Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4626. Pravilnik o določanju nagrad predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice, stran 10163.

Na podlagi 19. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 10. in 49. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01), 2. člena odloka o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim (Uradni list RS, št. 93/99), 101. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 13/01), je Občinski svet občine Jesenice na 45. redni seji dne 15. 10. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju nagrad predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja nagrad oziroma sejnin in drugih prejemkov za predsednike in člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice.
2. člen
Osnova za obračun nagrade oziroma sejnine in drugih prejemkov je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Za določitev višine nagrade oziroma sejnine in drugih prejemkov je osnovna plača za poklicno opravljanje funkcije župana v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi.
3. člen
1. Določanje višine nagrad oziroma sejnin
Predsednik in člani sveta krajevne skupnosti imajo pravico do nagrade oziroma sejnine na sejo in za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil in sicer od osnovne plače župana (brez funkcijskega dodatka in dodatka na delovno dobo), in sicer:
– za funkcijo predsednika sveta krajevne skupnosti oziroma za vodenje seje v višini 3,751% ali 03, količnika,
– za funkcijo člana sveta krajevne skupnosti v višini 0,93% ali 0,08 količnika.
4. člen
2. Način izplačevanja nagrade oziroma sejnine
Nagrade oziroma sejnine se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. delovnega dne v tekočem mesecu.
5. člen
Nagrade oziroma sejnine se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
6. člen
Evidenco prisotnosti in število sej svetov krajevnih skupnosti Občine Jesenice vodi direktor Občinske uprave občine Jesenice.
Sredstva za izplačilo nagrad oziroma sejnin, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se planirajo v finančnem načrtu krajevne skupnosti za posamezno leto, zagotavljajo pa se iz sredstev proračuna Občine Jesenice.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 142-1/99
Jesenice, dne 15. oktobra 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti