Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4643. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto, stran 10190.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP, 66/93-ZP, 66/93-ZVDK, 45/99 – odločba US, 8/96-ZZ-A in 36/00-ZPDZC) 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 42. seji dne 10. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
1. člen
Ta odlok določa spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/98) (v nadaljevanju: odlok).
2. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
“Zavod se registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti:
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
Zavod lahko registrira kot dopolnilne dejavnosti tudi naslednje dejavnosti:
M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju
M/80.210 Srednješolsko splošno izobraževanje
M/80.220 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
M/80.301 Višje strokovno izobraževanje
M/80.410 Dejavnost vozniških šol
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.220 Drugo tiskarstvo
DE/22.230 Knjigoveštvo
DE/22.240 Priprava za tisk
G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/55.400 Točenje pijač
H/55.510 Dejavnost menz
K/72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovna sile
K/74.851 Prevajanje
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.853 Druga splošna tajniška opravila
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.872 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
N/85. 143 Druge zdravstvene dejavnosti, d. n.
N/85.329 Druge socialne dejavnosti
O/91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.511 Dejavnost knjižnic.“
3. člen
Peta alineja 12. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: “Zaproša ustanovitelja in pristojni strokovni organ zavoda za mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda“.
4. člen
Prvi odstavek 14. člena odloka se spremeni tako, da se beseda “ustanovitelja“ zamenja z besedo “pristojnega ministra“.
Drugi odstavek 14. člena odloka se spremeni tako, da se besedna zveza “4 leta“ zamenja z besedno zvezo “5 let“.
5. člen
V 23. členu odloka se beseda “polletna“ zamenja z besedo “letna“.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-40/2002
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti