Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4651. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Šalovci, stran 10198.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 28. seji dne 30. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Šalovci
UVODNA DOLOČILA
1. člen
Ta odlok določa upravičence, zavezance, višino, način in pogoje vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Šalovci.
Občina Šalovci po določbah tega odloka nastopa kot zavezanec za vračila vlaganj fizičnim in pravnim osebam na območju bivših krajevnih skupnosti Šalovci, Čepinci in Domanjševci.
UPRAVIČENCI
2. člen
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma, d.d., so lahko vsi naročniki, ki so bili na podlagi sklenjenih pogodb med njimi bivšo PTT organizacijo kasneje s Telekomom d.d. ali v njihovem imenu preko Krajevne skupnosti Šalovci, Krajevne skupnosti Čepinci ali Krajevne skupnosti Domanjševci vključeni v telekomunikacijsko omrežje oziroma so pridobili telefonski priključek.
Po tem odloku so upravičenci tiste osebe, ki so sklenile zgoraj navedene pogodbe in so vplačale svoj del sredstev po pogodbi v obdobju od 1974 do 1. 1. 1995.
Občina Šalovci bo samo za upravičence, ki so preko Krajevnih skupnosti Šalovci, Čepinci in Domanjševci sklepali pogodbe z bivšo PTT organizacijo, oziroma kasneje s Telekomom d.d. uveljavljale vrnitev vlaganj. Ostali občani in pravne osebe, ki so direktno sklepali pogodbe oziroma naročniška razmerja s PTT organizacijo oziroma Telekom d.d., bodo sami vlagali zahtevke za vračilo sredstev pri skladu zavračanja vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.
3. člen
Občina Šalovci bo objavila na javnem mestu sezname upravičencev, za katere ima shranjene pogodbe in dokazila o plačilih in jih obvestila o načinu, kako bodo lahko uveljavljali vračilo vlaganj.
Za upravičence, ki jih ne bo na seznamu, bo naknadno določila in objavila postopek uveljavljanja njihovih vlaganj.
VIŠINA PLAČILA
4. člen
Upravičencem bo glede na njihov prispevek vrnjen sorazmerni delež od zneska, ki ga bo Občina Šalovci prejela iz sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. V prispevek, ki so ga upravičenci vložili v telekomunikacijsko omrežje in za katerega so upravičeni za vračilo sorazmernega dela, ne štejemo sredstva, ki so bila za te namene plačane iz samoprispevka.
Delež, ki ga bo Občina Šalovci vrnila posameznim upravičencem, bo določil Občinski svet občine Šalovci po sklenitvi pisne poravnave ali po pravnomočni sodbi sodišča iz 8. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
ZAVEZANCI ZA VRAČILO
5. člen
Zavezanec za vračilo sredstev na podlagi zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je Republika Slovenija. Občina Šalovci pa je neposredni zavezanec za vračilo vlaganj za tiste občane in pravne osebe, ki so sklepali pogodbe s PTT organizacijo oziroma Telekomom d.d. preko Krajevnih skupnosti Šalovci, Čepinci in Domanjševci in izpolnjujejo vse pogoje in kriterije za vračanje po zakonu o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.
Vsa dejanja in aktivnosti v zvezi z vlaganjem zahtevkov Občine Šalovci pri skladu za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, opravlja komisija za vodenje aktivnost, na področju vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
POSTOPEK ZA VRAČANJE SREDSTEV POSAMEZNIM UPRAVIČENCEM
6. člen
Občina bo vračala posameznim upravičencem na podlagi njihove vloge. Občina bo objavila na krajevno običajen način poziv upravičencem, kdaj in kje morajo oddati svojo vlogo. Istočasno jih bo seznanila, kaj morajo k vlogi priložiti in kako bo potekal postopek obravnave posamezne vloge ter o načinu izplačila njihovih prispevkov. Vse aktivnosti v zvezi s postopki obravnave vloženih zahtevkov opravi komisija iz zadnjega odstavka 5. člena tega odloka. Če posamezni upravičenec z odločitvijo ni zadovoljen ima pravico vložiti pritožbo na Občinski svet občine Šalovci. Odločitev občinskega sveta je dokončna.
KONČNE DOLOČBE
7. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo neposredno določbe zakona o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.
8. člen
Nadzor nad izvajalcem tega odloka upravlja župan Občine Šalovci.
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-01/02
Šalovci, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti