Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4662. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta URŠT I, stran 10209.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 47/93, 52/93, 71/93 in 44/97) in 12. in 45. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98), je župan Občine Vojnik dne 28. 10. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta URŠT I
I
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev zazidalnega načrta URŠT I, ki ga je izdelalo podjetje ARPROJEKT d.o.o. Sevnica pod številko 53/02, oktobra 2002.
II
Osnutek zazidalnega načrta URŠT I se nanaša na območje, ki vključuje zemljišča v k.o. Strmec pri Vojniku: 672, 671, 671, *87. Meja območja zazidalnega načrta meji na severni strani s travniki na južni strani z dostopno cesto in na zahodni strani z obstoječim potokom. Velikost območja ZN znaša ca. 7.370 m2.
III
Javna razgrnitev osnutka Zazidalnega načrta URŠT I se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS, na sedežu KS Nova Cerkev, Nova Cerkev 22, 3203 Nova Cerkev in v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik. V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni skupnosti Nova Cerkev.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve, lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Vojnik.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 674-10/2002-15
Vojnik, dne 28. oktobra 2002.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti