in poslovne dokumentacije oziroma iz lastnoročno podpisane pisne izjave stranke.
6. člen
V primerih, ko je istovetnost stranke ugotovila korespondenčna banka banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnica domače banke v tujini, organizacija pridobi predpisane podatke in dokumentacijo neposredno od te korespondenčne banke ali podružnice banke.
7. člen
Poleg načinov izvajanja identifikacije stranke, določenih s tem pravilnikom, lahko organizacija v zvezi z odpiranjem računa ali vzpostavitvijo trajnega poslovnega razmerja brez navzočnosti stranke pridobi ali preveri podatke o stranki tudi iz javnih in drugih njej dostopnih evidenc podatkov, z vzpostavitvijo neposrednega stika s stranko po telefonu ali na kakšen drug način.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 23489
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost