Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4610. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, stran 10074.

Na podlagi 33. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
1. člen
V pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00 in 111/00) se besedi “denarni dodatek” v 3., 12. in 17. členu nadomestita z besedami “denarna socialna pomoč”.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se črtajo vse dosedanje alinee in nadomestijo z novimi alineami, ki se glasijo:
“– dodatka za pomoč, postrežbo in varstvenega dodatka;
– dohodkov, ki jih prejema oseba za oskrbo otroka v rejniški družini (materialni stroški za rejenca);
– prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
– štipendij;
– otroškega dodatka;
– pomoči ob rojstvu otroka;
– dodatka za nego otroka;
– sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne nesreče.”
3. člen
Prvi stavek prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pri ugotavljanju povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana se upoštevajo naslednji člani družinskega gospodinjstva, ki imajo v odnosu do vlagatelja za znižano plačilo položaj:
– zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
– otroka, pastorka, otroka zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja ali posvojenca, ki živi z vlagateljem v skupnem gospodinjstvu in ga je ta ali njegov zakonec ali zunajzakonski partner dolžan preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja,
– vnuka, nečaka, varovanca, ki nima staršev, ali je staršem odvzeta roditeljska pravica, kadar živi z vlagateljem v skupnem gospodinjstvu in ga je ta dolžan preživljati,
– staršev vlagatelja, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, če jih je dolžan preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja.“
4. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
“8.a člen
V primeru, da vlagatelj ne predloži dokazil iz 8. in 4. člena tega pravilnika in ne poda pisne privolitve oziroma organu na njegovo zahtevo ne navede podatkov o tem, pri katerih organih si lahko pridobi potrebne podatke za določitev znižanega plačila, se šteje, da vloga za znižano plačilo ni bila oddana.”
5. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Če se med letom spremeni število družinskih članov ali če pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve enega izmed družinskih članov ali do namestitve otroka v rejniško družino ali drugo obliko institucionalnega varstva, se plačilo določi na novo, upoštevaje novo stanje oziroma tekoče dohodke.”
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-120/2002
Ljubljana, dne 21. oktobra 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti