Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002

Kazalo

4712. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije "Dobim podarim", stran 10324.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95 spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 85/01) in poslovnika o delu uprave je Uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, na seji dne 19. 8. 2002, sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
kviz loterije »Dobim podarim«
1. člen
V pravilih kviz loterije Dobim podarim, ki jih je sprejel nadzorni svet na seji dne 20. 10. 1998, spremembe in dopolnitve pravil pa uprava družbe na svoji seji dne 26. 3. 1999, 29. 7. 1999, 13. 12. 1999, 14. 9. 2000, 29. 11. 2000, 29. 1. 2001, 16. 3. 2001, 21. 3. 2001 in 17. 9. 2001, se 5. člen spremeni tako, da glasi:
»Udeleženec na kartici odkrije polje, ki je razdeljeno na devet kvadratov. V kvadratih so natisnjeni različni zneski in oznake za rente z različnimi vrednostmi.
Če udeleženec odkrije v treh kvadratih enake zneske, mu pripada dobitek v vrednosti, kot je naveden znesek v enem kvadratu dobitne kombinacije. Če udeleženec v treh kvadratih odkrije poleg oznake za rento (R) tri enake dobe izplačevanja (R 1 pomeni enoletno mesečno rento, R 2 pomeni dvoletno mesečno rento, R 3 pomeni triletno mesečno rento, R 5 pomeni petletno mesečno rento, R 10 pomeni desetletno mesečno rento in RD za letno doživljenjsko rento) in enake denarne vrednosti rent, mu pripada renta v višini in dobi izplačevanja, kot je navedeno v enem kvadratu dobitne kombinacije.
Pred izplačilom dobitka mora udeleženec pravilno odgovoriti na kviz vprašanje, ki je navedeno na kartici.
Če na kartici ni odkritih treh enakih zneskov ali treh oznak za rente z enako vrednostjo, kartica ni dobitna.«
2. člen
V prvem stavku prvega odstavka 9. člena pravil se beseda »dvanajst« nadomesti z besedo »sedemnajst«.
3. člen
Drugi in tretji odstavek 11. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Vrste in vednosti denarnih dobitkov so:
-----------------------------------------------------
Število dobitkov  Vrednost dobitka  Skupna vrednost
-----------------------------------------------------
2         1,000.000 SIT   2,000.000 SIT
10         100.000 SIT    1,000.000 SIT
20         50.000 SIT     1,000.000 SIT
50         30.000 SIT     1,500.000 SIT
100        20.000 SIT     2,000.000 SIT
200        10.000 SIT     2,000.000 SIT
500        5.000 SIT     2,500.000 SIT
1.000       3.000 SIT     3,000.000 SIT
5.000       2.000 SIT     10,000.000 SIT
50.000       1.000 SIT     50,000.000 SIT
100.000      800 SIT      80,000.000 SIT
120.000      700 SIT      84,000.000 SIT
360.000      500 SIT      180,000.000 SIT
636.882                419,000.000 SIT
-----------------------------------------------------
Vrste in vrednosti rentnih (finalnih) dobitkov so:
– 1x doživljenjska letna renta (oznaka: RD) v vrednosti 1,000.000 SIT,
– 1x desetletna mesečna renta (oznaka: R 10) v vrednosti 100.000 SIT,
– 1x petletna mesečna renta (oznaka: R 5) v vrednosti 100.000 SIT,
– 1x petletna mesečna renta (oznaka: R 5) v vrednosti 50.000 SIT,
– 1x triletna mesečna renta (oznaka: R 3) v vrednosti 100.000 SIT,
– 1x triletna mesečna renta (oznaka: R 3) v vrednosti 50.000 SIT,
– 1x triletna mesečna renta oznaka: R 3) v vrednosti 40.000 SIT,
– 1x dvoletna mesečna renta (oznaka: R 2) v vrednosti 100.000 SIT,
– 1x dvoletna mesečna renta (oznaka: R 2) v vrednosti 50.000 SIT,
– 1x dvoletna mesečna renta (oznaka: R 2) v vrednosti 40.000 SIT,
– 1x dvoletna mesečna renta (oznaka: R 2) v vrednosti 30.000 SIT,
– 1x enoletna mesečna renta (oznaka: R 1) v vrednosti 100.000 SIT,
– 1x enoletna mesečna renta (oznaka: R 1) v vrednosti 50.000 SIT,
– 1x enoletna mesečna renta (oznaka: R 1) v vrednosti 40.000 SIT,
– 1x enoletna mesečna renta (oznaka: R 1) v vrednosti 30.000 SIT.
Vsi dobitki so razporejeni v seriji naključno.«
4. člen
V 24. členu pravil se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Dobitki posamezne serije so izplačljivi v roku prodaje srečk in še 90 dni po zaključku prodaje posamezne serije.«
5. člen
V 28. členu se številka »8« nadomesti s številko »9«.
Št. 181-2/02
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo kviz loterijo »Dobim podarim« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-3 (V), z dne 11. 12. 1997.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te spremembe kviz loterije »Dobim podarim« potrdilo pod številko 471-212-6/02 dne 25. 10. 2002.