Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4608. Pravilnik o vrstah kmetijskih rastlin, količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja, stran 10064.

Na podlagi 3., devetega odstavka 10., 12., 13., četrtega odstavka 18., 32. in 33. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vrstah kmetijskih rastlin, količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja
1. člen
Ta pravilnik določa vrste kmetijskih rastlin; vrste kmetijskih rastlin, katerih semenski material se lahko trži, če je uradno potrjen; vrste kmetijskih rastlin, pri katerih mora biti sorta obvezno vpisana v sortno listo; največjo količino semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se lahko trži pri sortah, ki so v postopku vpisa v sortno listo, in obrazec zahteve za dovolitev trženja takega semenskega materiala; največjo dovoljeno količino semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se šteje za vzorec, in način označitve vzorca; največjo količino semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se lahko uvozi za osebno uporabo, in obrazec zahteve za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja.
2. člen
Vrste kmetijskih rastlin, katerih semenski material se lahko trži, so navedene v prilogi 1 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
3. člen
Semenski material žit, krmnih rastlin, krompirja, pese, oljnic in predivnic, zelenjadnic, vinske trte in hmelja se trži samo, če je označen z imenom sorte in je sorta vpisana v sortno listo.
Seznam vrst kmetijskih rastlin, pri katerih je vpis sorte v sortno listo obvezen, je naveden v stolpcu 3 priloge 1 tega pravilnika.
Seznam vrst, pri katerih se lahko trži samo uradno potrjen semenski material, je naveden v stolpcu 4 priloge 1 tega pravilnika.
4. člen
Pri sortah, ki so v postopku vpisa v sortno listo, se semenski material kmetijskih rastlin trži v letnih količinah, navedenih v stolpcu 5 priloge 1 tega pravilnika.
Zahtevo za izdajo dovoljenja za trženje semenskega materiala sorte kmetijskih rastlin, ki je v postopku vpisa v sortno listo, vloži dobavitelj, ki je prijavitelj sorte za vpis v sortno listo ali njegov pooblaščenec ali dobavitelj, ki ga je za to pooblastil prijavitelj. Obrazec zahteve za izdajo dovoljenja za trženje semenskega materiala sorte kmetijskih rastlin, ki je v postopku vpisa v sortno listo, je v prilogi 2 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
Semenski material kmetijskih rastlin iz prvega odstavka tega člena mora biti pri trženju označen z navedbo: ‘Sorta v postopku vpisa v sortno listo v Republiki Sloveniji’.
Obrazec zahteve za uvoz semenskega materiala kmetijskih rastlin iz prvega odstavka tega člena je v prilogi 2 tega pravilnika.
5. člen
Največja količina semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki jo prijavitelj lahko dobavi za uradno preizkušanje sorte (v nadaljnjem besedilu: vzorec semenskega materiala kmetijskih rastlin za uradno preizkušanje sorte), je navedena v stolpcu 6 priloge 1 tega pravilnika. Vzorec semenskega materiala kmetijskih rastlin za uradno preizkušanje sorte mora biti označen z navedbo, da gre za vzorec za preizkušanje sort in semenski material kmetijskih rastlin, ki ni namenjen trženju.
Prijavitelj mora najpozneje v enem mesecu po preteku roka za dobavo semenskega materiala kmetijskih rastlin za preizkušanje vrednosti za pridelavo in uporabo sort, Upravo Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo obvestiti o realizaciji dobave vzorcev semenskega materiala za preizkušanje sort.
6. člen
Največja količina semenskega materiala sorte kmetijskih rastlin, ki se šteje za vzorec za znanstvene, raziskovalne ali razvojne namene, za žlahtnjenje, za gensko banko ali za razstavo je navedena v stolpcu 7 priloge 1 tega pravilnika. Vzorec takega semenskega materiala mora biti označen tako, da je jasno razvidno, da gre za semenski material sorte kmetijskih rastlin, namenjene za znanstvene ali razvojne namene, za raziskave, žlahtnjenje za gensko banko ali za razstavo.
V stolpcu 7 priloge 1 tega pravilnika je navedena največja dovoljena količina semenskega materiala posamezne vrste kmetijske rastline v izvirnem pakiranju, ki je namenjena za osebno uporabo in se lahko uvozi ob vsakokratnem prestopu meje.
Skupna dovoljena količina semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se lahko uvozi ob vsakokratnem prestopu meje za osebno uporabo, ne sme presegati 10 kg oziroma pri zelenjadnicah 2 kg na osebo.
7. člen
Na vzorcih semenskega materiala iz 5. in 6. člena tega pravilnika mora biti poleg ustrezne oznake, ki opredeljuje vrsto vzorca, navedena še:
a) vrsta rastline;
b) sorta;
c) količina semenskega materiala.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-21-03-115/2002
Ljubljana, dne 15. oktobra 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti