Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4601. Odlok o ustanovitvi Sveta za sistem plač v javnem sektorju (OdSSPJS), stran 10062.

Na podlagi četrtega odstavka 34. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02) ter tretjega odstavka 108. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za sistem plač v javnem sektorju (OdSSPJS)
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za sistem plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: Svet) in natančneje določi njegova sestava in trajanje mandata Sveta.
2. člen
Svet sestavljajo predstavniki državnih organov in reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti ter reprezentativnih sindikatov javnega sektorja.
Predstavnike državnih organov v Svet imenujejo:
– Državni zbor Republike Slovenije enega člana in enega namestnika,
– Ustavno sodišče Republike Slovenije enega člana in enega namestnika,
– Vrhovno sodišče Republike Slovenije enega člana in enega namestnika,
– Državno tožilstvo Republike Slovenije enega člana in enega namestnika,
– Varuh človekovih pravic enega člana in enega namestnika,
– Vlada Republike Slovenije šest članov in šest namestnikov.
V Svet imenuje člana in namestnika vsak reprezentativni sindikat javnega sektorja, ki je najmanj 2 leti pred potekom mandata Sveta vpisan v register reprezentativnih sindikatov in vsako reprezentativno združenje lokalnih skupnosti, kateremu je najmanj 2 leti pred potekom mandata Sveta po odločbi ministrstva, pristojnega za lokalno samoupravo ugotovljen status reprezentativnosti.
3. člen
Mandat Sveta traja 4 leta.
Najmanj 30 dni pred potekom mandata Sveta pozove predsednik predstavnike državnih organov in reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti ter reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, da predlagajo nove člane Sveta in njihove namestnike.
4. člen
Svet je konstituiran, ko sta imenovani dve tretjini njegovih članov.
Imena predstavnikov posredujejo državni organi, reprezentativna združenja lokalnih skupnosti in reprezentativni sindikati javnega sektorja najkasneje v roku 14 dni od uveljavitve tega odloka ministru, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju.
Pri določanju števila članov iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo združenja lokalnih skupnosti in sindikatov javnega sektorja, ki so reprezentativnost pridobili do poteka roka iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Svet ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izmed sebe s soglasjem določita obe strani.
6. člen
Prvo sejo Sveta skliče minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju, najkasneje v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
Po preteku prvega mandata Sveta, skliče prvo sejo Sveta v novi sestavi dotedanji predsednik Sveta.
7. člen
Podrobnejša vprašanja glede imenovanja in razrešitve članov Sveta in njihovih namestnikov, ter glede dela in odločanja Sveta se določijo s poslovnikom Sveta.
8. člen
Administrativne in druge pogoje za delo Sveta zagotavlja ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/02-17/7
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti