Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4622. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Cerkno, stran 10160.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00) in 14. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 29. seji dne 11. 7. 2002 sprejel
S K L E P
o cenah programov vrtca v Občini Cerkno
I
Ekonomska cena programov vzgoje in varstva predšolskih otrok znaša:
                               SIT
Dnevni program od 1–3 let                 72.982
A – dnevni program od 3–7 let               63.988
B – poldnevni program 4–5 ur s kosilom          40.321
C – poldnevni program 4–5 ur brez kosila         34.065
II
Cena programov, ki predstavlja osnovo za določitev plačila staršev za vzgojo in varstvo predšolskih otrok je nižja, razliko do ekonomske cene krije Občina Cerkno, na podlagi izstavitve računov s strani vrtca in znaša:
                               SIT
Dnevni program od 1–3 let                 55.165
A – dnevni program od 3–7 let               47.987
B – poldnevni program 4–5 ur s kosilom          35.438
C – poldnevni program 4–5 ur brez kosila         28.148
III
Občina Cerkno bo v šolskem letu 2002/2003 dodatno sofinancirala malo šolo tako, da se bo prispevek staršev v vseh treh programih A, B in C zmanjšal v višini 4.615 SIT na posameznega otroka od 1. 9. 2002.
Za otroke, ki obiskujejo malo šolo v A, B in C – programu in so razvrščeni v 1. plačilni razred bodo starši oproščeni plačila prispevka. Ostalim otrokom se bo prispevek staršev zmanjšal v višini 4.615 SIT na posameznega otroka, ki obiskuje malo šolo.
IV
Za odsotnost od drugega dne dalje se odšteva strošek za prehrano v višini 337 SIT dnevno, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.
Starši so v celoti oproščeni plačila programa, če so otroci odsotni zaradi bolezni strnjeno nad 20 delovnih dni, na podlagi zdravniškega spričevala.
V
Cene iz I. in II. točke tega sklepa se lahko usklajujejo, ko gibanje cen življenskih potrebščin preseže 5 % rast. Za sprejem in izdajo sklepa o usklajevanju cen je pooblaščen župan.
VI
Občina pooblašča vrtec, da sprejema vloge, pripravi izračun in predloge sklepov o višini prispevka plačila staršev za otroke, ki so vključeni v Vrtec Cerkno. Sklepe o višini prispevka staršev izda občinska uprava.
VII
Cene storitev, ki niso vključene v tem sklepu, vrtec oblikuje samostojno, potrjuje pa jih svet zavoda.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja od 1. 9. 2002 dalje.
Št. 640-03/01
Cerkno, dne 11. julija 2002.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti